Innlegg

SRITEKANON: Raksina Pholtham spriter idrettshallen med spritekanon. Alle foto: Brit Rønningen

Smittevern gir ekstraarbeid

Driftsleder Thomas Knutsen på Lyngdal Bibelcamp jobb er blant annet å sørger for at årets bibelcamp holder seg innenfor smittevernreglene. Det gir travle dager.

Lyngdal Bibelcamp er i full gang, og det er ikke så lett få en avtale med driftsleder Thomas Knutsen. På ettermiddagen den andre torsdagen i juli tar han seg imidlertid tid til å avse noen minutter til sambåndet.no for å snakke om smittevernregler på Bibelcampen.

‒ Nå synes jeg vi har fått ting på plass når det gjelder smittevern. Folk skjønner de avstandsreglene vi har i idrettshallen, butikken og matsalen, sier Knutsen.

DRIFTSLEDER: Som driftsleder har Thomas Knutsen ansvar smittevernarbeidet på Lyngdal Bibelcamp.

Tid og kostnader
Sammen med leirsjef og smittevernleder har han hovedansvaret for smittevern på Bibelcampen og at det fungerer.

‒ Det var mye planlegging opp mot Bibelcampen for at det skulle være mulig å gjennomføre den, og vi har hatt samtaler med ImF og kommuneoverlegen. Smittevern tar ganske mye tid og utgjør en ekstra kostnad. Vi har kjøpt inn spritekanon og plexiglass i butikken, fortsetter Knutsen.

SOMMERJOBB: Jonas Hetland jobber i butikken på Bibelcampen.

Butikken
Jonas Hetland har sommerjobb i butikken og smittevern er også blitt en del av hans jobb. Han jobber bak plexiglass.
‒ Vi må desinfisere flere ganger pr dag, og vi har satt et maks antall for hvor mange som kan være i butikken, sier Hetland.

RENHOLD: Raksina Pholtham og Ida Sofie Heim jobber med å holde Bibelcampen ren.

Han og de andre som jobber i butikken, har også fått mange spørsmål om appen Meet316 som er viktig i smittevernarbeidet, og de hjelper folk med nedlastning, registrering og andre problemer som oppstår med appen.

‒ Folk må ta hensyn og passe på slik at ingen blir syke, fremholder Hetland.

Rengjøring
På internat G er Rakshina Pholtham og Ida Sofie Heim opptatt med å rengjøre dørhåndtak, vinduer, karmer og gelender. Pholtham bekfrefter at det går mer tid til vasking under årets bibelcamp.

‒ Sætlig dørhåndtak må vi ta ekstra, og toalett må vi vaske 2-3 ganger om dagen, sier hun.

Lederteamet på Ungdomscampen og Kidzcampen har fått ansvar for å rengjøre stolene i møtelokalene etter hvert møte. Etter bibeltime ved John Roger Nesje er blant annet Marta Marie Kaspersen i gang med tørke av stolene i idrettshallen.

STOLVASK: Marta Marie Kaspersen vasker stolene i idrettshallen etter møtene.

Innkjørt
Knutsen forteller at de har hatt et par tilfeller på Bibelcampen av at noen hatt forkjølelse.

‒ Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med fastlegen om de merker noen symptomer, sier han.

‒ Hvordan synes du folk forholder seg til smittevernreglene?

‒ Folk er ganske innkjørt i smittevernreglene, men det er veldig viktig å informere om reglene. Vi kan ikke kontrollere folk, men vi har hengt opp informasjon flere steder.

DOKUMENTASJON: På rommene på internatet ligger det bekreftelse på at de er rengjort og desinfisert.

 

 

QR-KODE: Før man slipper inn på møter på Bibelcampen, må man skanne QR-koden i appen Meet316. Alle foto: Brit Rønningen

Fire på gata om appen

Årets nyhet på Lyngdal Bibelcamp er appen Meet316, og den gir litt ekstraarbeid og nye muligheter.

LYNGDAL: ‒ Alt som er nytt, er en utfordring. Jeg er ingen datanerd, men jeg klarer meg. Det var ingen problem å laste ned appen og reservere til møter. Jeg er helt imponert over Erik Furnes som har laget appen, sier Bernt Jarl Berge til sambåndet.no.

Det handler om appen Meet316. Sambåndet.no hadde heller ikke problem med å laste den ned eller registrere seg, men å reserve et møte tok litt tid, fordi man må gå inn på familie eller venner for å reservere, og det virket mer logisk å reservere til seg selv før man går inn på familie eller venner for å reservere til eventuelle familiemedlemmer eller venner.

Et annet startproblem som går seg til, er det å skanne QR-koden som kontrollerer alle som kommer. Etter hvert lærer en at en bør stille inn på lav oppløsning når en skal skanne koden. Og så gjelder det å følge med på når det åpnes og stenges for reservering til møter og måltider.

APP: Bernt Jarl Berge viser frem Meet316.

Erfaringer
Tre eldre damer som vil være anonyme, opplevde at de hadde mobiler som ikke kunne laste ned appen.

‒ Vi måtte registrere oss via andre som fikk oss registrert som venner, sier den ene.

Tormod Vindenes har derimot ikke hatt noen problemer med Meet316.

‒ Det er fantastisk at ImF har klart å lage appen, ellers hadde vi nok ikke kunne arrangert Bibelcamp. Det har fungert veldig bra med registrering og skanning når man skal inn på møte, men når vi kom hit, måtte vi ha hjelp til å laste ned appen, forteller Tormod Vindenes til sambåndet.no.

Han og familien skal være en uke på Bibelcampen, og han regner ut at det er tredje gangen de er her.

Smittevern
‒ Hvordan er det på årets Bibelcamp sammenlignet med tidligere Bibelcamper?

