Innlegg

APP: Det ligger an til å bli en mer normal bibelcampsesong i år enn i fjor, men man må fortsatt bruke appen Meet316 for å melde seg på møter og samlinger. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Tror på mer normal sesong på Lyngdal bibelcamp

OPPDATERT På årets Bibelcamp blir det mest sannsynlig mulighet for to kohorter på 500 mennesker hver. Folk må bruke appen Meet 316 for å melde seg på møtene.

18. juni gikk regjeringen til trinn tre i gjenåpningen av samfunnet, og årets sesong på Lyngdal bibelcamp planlegges etter reglene for denne delen av gjenåpningsplanen. Som i fjor blir også årets Bibelcamp preget av koronarestriksjoner, men altså ikke i samme grad som i fjor.

Kidzcamp kan arrangere nesten som normalt. Vi trenger ikke møteteltet som vi hadde i fjor, og vi deler som vanlig i fire grupper, men vi dropper barnetoget, og barna får ikke synge på kveldsmøtene, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

To kohorter
Når det gjelder Ungdomscampen, kommer ikke Eden til å være oppholdssted for ungdom. Dette på grunn av at det fortsatt vil være smittevernrestriksjoner for de over 20 år. Det blir kun kiosk i Eden. Som i fjor vil det på kveldstid i hallen bli arrangert diverse for ungdom.

På hovedcampen er det etter reglene for trinn tre i gjenåpningen, lov til å samle 1000 mennesker fordelt på to kohorter på 500 med tilviste plasser. I møtesalen blir det krav om 1 m avstand mellom de som ikke kommer fra samme husholdning, men det gjelder ikke for Kidzcamp.

Når det gjelder allsang, har det vært anbefalt to meters avstand. Nå er det åpnet for 1 meter under allsang.

Vi kommer til å begynne med én kohort den første uken og så åpne opp for to kohorter den andre uken. Med erfaringen fra tidligere kommer vi ikke opp i 1000 deltagere, så alle som vil på møter, vil få plass, forteller Foss.

Meet 316
Appen Meet 316 som ble brukt under fjorårets bibelcamp, må folk også i år laste ned og bruke.

Men i år må man bare bruke appen for å melde seg på møter og samlinger. Det er ikke nødvendig å melde seg på måltider. En trenger heller ikke å scanne QR-kode når en møter fram, slik en måtte i fjor, sier Foss.

Kenneth Foss oppfordrer folk til å bruke appen, fordi det letter administrasjonen. Om man av ulike årsaker ikke kan bruke den, vil det også bli tilbud om en manuell påmelding idet man møter opp til samlingene. Da vil navn og telefonnummer bli skrevet opp.

Smitte
I Lyngdal kommune har det vært smitte de siste ukene. Derfor venter kommunen med å innføre trinn tre i gjenåpningen til den 27. juni. I en pressemelding fra Lyngdal kommune går det også frem at om smitten øker, vil kommunen vurdere å innføre ny lokal forskrift.

Smittevernlege Ehsan Rajabian i Lyngdal kommune vil overfor sambåndet.no ikke spekulere om hvor sannsynlig det er at Lyngdal Bibelcamp kan arrangeres i tråd med trinn tre i gjenåpningen.

Vi må gjøre vurderinger fortløpende. Ingen kan forutsi situasjonen i kommende uker. Følg kommunens nettside for oppdatert informasjon, skriver han i en e-post til redaksjonen.

Kenneth Foss regner i det lengste med at det blir en mer normal sesong på Bibelcampen i år i forhold til i fjor, selv om det også i år blir en meter avstand og spriting. 

– Men vi er klar til å snu oss rundt om vi må forholde oss til strengere regler enn trinn tre, sier Foss.

Oppdatert 28. juni: 26. juni besluttet kriseledelsen at også Lyngdal kommune går til trinn tre i gjenåpningen, fra og med søndag 27. juni kl. 12. I sin vurdering la smittevernlege Ehsan Rajabian til grunn situasjonen i hjemmetjenesten, hvor det ikke er påvist flere smittetilfeller. Generelt er det kontroll på smitten, og smitteveiene er tilknyttet isolerte klynger. Faren for villsmitte vurderes derfor i øyeblikket som svært liten. I en pressemelding fra Lyngdal kommune anmodes befolkningen likevel om å være forsiktige.

Les også: Flere drop inn-plasser på Lyngdal Bibelcamp.

SIKKERHET: Lyngdal bibelcamp jobber nå med å tilpasse seg strengere krav til brannsikring fra nyttår. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Måler opp campingplassen

Lyngdal bibelcamp gjør nå et arbeid for sikre at man ikke mister campingtomter som følge av nye og strengere avstandskrav fra 1. januar 2022.

I januarnummeret skrev Sambåndet om en høring der regjeringen foreslo å dele opp campingplasser i parseller (se faktaboks). Området mellom parseller, og mot områdene utenfor campingplassen, skal utgjøre branngater. Hensikten er å hindre brannspredning fra ett område på campingplassen til et annet.

Vedtatt

26. mars ble et lovforslag – proposisjon – om dette sendt til Stortinget, og 28. mai ble lovforslaget enstemmig vedtatt. Det skal nå utformes en forskrift. Detaljene kan komme allerede i sommer, og det vil da bli ny høring. De nye reglene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2022.

