Innlegg

ImF-UNG øker med to

Ny barne- og familieleder og ny lagskonsulent. ImF-UNG står foran den største satsingen på mange år.

På styremøtet 30. september ble Bjarte Vesetvik, nåværende barnekonsulent i Nordhordland Indremisjon (NhI), ansatt i full stilling som barne- og familieleder i ImF-UNG fra 15. juni neste år. Samtidig ble det vedtatt å opprette en ny stilling som lagskonsulent.

– Jeg kan ikke huske at ImF-UNG har hatt en større satsing siden jeg begynte i 1997, sier daglig leder Kenneth Foss til Sambåndet.

SAMLER OPPGAVER
Med stillingen som barne- og familieleder samler ImF-UNG oppgaver som i dag er oppdelt i mindre stillinger, i én hel stilling med base i administrasjonsbygget på Bildøy: Salomo-konkurransen (som Vesetvik har ansvaret for allerede i tillegg til jobben i NhI), bibeltimeopplegg til hver av de fem leirbolkene, Kidzcamp i Lyngdal, juleheftet «Barnehelg», forkynneransvar på om lag én leir i måneden og kanskje enda litt til.

SPILLE PÅ LAG
– ImF-UNG har tradisjon for en slik full stilling på kontoret, og det er bare tre år siden sist. Først het det landsbarnesekretær, så barne- og familiekonsulent. Grunnen til at det har vært oppdelt, er at vi ikke har fått folk til å gå inn i en hel stilling. Det blir også godt for min del å få en å spille på lag med her på Bildøy, sier Foss.

Tre regionale konferanser for barne- og ungdomsledere er et nytt satsingsområde som også legges til denne stillingen. Rulleringen er tenkt slik: våren 2015 i Hordaland, høsten 2015 i Møre og Romsdal og våren 2016 i Rogaland eller Agder. Våren 2017 starter syklusen på nytt. Fram til nå har det vært en barneleder- og en ungdomslederkonferanse på Bildøy, men tendensen var da at det stort sett bare var folk fra Hordaland som kom.

– Barne- og familielederen skal samarbeide med lokal programkomité om å lede disse, sier Foss.

LAGSKONSULENT
Stillingen som lagskonsulent blir en prosjektstilling på inntil 100 prosent i to år, med mulighet for forlengelse. Den blir ikke nødvendigvis knyttet opp mot kontoret på Bildøy. Stillingen blir nå lyst ut eksternt, og den som ansettes, skal drive med forkynnelse og undervisning med sikte på at det blir dannet nye barne- og ungdomslag i tråd med strategi- og handlingsplanen.

– Vedkommende skal ikke drive lag selv, men det må være en selvgående, initiativrik person som evner å sette folk i brann til å starte opp nytt arbeid, sier Kenneth Foss.

Dette, som altså er en helt ny stilling, dekkes inn over driftsbudsjettet. ImF-UNG fikk en god økning i statsstøtten for noen år siden og har hatt overskudd i flere år.

– Med Guds hjelp har vi tro på at denne satsingen skal gi gode resultater i form av nytt barne- og ungdomsarbeid lokalt, sier daglig leder Kenneth Foss.

Du kan lese mer om strategien til ImF-UNG i forrige nummer av Sambåndet.

«Håp» på bedehuset

Fullt hus på åpningsmøtet da Pit Stop inntok Leirvik bedehus torsdag kveld.

– Det var en veldig god start i går med smekkfullt hus, sier Marit H. Aadnanes. Den daglige lederen i Indremisjonssamskipnaden er også Pit Stop-sjef, men da Sambåndet møtte henne fredag ettermiddag, var hun langt fra utslitt.

– Jeg gjør jo nesten ingenting for jeg har så utrolig mange og gode medarbeidere blant de frivillige.

Noen av dem har akkurat servert middag til 80 ungdommer – med ferdig tilkjørt lasagne fra andre frivillige i området.

– Vi har bare kuttet salat, brummes det fra to mannsstemmer hengende over oppvaskkummen.

Tung torsdag
Tema for årets Pit Stop på Leirvik bedehus er «Håp» og hovedtaler er ImF-forkynner Ruben Lie Monsen.

– Det var litt tungt å tale i går kveld, men sånn er det bare noen ganger, forteller han.