GLAD: Tormod Vindenes er glad for at Meet316 har gjort det mulig å arrangere Bibelcamp.

‒ Det er ikke så veldig annerledes i år, men vi må forholde oss til smittevernreglene. Det fungerer veldig bra, og måten de har lagt det opp på er bra. De har plass til mange. De tar smittevern på alvor.

Berge har vært på Bibelcampen mange ganger, og han er fornøyd med årets Bibelcamp.

‒ Det blir gjennomført på en god måte, og det virke er veldig godt planlagt og forberedt. Jeg kjenner meg veldig trygg, sier han.

Prøveprosjekt
Turid Thunem har fast plass på Bibelcampen, og Trond Riska er også godt kjent på Bibelcampen.

‒ Det har vært litt problemer med appen til å begynne med. Vi fant ikke ut hvordan vi kom inn i det og hvordan det fungerer, men nå fungerer det. Det er jo et prøveprosjekt vi må igjennom, sier Thunem.

Sambåndet snakker med dem samme dag som Riska ankommer Bibelcampen.

‒ Det var ikke noe problem å laste ned appen og reservere kveldsmat. Den eldste datteren min har vært her en uke og for henne har det heller ikke vært noe problem, sier Riska.

BBIBELCAMPERE: Turid Thunem og Trond Riska er fast inventar på Bibelcampen.

INFO: I år er det mye informasjon en leirsjef må gi. FOTO: Brit Rønningen

Leirsjefen

I år har Solveig Hosøy og Lyngdal Bibelcamp 30-årsjubileum, og det feirer hun med å være leirsjef.

LYNGDAL: Den første og andre uken på årets Bibelcamp er det Solveig Hosøy som er leirsjef. Og korona har gjort det slik at det ikke er helt det samme å være leirsjef i år som tidligere. I år må deltakerne på Bibelcampen blant annet forholde seg til appen Meet316.

‒ Det er to ting jeg vil si: Dette får vi til. App er gøy. Så er det litt informasjon: Vi ønsker at de som har reservert sammen i gruppe, kommer sammen i gruppe, og ikke at noen i gruppa kommer da og noen kommer et kvarter senere. Det hjelper oss til å ha mer kontroll, sier Hosøy etter å ha ønsket velkommen til kveldsmøtet 7. juli.

Media
Dagen etterpå tar hun seg tid til å snakke med sambåndet.no. Vi treffes ved resepsjonen, og Hosøy er opptatt i mobilen når hun kommer.

‒ Vårt Land var her i går, og KPK har vært her, og Norge IDag kommer hit i morgen, sier hun når hun har lagt på mobilen.

‒ Og nå er det sambåndet.no?

‒ Å forholde seg til mediene har blitt en del av jobben som leirsjef, konstaterer Hosøy.

Hun har vært leirsjef en gang før, men har mye erfaring fra Bibelcampen. I år kan hun feire at hun og Bibelcampen har 30-årsjubileum, og 18 av disse årene har hun vært leirmedarbeider.

LEIRSJEF: Solveig Hosøy er leirsjef på Lyngdal Bibelcamp. FOTO: Brit Rønningen

Smittevern
‒ Hvordan har det vært å være leirsjef i år?

Det har vært annerledes. Vi har vært nødt til å forholde oss til smittevern, og det har vært mye å passe på og mye informasjon som må gis. De ansatte ble gjort oppmerksom på at der var noen problemer med appen. Det var mange spørsmål omkring den den første uken, men nå går det seg til.

‒ Hvordan synes du folk forholder seg til smittevernreglene?

De tar ansvar. Det er ingen ting som tyder på at det er noe smitte her, selv om det er mye folk her. Vi legger til rette for smittevern slik at vi kan gjennomføre Bibelcampen, så er det opp til folk å følge smittevernreglene.

Fellesskap
‒ Hva er det beste med å være leirsjef?

Det beste er at vi får samles her, siden det var usikkerhet om det ble Bibelcamp. Det er mange som lengter etter fellesskap og som setter pris på å kunne samles igjen. Unge er glad for at det er mulig å møtes på Ungdomscampen. Det er utrolig kjekt å se folk igjen, og jeg gleder meg til vi kan klemme hverandre igjen, sier Solveig Hosøy.

KRAV: – Alle må laste ned appen viss dei skal kome inn på møta, seier Solveig Hosøy som synest appen Meet316 fungerer bra. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Generalens app bergar bibelcamp-sommaren

Då nauda var størst, var hjelpa nærast for Indremisjonsforbundet. Med ein datakyndig generalsekretær kan dei lose folk trygt inn i og ut av møte på bibelcampen i Lyngdal.

For mange byrja planane å smuldra hen for store sommararrangement då koronakrisa slo inn i mars. Avlysingene sto etter kvart i kø. Men Indremisjonsforbundet (ImF) visste råd, og vegen var kort til dei gode løysingane. Som så ofte elles er appar på mobiltelefonen samtidas løysing. Så også i kristen-Noreg.

Kanskje har appen Meet316, som ImF sin eigen generalsekretær, Erik Furnes, har utvikla (sjå eiga sak), berga heile bibelcampen og dermed sjølve sommaren for mange.

Naudsynt

– Kva hadde de gjort utan appen?

– Då hadde vi stått her med penn og papir og lister, eller vi hadde ikkje hatt nokon bibelcamp i det heile fordi det ikkje hadde vore forsvarleg med slik drift. Tiltaka vi har sett inn, er heilt naudsynte, seier leirsjef Solveig Hosøy til Kristelig Pressekontor.

 Med godt over 1000 menneske på campen er det mykje som skal handterast.

– Alle må laste ned appen viss dei skal koma inn på møta. Par og familiar kan gjere det saman, men elles må alle registrere seg i appen kvar for seg før dei kjem, seier Hosøy.