Dette er slutten på en sak som startet høsten 2013 og som Sambåndet har fulgt tett med bakgrunn i at ImF eier Lyngdal bibelcamp (LBC). I tillegg til inndeling av campingplassen i parseller skal avstanden mellom de enkelte tomtene i hver parsell økes fra dagens tre til fire meter. Avstandskravet var på høring i 2019.

Nye tiltak

Det er avklart at utvidet avstand gjelder for nye tiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) definerer nye tiltak som utvidelse av campingplassen med nye plasser, legging av ny infrastruktur (vann, avløp, strøm) og utskiftning av eksisterende. Gjøres det endringer bare på en del av campingplassen, vil de nye reglene bare gjelde for den delen.

Mindre endringer vil ikke være omfattet. Det gjelder utskiftning av campingvogn på en plass eller bytte av eier/leietaker, når vognen tas ut midlertidig eller ved bygging av ny platting eller reparasjoner.

Regelendringene skal altså ikke ha tilbakevirkende kraft. Det innebærer at vogner med spikertelt eller isolerte fortelt som er plassert med tre meters avstand med tillatelse fra kommunen, fortsatt kan bli stående slik de gjør i dag.

Tomter

BOOKING: I år må også campinggjester med campingvogn, bobil eller telt booke plass på forhånd. Gjestene velger f.eks. tomt J 12 på de dager de ønsker, og får opp den prisen som gjelder. ILLUSTRASJON: LYNGDAL BIBELCAMP

LBC har per i dag 36 drop inn-plasser og 50 helårsplasser. Innen 1. januar vil resterende plasser på området som kalles camping vest, bli målt opp utfra tremeterskravet. Dersom dette ikke blir gjort innen nyttår, ville campingplassen stått igjen med ca. ti færre tomter. Det bekrefter arrangementsansvarlig i KVS Drift, Mats Alvheim, som også er driftsansvarlig for LBC, overfor Sambåndet. Målet er å komme opp i 50 drop inn-plasser i tillegg til de 50 som er helårs.

Statssekretær Heidi K. Nakken i KMD opplyste på et webinar 14. april at de enkelte kommunene også kan gi «etterfølgende tillatelse til en eksisterende plassering», altså før 1. januar 2022, «hvis den finner det forsvarlig».  

Sesong

Mats Alvheim opplyser at det er gjennomført befaring med Lyngdal kommune og brannvesenet. Foreløpig tilbakemelding er at LBC er godt innenfor dagens regelverk med tre meter mellom vognene. LBC er likevel blitt oppfordret til å søke kommunen og godkjenning. En brannkonsulent er i den forbindelse i gang med å lage en rapport.

– LBC ønsker å framstå mer som en campingplass og ikke bare en bibelcamp. Det betyr at vi ønsker å utvide sesongen i begge ender av de fire ukene med bibelcamp, sier Alvheim.

Eksempelvis vil det være helgevakt på campingen fra påske til høstferien, men butikken vil ikke være åpen hele den perioden. Allerede i dag er det også mulig å bruke plassen som bobilparkering for kortere opphold.

BOBILCAMP: Grusbanen som settes av til bobiler, ligger i kort avstand fra møtehallen. FOTO: MATS ALVHEIM

I år må alle bestille plass på Bibelcampen

Nytt for 2021-sesongen på Lyngdal Bibelcamp (LBC) er at også de som kommer med bobil, campingvogn eller telt, må bestille plass på forhånd.

Det opplyser arrangementsansvarlig i KVS Drift AS, Mats Alvheim, til sambåndet.no.

– Det er flere grunner til dette, sier Alvheim.

Smittesporing

Brannregler og god oversikt dersom det skulle bli nødvendig med smittesporing, er to av årsakene.

– For det tredje kan vi i år ikke bruke det som har blitt kalt «brunåkeren», fordi den skal omgjøres til økologisk landbruk. Dermed mister vi mange vognplasser og sitter igjen med de som er på selve campingplassen. Summen av dette er at vi ønsker å bruke vårt bookingsystem til forhåndsbestilling av campingplasser, sier Alvheim.

Bobilcamp

Bobiler får i år en egen bobilcamp på grusbanen bak skolebyggene. Det blir mulighet for strømtilkobling, og det vil være vannposter og trådløst internett.

– Her håper vi å lage et miljø blant bobilferierende. Her er det god plass, sier Alvheim.

Hver kveld vil også noen fra butikken ta opp bestilling på brød og rundstykker for levering på bobildøren til frokosttid neste morgen.

Telt og vogner

Telt og campingvogner skal stå på selve campingplassen ned mot sjøen. På et kart på booking-delen av nettstedet bibelcampen.no finner man et kart der hver plass har en bokstav og et tall.

– Dette finner du igjen i bookingen, hvor du vil se om plassen er ledig eller opptatt. Så bestiller du for de dagene du ønsker å være på campingen, forklarer Alvheim.

Et eget område er satt av for telt, med plass til 15 telt, og et område med plass til 15 vogner.

– Du bestiller en av disse plassene og blir anvist plass når du ankommer, sier Alvheim.

Vil helst slippe å avvise

Den arrangementsansvarlige oppfordrer alle til å booke plass på forhånd.

– Møter du i porten og det er fullt, må vi avvise gjester, selv om vi helst ikke vil si nei til noen, påpeker Mats Alvheim.

Han oppfordrer også til å bruke bookingsystemet på hjemmesiden. Det nytte