Leirsjefen synest dette er ein framifrå måte for arrangørane å få oversikt på. Då kan ein lett finne ut når hovudsalen er full. Når dei har nådd 200 møtedeltakarar, vert salen stengd. Andre må sitje i sidesalen som også har plass til 200, eller i møteteltet på plena utanfor som tar like mange og som møta vert videooverført til. Dermed har dei i alt plass til 600 personar.

 – Eigentleg er det kanskje plass til 800 i salen, seier Solveig Hosøy og peikar rundt seg. Stolane står med ein meters avstand, og tribuna er avstengd. Der får ingen sitje denne sommaren.

Bibelcampen er ikkje full enno. Først når det store innsiget av sommargjester er komne dei næraste dagane, vil systemet få kjørt seg skikkeleg.

Fornøyd med appen

Med Meet316 vert alle møtedeltakarane og alle som skal ha servering, registrerte. Når dei kjem, vert alle kontrollert ved hjelp av ein QR-kode. Dei som bur på campen, vert prioritert, men normalt kjem det også ein del folk utanfrå som er på dagstur.

 – Tar folk dette med humør?

 – Ja, det er få gretne folk og få som klager, men nokre treng teknisk hjelp med appen. Folk ser ut til å vere veldig nøgde, og dei set pris på at vi tek smittetiltaka seriøst, seier Hosøy.

Ho er leirsjef dei to første vekene i sommar og den første som får røynsle med å handtere koronasituasjonen og appen. Ho tykkjer erfaringane har vore positive så langt. 

Barnesjukdommar

STARTVANSKER: – Det har vært litt problemer med appen, melder Nina Sand Jåsund (til høyre) som holder til på Lyngdal Bibelcamp sammen med naboen Åshild Yuen. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Åshild Yuen og Nina Sand Jåsund er naboar både heime i Sandnes og på Lyngdal Bibelcamp. I det nokså grå sommarveret held dei vaksne damene seg innandørs i stålteltet med kaffi og vaflar på bordet. Om kveldane vil dei gjerne på møte, og i Guds rike er det plass til alle, men ikkje i møtehallen på KVS Lyngdal.

– Det går helt greit når ein får henta ned appen, seier Åshild Yuen som først sleit med nedlastinga, men fekk hjelp av dotter si.

  Nina Sand Jåsund har litt blanda røynsler og melder om nokre barnesjukdomar.

 – Det har vore litt problem. Eg har lagt inn ein reservasjon, men når vi har kome opp i hallen, har han forsvunne. Det har ordna seg, men det har vore litt frustrasjoin, og eg trur ikkje dette er like lett for folk i alle aldrar, seier ho.

Den 30. sommeren

Solveig Hosøy er leirsjef under Lyngdal Bibelcamp for andre sommaren på rad. Ho har 18 års samanhengande teneste som leirmedarbeidar. Ho har før vore ungdomskonsulent i ImF Ung  og tilsett i Nordhordland Indremisjon. For tida er ho reint formelt ute av ImF-systemet fordi ho har teke arbeid som lærar på Pinserøyrsla sin folkehøgskule ved Mosjøen.

Men når sommaren kjem, er ho ikke tungbedt, men tek eit par veker som leirsjef.

– Eg elskar Lyngdal Bibelcamp. Foreldra mine tok oss med hit heilt sidan eg var liten. Ingenting kunne få oss vekk herifrå, seier Hosøy.

I ein alder av 32 kan ho reknast som bibelcamp-veteran, og tilhøvet til campen er intenst.

– Vi er fire søsken. I barndomen fekk vi tilbod om å dra til Dyreparken i Kristiansand, men det ville vi ikkje, for då måtte vi vere vekke herifrå i ein dag, fortel ho.

Hosøy trur mange var spente på om det vart bibelcamp i år.

– Det hadde vore utroleg kjipt om det ikkje hadde blitt noko av. Det er mange som treng dette, seier ho og minner om at det for mange er månadsvis sidan dei har vore på ei større samling. Derfor er det ekstra verdifullt at bibelcampen kunne haldast.

Surt ville det også vore for hennar eigen del.

– Ja, då ville jo gullrekka mi med 30 år på rad på bibelcampen blitt øydelagd, seier ho med eit smil.

– Viktig

Ho seier at bibelcampen er mellom dei aller viktigaste møtestadene organisasjonen har, og ho er viss på at den har mykje å seia for langt fleire enn henne sjølv.

– Å kome saman som misjonsfolk er viktig. Her vert ein introdusert for det arbeidet ImF gjer gjennom heile året. Det har mykje å seie. Bibelcampen når ut til utruleg mange ulike menneske, ikkje berre folk frå indremisjonssamanhengar, men frå andre miljø. Det er dessutan mange unge som tek sine første steg som leiar her og får god trening. Her ber dei for første gong høgt og er med på leiarsamlingar. Dei får tillit, og det er stort. Dette er den vegen eg har gått sjølv også, seier Solveig Hosøy. KPK

I en episode av podcasten Lydbåndet kan du høre Erik Furnes fortelle historien om appen.

MEET316: Appen kan blant annet lastes ned både for IOS (Apple) og Android/Windows. Ikonet sees nederst til høyre på det første bildet i montasjen. ILLUSTRASJON: Skjermbilder fra appen.

Vellykket test av app for påmelding til Bibelcampen

I løpet av helgen er appen for påmelding til møter og måltider på Lyngdal Bibelcamp klar til bruk.

‒ Testen var utrolig vellykket. Flere kunne ha vært med og testet ut appen, men det er ingen ting som tyder på den ikke takler så mange samtidig, sier en fornøyd generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet til sambåndet.no.

App er en forkortelse for applikasjon i betydningen dataprogram.

Smittevern

Lyngdal Bibelcamp begynner mandag kveld 29. juni, og for at man skal kunne forholde seg til smitteverntiltak har, ingeniør-utdannede Furnes jobbet med å lage en app hvor folk kan melde seg på samlinger og måltider. Torsdag 25. juni sendte Furnes e-post og ba om at så mange som mulig prøvde å laste ned appen og melde seg på arrangement for å teste appen under hard belastning. Ifølge generalsekretæren var 35 stykker inne samtidig og prøvde å melde seg på arrangement.

‒ I teorien kan tusenvis bruke appen samtidig, men det er jo et spenningsmoment om vi har maskinvare og database som takler høy belastning, men det ser ut til at dette fungerer fint så langt. Nå holder vi på å lage en oppdatert veiledning og legge inn programmet, så alt skal være klart i løpet av helgen.

Forutsetning

De som bor på campen, må melde seg på et møte 26 timer før, mens de som besøker campen, må melde seg på et møte 15 timer før. Middag må man bestille tre timer før, og frokost må man bestille etter middag dagen før.

‒ På denne måten kan vi gjennomføre Bibelcampen på en trygg og forsvarlig måte. Jeg håper folk vil akseptere det, og at de vil ta ansvar og følge smittevernreglene. Det tror jeg folk vil, sier Erik Furnes.

På imf.no finner du installasjonsveiledning for appen.

På bibelcampen.no finner du mer informasjon om program og påmelding.

CAMPING: Lyngdal Bibelcamp følger den nye smittevernveilederen fra NHO reiseliv Foto: ImF Media arkiv

Manglende felles veileder skapte korona-krøll

(Korona) I påvente av en nasjonal smittevernveileder for campingplasser har NHO Reiseliv laget en. Driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp har tatt den i bruk.

‒ Det er mange foreninger som ønsker en nasjonal standard for smittevern for campingplasser. Vi sendte et forslag til høring til regjeringen for fem år siden. Siden har vi har ikke hørt noe fra dem, sier Jarle Buseth, bransjesjef i NHO Reiseliv til sambåndet.no. Mer fra ham senere i artikkelen. 

I forbindelse med koronaepidemien har NHO Reiseliv sjekket med regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) om regelverket for campingplasser. Som det går frem av en artikkel i siste nummer av Bobil og Caravan Magasin, er det den enkelte kommune som har ansvaret for campingplassene. Konkret betyr det at det i praksis er de kommunale smittevernoverlegene som hver for seg avgjør hva som skal skje med campingplassene i forbindelse med koronaepidemien.

Sabeltann

I nyeste nummer av Sambåndet, 06-07/20 som kom ut 16. juni, beskrev vi et eksempel på hvordan dette kan arte seg. 4. juni meldte vg.no at Dyreparken planlegger å spille Kaptein Sabeltanfor 800 personer per forestilling, da ved hjelp av soner med plass til 200 i hver. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand mente opplegget var trygt.

Imidlertid reagerte helseminister Bernt Høie. Han argumenter for at man her deler ett arrangement opp i ulike arrangement, og at det ikke er innenfor regelverket. Etter den 15 juni har myndighetene åpnet opp for arrangementer for opptil 200 personer. 

Høie fikk støtte fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på regjeringens pressekonferanse fredag 5. juni. Helsedirektoratets vurdering er at å dele opp publikum i grupper på 200 ikke er tilstrekkelig for å forebygge spredning av smitte.  

Lyngdal

Dermed ble det skapt usikkert om Lyngdal Bibelcamp (LBC), som åpner mandag 29. juni, ville få samme vurdering. Programmet for Lyngdal Bibelcamp viser nemlig at det blir to parallelle familiemøter om morgenen med maks 200 på hvert, ett i hallen og ett i møteteltet. På kveldsmøtene i hallen legges det opp til direkte overføring av møtene til fotballdelen av hallen på stor skjerm, og der vil det maksimalt kunne være 200 personer til stede. For disse er det egen inngang. 

‒ Jeg synes det er litt vanskelig å tolke hva Høie egentlig uttaler seg om. Vi forholder oss til at det er maks 200 per arrangement, og at det ikke er oppgitt noe maksgrense for campingplasser. Arrangementene på Bibelcampen og campingplassen er to forskjellige tingJeg kan ikke skjønne annet enn at vi er innenfor smittevernreglene, sa arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til Sambåndet nr. 06-07/20.

Smittevern 

Folk må registrere seg og melde seg på via den ImF-utviklede konferanseappen «meet316» for å få plass på de ulike samlingene. Matservering krever også påmelding. Frokost og middag vil serveres puljevis i matsalen i løpet av totre timer, mens kvelds blir tilbudt som matpakke. Denne appen vil også være til hjelp i arbeidet med smittesporing om det skulle oppstå smitte.  

  Vi har laget en egen smittevernplan, sier driftsleder på Lyngdal Bibelcamp, Thomas Knutsen.  

Forutsetninger  

Kommuneoverlege Henriette Pedersen i Lyngdal kunne berolige i nyeste nummer av Sambåndet. 

  ‒ For meg virker det som at opplegget for LBC er lov og innenfor regelverket siden det er snakk om to forskjellige samlinger. Forutsetningen er at det er i to forskjellige lokaler, og at det er plass til minst en meters bevegelighet mellom folk til enhver tid, sa Pedersen. 

 ‒ Lyngdal Bibelcamp er både arrangement og campingplass. Hvor mange kan være på området samtidig om man skal holde seg innenfor regelverket? 

  Det avhenger av utformingen og størrelsen på plassen. Man må bruke skjønn og vurdere stedet utfra hvor mange toaletter det er og hvor hyppig renhold man har, svarer Pedersen. 

 Ifølge Knutsen har Bibelcampen renhold tre ganger for dagen, ode vil bruke ekstra tid på det i sommer.  

Spørsmål
Brannsjef i NHO Reiseliv, Jarle Buseth, kan fortelle om mange spørsmål etter at regjeringen startet den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

‒ Vi ble bombardert med henvendelser før, under og etter at det ble åpnet opp etter koronastegningen. Derfor har vi laget en smittevernveileder for campingplasser for å hjelpe våre medlemmer. Nå kan campingplassene åpne, men de må vurdere selv med tanke på kapasitet, renhold og avstand. Veilederen er for alle og kan fungere som felles standard, sier Buseth.

Veilederen som kom 29. april og ble oppdatert 9. juni, tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer
  • Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

VIKTIG: – Smittevernveilederen fra NHO Reiseliv er en oppfordring til å følge felles regler, sier driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Anbefalinger
Driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp kjenner til veilederen.

‒ Den er viktig, og den er en oppfordring til å følge felles regler. Vi følger anbefalingene i den, og den legger særlig vekt på renhold og avstandsregler, sier Knutsen.

‒ Har dere savnet en nasjonal standard for smittevern for campingplasser?

‒ Det har ikke vært noe voldsomt problem med å få på plass smittevernregler. Vi har laget vår egen smittevernplan som vi har sendt til kommuneoverlegen og fått godkjent, og så følger vi veilederen fra NHO reiseliv.

Ansvar
‒ Har dere oppdaget noe nytt i veilederen fra NHO reiseliv som har fått konsekvenser for Lyngdal Bibelcamp?

‒ I grunnen ikke, men vi følger anbefalingene med ekstra renhold og avstandsregler i butikken, svarer Knutsen.

Han ønsker samtidig å få frem at det også er viktig at folk tar ansvar og holder avstand og vasker hender ofte.

Respons
Ifølge Buseth har NHO Reiseliv fått masse respons på veilederen.

‒ Våre medlemmer er veldig fornøyde med veilederen. Kommuneoverlegene har forskjellige kriterier slik at det er ulikt fra kommune til kommune hvordan campingplasser forholder seg til smittevern. Etter at vi kom med smittevernveilederen, er det mange kommuneoverleger som har henvist til den. Den er et tillegg til det den respektive campingplass allerede har av renholdsrutiner sier han og føyer til:

‒ De fleste campingplasser har allerede gode renholdsrutiner, men de må legge ekstra vekt på renhold av berøringsflater.

Uvitenhet
‒ Hvorfor tror du at det ikke er kommet på plass en nasjonal standard for smittevern på campingplasser?

‒ Det kan ha å gjøre med at de fleste campingplasser har gode renholdsrutiner. Så kan det være litt uvitenhet om hvor stort det med camping er og hvor mange som ferierer på den måten, tror Jarle Buseth.

Han viser til at NHO Reiseliv avdeling camping har cirka 250 medlemmer som er stjerneklassifisert i henhold til Nordiske stjernekrav.

Ifølge tall fra Norsk bobil- og caravanclub er det cirka 225 000 personer som eier campingvogn eller bobil i Norge i dag, av disse er 120.000 registrert. Videre er det cirka 800 større campingplasser i Norge i dag, hvorav nesten 90 er medlem i Norsk Bobil og Caravan Clubs Topp Camping. Rundt 250 er med i NAFs campingkjede. Norske campingplasser har nesten 10 millioner gjestedøgn pr år.

AVKLARING: Generalsekretær Erik Furnes i ImF gleder seg over at det etter alt å dømme blir bibelcamp i Lyngdal også i 2020. Men så tett som på dette bildet fra 2018-sesongen, vil ikke folk kunne sitte. Og det kan maksimalt være 200 til stede på hver samling. FOTO: PETTER OLSEN

Det blir bibelcamp

Det blir bibelcamp i Lyngdal også i 2020, riktignok i noe tilpasset utgave. Forutsetningen er at det blir lov å samles 200 personer fra og 15. juni, slik regjeringen legger opp til. Forbundsteltet hentes fram igjen.

‘- Jeg er glad for at vi får arbeide med det vi er til for, det å formidle evangeliet. Lyngdal Bibelcamp (LBC) er en viktig del av det, sier generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet.

Furnes understreker at den planen for gjennomføring som ImF og KVS Lyngdal nå legger fram, baserer seg på de nåværende smittevernreglene og signalet om at 200 kan samles fra 15. juni. Det siste er ifølge regjeringen avhengig av utviklingen i antall smittede fram mot midten av juni.

Fredag 8. mai sendte ImF sentralt brev til kommuneoverlegen i Lyngdal med anmodning om klarsignal til å arrangere det som riktignok blir en litt annerledes bibelcamp enn det gjestene er vant til. Allerede mandag kom det samtykke fra kommuneoverlegen til de 15 punktene som ressurspersoner fra både KVS Lyngdal, ImF sentralt og flere av kretslederne var blitt enige om. Bakgrunnen var regjeringens pressekonferanse 7. mai om en gradvis gjenåpning av Norge.

Smittevern

Som annonsert før koronakrisen blir årets sesong av Lyngdal Bibelcamp (LBC) arrangert i uke 27.-30, det vi si fra 29. juni til 26. juli. ImF har fått bekreftet at grensen på 200 forsamlede personer fra 15. juni gjelder per samling og ikke for det totale antallet på campen. Alle samlinger skal skje i samsvar med veilederen fra Norges kristne råd, som sambåndet.no omtalte 9. mai. Relevante veiledere som regjeringen måtte komme med framover, vil også bli hensyntatt.

– KVS Lyngdal har fått erfaring med å ha elever i skoleanlegget underlagt smittevernregler, og dette er også relevant for forsvarlig renhold og drift for en campingsesong, påpeker Furnes.

Skolen har laget rutiner for desinfisering av både fellesrom og utstyr i henhold til gjeldende krav

Dagsprogram

Overnatting vil som vanlig skje i campingvogner, bobiler, leiligheter og internatrom. Kommuneoverlegen har heller ikke innvendinger mot overnatting i telt, for de forholdsvis få det normalt gjelder. Møtesamlingene skal skje i lokaler som er store nok til å ha to meters avstand mellom hver husstand.

Det blir dette året ingen samlinger der det bare er barn og ledere til stede. I stedet blir det familiesamlinger der foreldre/foresatte er med og kan hjelpe til med å overholde smittevernreglene. Hver formiddag kl. 10.30 skal totalt 500-600 mennesker kunne samles til tre-fire ulike samlinger med maksimalt 200 til stede på hver:

  • Familiemøte i KVS-hallen. Foreldre og de minste barna er målgruppe.
  • Familiemøte i ImF-teltet der foreldre og de største barna er målgruppe.
  •  Bibeltime for de voksne i ungdomssalen «Eden» eller et større lokale.
  •  Eventuelt samling for ungdom kl. 12 i KVS-hallen.

Hver kveld legges det opp til å samle totalt 400 mennesker med inntil 200 hvert lokale:

  • Et kveldsmøte i KVS-hallen kl. 19.30.
  •  Møteoverføring til ImF-teltet.
  •  Ungdomsmøte i KVS-hallen kl. 22 (trolig annenhver kveld).

Familiemøter og kveldsmøter fra KVS-hallen blir streamet, både med tanke på campinggjester og folk som sitter hjemme.

Hver torsdag kl. 16 blir det familiekonsert, ved behov kl. 15 og 17 eller ved å supplere med en annen ukedag.

Den eneste programposten som går helt ut, er Kveldsåpent, som vanligvis samler flest eldre. Dette av smittevernhensyn. 

Matpakker og app

For de som ønsker å kjøpe måltider, vil det dette året bare være middag som serveres i matsalen. Frokost og kvelds vil bli tilbudt som matpakker. Middagen i matsalen skal serveres puljevis i løpet av to-tre timer, og gjestene må reservere plass ut fra når det er ledig kapasitet.

– Vi har en egen mobilapp der voksne kan reservere plass til middag og samtlige møtesamvær både for seg selv og barn og unge, opplyser Furnes.

Kapasitet for alle lokaler blir lagt inn i appen, og alt skjer under forutsetning av at appen blir brukt. Dermed vet man hvor mange som kommer til alle sammenkomster og kan melde fullt når det er fullt.

– Vi vet også hvem som kommer til alle samlinger, slik at eventuell smittesporing kan skje i etterkant, sier Furnes og sammenligner med en flyplass:

– Vi gjør som flyselskapene: Du bestiller plass på forhånd og skanner selv mobilt ombordstigningskort ved «gaten».

Smarttelefon

Generalsekretæren, som av utdanning er dataingeniør, har selv utviklet den nevnte appen, som altså får sin ildprøve under LBC 2020. For å kunne laste ned appen, må en ha en ikke altfor gammel smarttelefon. Konkret må telefonen kunne kjøre henholdsvis fra og med Android 5.1 (2015) eller IOS 10 (2016).

– Hva med de som har en eldre mobiltelefon eller som eventuelt ikke har mobiltelefon i det hele tatt?

– Man vil kunne melde seg på via resepsjonen i kombinasjon med en manuell sjekk på vei inn i matsal eller samling. Det er også mulig å bruke pc eller mac til å reservere plass, sier Furnes.

Alle persondata behandles trygt og konfidensielt og skal slettes når det ikke lenger er bruk for dem utfra smittevernhensyn. 

Selv med usikkerhet som har vært, ligger bookingen til årets sesong ikke veldig langt etter det som er vanlig på denne tiden. For de som har avventet situasjonen, er det derfor bare å bestille rom nå.

LYNGDAL: I 2019 var det ganske fullt på campen helt fra slutten av første uke. Dette bildet fra en møtesamling i KVS-hallen er fra midten av uke 27. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Ny vekstsesong på Lyngdal Bibelcamp

Om lag 8000 mennesker var gjester på Lyngdal Bibelcamp (LBC) i juli 2019.

– Oppsummert vil jeg si at årets sesong var en kjempesuksess, sier markeds- og arrangementsansvarlig i ImF, Kenneth Foss, til Sambåndet.

21 prosent.

Joakim Elgsæther, som hadde sommerjobb som butikksjef på LBC, har hentet ut tall som viser at det var 4275 bookinger på LBC i år. Målt mot fjorårets 3527 gir det en økning på 21 prosent. Det er andre år på rad at antall bestillinger øker med drøyt 20 prosent sammenlignet med året før.

Dette tallet gir likevel ikke hele bildet. Grunnen er at LBC hittil ikke har hatt nøyaktige tall for hvor mange personer som skjuler seg bak hver enkelt booking, altså hvor mange gjester som finnes på hvert av de tilgjengelige 98 rommene og om lag 150 campingtomtene. I flere år har man operert med et anslag på 7000 personer.

Siste uka.

– Denne sesongen har vi til en viss grad ført antall personer per booking, og et totaltall på 8000 gjester er en kalkulasjon fra min side basert på opplysninger i bookingsystemet, sier Elgsæther.

Ifølge butikksjefen var det mye folk på campen allerede fra slutten av den første uka. I 2018 var det merkbart færre gjester i uke fire enn i de øvrige ukene. I år ble det gjort endringer i programmet, og antall utleide rom siste uka økte med om lag 150 prosent, fra 23 i 2018 til i underkant av 60 i år. Det var også flere tilreisende den siste uka i år enn i fjor.

Kollekt.

– Når man driver med bibelcamp, ønsker man jo å nå ut til stadig flere, kommenterer Kenneth Foss, som selv var leirsjef i den tredje uka.

Foss viser til et annet parameter som også indikerer vekst, og det er kollekten. I 2018 kom det inn ca. 450.000 kroner, mens det under årets sesong ble gitt 577.000. Det er en økning på 28 prosent.

– At det kommer flere år for år sier noe om kvalitet. Det viktigste er jo likevel det åndelige. Eksempelvis var det opp mot 290 barn på kidz camp hver uke, og vi har aldri fått så mange gode tilbakemeldinger fra foreldre som i år, sier Foss.

Faktisk er det slik at dersom tilbudet til de yngste skal kunne øke ytterligere, kan det være behov for økt areal til denne gruppen.

Inspirerer.

Foss gleder seg også over at minst én person ble frelst i løpet av sesongen.

– Campen inspirerer mennesker til kristent arbeid utover høsten. Aktiviteten på noen lokale bedehus har blitt lavere, og det å kunne gå på møter og bibeltimer i en hel uke, betyr mye for mange, påpeker Foss.

Inkludering.

Evalueringen av årets sesong er i gang, og det er særlig to ting den markeds- og arrangementsansvarlig vil trekke fram. I aldersgruppen 25–50 år er det flere som etterlyser et sted å samles etter kveldsmøtet. Det andre punktet er litt mer sårt. Noen besteforeldre som har hatt med seg barnebarn i tenårene, forteller at de blitt sittende på rommet eller i vogna etter første kvelden, fordi de ikke opplevde seg sett på campen.

– Vi må tilstrebe en enda mer inkluderende holdning overfor folk vi ikke kjenner, og vi som møteledere må bli flinkere til å si noe om dette fra talerstolen, sier Kenneth Foss.

BIBELTIMER: Ole Magnus Breivold var en av fire bibeltimeholdere denne sesongen på Lyngdal bibelcamp. Dette bildet er fra 2017, dra bibellæreren på Bildøy bibelskole undervisete på LBC for første gang. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Bibelcampen på nett

Bilbeltimene fra de to midtukene på Lyngdal Bibelcamp er nå ute på nett - og flere kommer.

Fikk du ikke med deg årets sesong på Lyngdal Bibelcamp (LBC) eller ønsker du å lytter til bibeltimene en gang til – eller for første gang for den del? Da kan du nå gå til ImF Ungs podcast og få med deg bibeltimene fra John Roger Nesje og Ole Magnus Breivold. Snart vil også undervisningen fra generalsekretær Erik Furnes bli lagt ut.

De siste årene har flere bibelcampdeltakere etterlyst opptak av undervisningen, og dette året lyktes det altså å gjennomføre dette for det meste av sesongen. 

Herrens høytider

I uke 28 (8.-14. juli) hadde John Roger Nesje temaet «Herrens høytider». Fritidsforkynneren tok utgangspunkt i 3. Mos 23 og snakket om jødenes ukentlige høytid (sabbaten) og de sju årlige høytidene. 

Også talene til Aud Karin Kjølvik Ringvoll på kveldsmøtene i uke 28 kan lyttes til.

Daniels bok

Uken etter (15.-21. juli) var det Ole Magnus Breivold som hadde ansvaret for bibeltimene. Bibellæreren ved Bildøy bibelskole underviste utfra Daniels bok. 

Fjerde og siste uke (22.-28. juli) var det generalsekretæren i ImF, Erik Furnes, som hadde ansvaret for bibeltimene. Undervisningen hans vil du om kort tid finne på samme podcast-side (se lenke øverst).

Les mer

Det mangler opptak fra første uke. Sambåndet hadde en reporter til stede deler av den uka, og her kan du lese om hva bibeltimeholder Andreas Evensen snakket om 1.-7. juli.

Første uke var det Karen Sofie Aasmyr som hadde ansvaret for kveldsmøtene, og her får du et innblikk i hva hun snakket om.

På podcastsiden til ImF-Ung finnes også mye fra Lederkonferansen i 2018 og generalforsamlingen i 2016, for å nevne noe. 

Mormor og Knerten i Anne-Cath Vestlys familiepark. Illustrasjon: Anne-Cath. Vestly familiepark

KVS-Lyngdal får Knerten til nabo

KVS-Lyngdal og Lyngdal Bibelcamp ser positivt på at Lyngdal får Anne-Cath Vestlys familiepark.

Audnedal, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal har gått sammen om et regionalt samarbeid for å realisere Anne-Cath Vestlys familiepark og museum. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og en toårig nasjonal støtte på statsbudsjettet. Den vil ligge noen 100 meter fra KVS-Lyngdal, som er eid av Indremisjonsforbundet.

Selger
Rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal opplyser til sambåndet.no at de har avtalt å selge 50 dekar til parken. På arealet de selger, er det i dag ei hinderløype og 800 meter med vei. Som kompensasjon skal Familieparken lage tilsvarende lengde ny vei på KVS-Lyngdals andre arealer, og hinderløypa skal flyttes til skolens arealer.

– Aktiviteter i parken kan være fint for våre elever, og kanskje kan de også bli engasjert i arbeidet i parken, sier rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal.

Naboer
– Hva tenker du om å få en slik familiepark som nabo?

– Jeg ser positivt på det og håper på positive ringvirkninger. Det skal bli spennende å følge prosjektet.

Noe av det samme sier prosjektleder Kiersten Kauffman.

‒ Vi kommer til å ha mye glede av å samarbeide med KVS-Lyngdal, sier hun.

Nasjonalt
Til Lister24.no har hun uttalt at: «det vi har klart, har nasjonal betydning. I Sverige har de Astrid Lindgren. Det er en tydelig skatt som de har løftet frem. Det samme har danskene gjort med H.C. Andersen. Nå skal vi sette på plass det som mangler her i Norge.»

‒ Det er et spennende prosjekt, og det er unikt at det har støtte fra staten og fylkeskommunen. Mange lokale aktører blir involvert, for det finnes mye gode ressurser her i regionen, sier Kauffman til sambåndet.no.

Økonomi
‒ Hvor langt er dere kommet i prosessen?

‒ Neste steg nå er at reguleringsplanen blir godkjent.

Det er ifølge Kauffman for tidlig å si veldig mye konkret om kostnadene rundt prosjektet, men det jobbes med detaljeringsplaner – både på bygg og attraksjoner.

Slik tenker man seg at parken skal se ut. FOTO: Anne-Cath. Vestly familiepark

Barnefamilier
Det er brødrene Stig og Gaute Ubostad som først lanserte ideen om en temapark for syv år siden. De driver Sørlandsbadet i regionen​. ​Til Lister24.no sier Gaute Ubostad: «Vi skal nå være med og bygge en region som skal være best på barnefamilier.»

Deler av parken skal etter planen åpnes i løpet av 2020, samme år som den folkekjære forfatteren ville fylt 100 år, mens resten av parken planlegges åpnet året etter. «Knerten», Mormor og de åtte ungene, Ole Aleksander Fillibom-bom-bom og mange flere av figurene til Anne-Cath Vestly vil bli å finne i parken, og den vil være fylt av opplevelser ute og inne som skal engasjere på tvers av generasjoner.

Positivt
Driftsleder på Lyngdal Bibelcamp, Thomas Knutsen, er positiv til prosjektet.

–​ Vi er spente på hvordan det vil bli, men jeg tror det blir positivt for hele Lyngdal. Det kan bidra til å tiltrekke seg flere campingturister og flere til Lyngdal Bibelcamp. På campen fokuserer vi på barnefamilier, og nå kommer denne parken i tillegg, som gjør det samme, sier han. 

Prosjektleder Kauffman ser også positivt på at Anne-Cath Vestlys familiepark får Lyngdal Bibelcamp som nabo.

‒ De som vil ha glede av Lyngdal Bibelcamp, håper vi også vil få glede av Familieparken, sier Kiersten Kauffman.

FØRSTE UKE: Karen Sofie Aasmyr taler på kveldsmøte på Lyngdal Bibelcamp. Begge foto: Brit Rønningen

‘- En ny arbeidsfordeling

− Ikke la bekymringene kvele troen og det mennesket du er, advarer Karen Sofie Aasmyr.

LYNGDAL: 26. juni avslørte Karen Sofie Aasmyr overfor sambåndet.no litt om hva hun skulle snakke om på kveldsmøtene den første uken på Lyngdal Bibelcamp. Onsdag kveld (3. juli, red.anm.) ønsker hun at tilhørerne skal få det inn med hele seg at de er unike og verdifulle fordi de er skapt av Gud, og at det er Gud som gir oss verdi.

Nådegaver
− Det har gått overraskende bra, sier hun etterpå når sambåndet.no spør hvordan det så langt hadde vært å være taler på kveldsmøtene.

− Jeg har vært helt rolig, det er godt å være her, vi koser oss som familie, og det er en fred over oppholdet. I går snakket jeg om nådegaver. Mange er takknemlige for at jeg snakker om noe som vi ikke snakker så mye om. Kanskje har jeg tatt bort noe av det skumle med nådegaver. Vi må oppmuntre til å la nådegavene få plass, for det er bibelsk, legger hun til.

Såkornet
Nå er det fredag kveld 5. juli, og Aasmyr skal tale igjen.

− Jeg vil snakke om å bli bevart gjennom livet, og jeg vil gjøre det utfra historien i Luk 8,4-5 om såkornet som faller på ulike steder, sier hun.

Det stedet hun vil se nærmere på, er tornebusken og kornet som falt der.

− Livets bekymringer, rikdommens bedrag og nytelse/lysten på alle andre ting kan ta overhånd, og såkornet kan kveles av det.

Bekymringer
Denne fredagskvelden er Aasmyr opptatt av bekymringer og hvordan de kan kvele troen.

− Livets bekymringer overtar vår tro når vi tillater en tanke å dvele rundt aktuelle og mulige vanskeligheter eller utfordringer, sier hun.

Aasmyr peker på at de aller fleste av våre bekymringer kan vi ikke gjøre noe med.

− Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen, siterer hun fra Ordspråkene 17,22.

− Det er vanskelig å være bekymret og ha tro og tillit til Gud. Bekymring påvirker helsen fysisk og psykisk, og det påvirker det åndelige livet. Det kan føre til dårlig helse og bidra til angst, depresjon, høyt blodtrykk og så videre.

Arbeidsfordeling
For at bekymringene ikke skal ta overhånd tror hun det er viktig å vite hvem Gud er.

− Gud er mer enn omsorg. Han har ubegrenset makt og de beste løsningene. I 1. Pet 5,7 står det at vi kan kaste alle bekymringene på Herren, og i Fil 4,6 står det: «Vær ikke bekymret for noe». Hva skal vi gjøre i stedet? Komme til Jesus som det står i Matt 11,28. Vi må velge å sette vår lit til Gud. Han vil gi hvile og bevare våre hjerter og gi oss en fred som overgår all forstand. Det blir en ny arbeidsfordeling. Utfordringene er Gud sine. Mitt ansvar er å vente på Gud sin løsning, sier Aasmyr og kommer til slutt med et råd.

− Ikke la bekymringene kvele troen og det mennesket du er. Kornet i den gode jord stoler på noe større enn seg selv. Det venter i tillit på ham som gir oss Guds fred.