– Hvis det er en del folk i salen som ikke kjenner Jesus, er det ofte slik, eller så kan det hende det bare var jeg som ikke «hadde dagen», sier han, for under fredagens bibeltime var det helt annerledes. Uansett trives han godt med å forkynne på ungdomssamlinger som dette.

Fullt hus
– Ja, det er veldig kjekt, og nå skal jeg snart til pers i «grill en kristen». Det gru-gleder jeg meg til for jeg sier ofte så mye rart når jeg må svar sånn på sparket, sier Ruben med et smil.

Torsdagens åpningsmøte samlet 120 ungdommer. I kveld kan det fort bli enda flere.

– Ja, det kan fort hende vi må åpne opp dørene til en av salene bak, sier Pit Stop-sjef, Marit H. Aadnanes.

– Hvor mange vil DU nå?

Paulus benyttet seg av sin tids teknikk, og Jesus tok hensyn til akustikkens lover, påpekte Kjetil Fyllingen på Ung Landsmøte (UL).

Fyllingen, som er nettkonsulent i ImF-UNG, hadde ansvar for seminaret «Kristen på Internett» under Ung Landsmøte (UL, se faktaboks).

På Jesu tid

Nettkonsulenten skisserte budskapsformidling opp gjennom århundrene. Det første håndskrevne brevet skal være fra om lag 500 år f.Kr. Paulus skrev sine brev rundt midten av det første århundre, og disse tekstene er de eldste i Det nye testamente.

– Hva om Paulus hadde latt være å ta i bruk brevteknikken, framholdt Fyllingen.

Han viste også til Jesu lignelse om såmannen i Matteus 13. Her leser vi at Jesus først «satte seg ved sjøen» Men da det samlet seg mange rundt ham, forteller Matteus at Jesus «steg ut i en båt og satte seg der», mens folket sto igjen på stranden.

– Jeg tenker at Jesus benyttet seg av akustikk for å nå bedre ut, sa Fyllingen.

Trykk og tale

Reformasjonen på 1500-tallet ble også også en medierevolusjon, påpekte Fyllingen, i og med oppfinnelsen av trykkpressen i 1450. Enkelte av Martin Luthers bøker kom ut i et opplag på over 300.000 eksemplarer. Kinoen kom i 1895, og den første filmen om Jesus er fra 1898 (http://biblefilms.blogspot.no/2006/03/life-of-christ-1898.html). Og da Norsk Luthersk Misjonssamband ble stiftet som Kinamisjonen i 1891, kom organisasjonsbladet, Kineseren (Utsyn i dag), samme år. ImF ble stiftet i 1898, og bladet, Sambåndet, kom i januar året etter.

– Mediearbeidet startet med en gang, påpekte Fyllingen.

Nettkonsulenten trakk fram to store vekkelespredikanter; George Whitefield (1714-1770) og Billy Graham (1918-). Mens det er anslått at førstnevnte fikk tale til 10 millioner mennesker i sin levetid, har Graham nådd 210 millioner med sitt vitnesbyrd.

– Forskjellen har blant annet med teknologi å gjøre, så som høyttaleren. Hvor mange vil du tale til i ditt liv? Jeg håper du ser mulighetene, sa Fyllingen de unge tilhørerne.

Så på nettet

Og disse mulighetene er i dag blant annet på Internett. World Wide Web ble oppfunnet så seint som i 1991, og Microsoft lanserte en nettleser i 1995. Allerede i 1998 var Internett den største mediekanalen for barn og unge, påpekte Fyllingen.

Han vendte tilbake til lignelsen om såmannen og det faktum at ikke alt ble sådd i god jord.

– Men vår oppgave er ikke å vurdere hva som er bra eller dårlig jord, men å så, poengterte Fyllingen.

Som eksempler på slik såmannsvirksomhet på Internett, trakk han fram ImF-UNG Podcast (http://imfung.podomatic.com/). Så langt i år har det vært 13.000 nedlastninger av taler fra denne nettsiden. Statistikken for nettevangeliseringssiden omGud.net, der ImF er med, viser for eksempel at en person brukte 3,5 timer inne på siden etter å ha søkt på «hvorfor oppfyller ikke Gud min bønn». Preik.tv, også fra ImF-UNG er et annet ekspempel.

Hvordan skal så den enkelte av oss være kristen på nett?

– Vi skal ikke drive personlig merkevarebygging, men heller være merkevarebygger for Jesus, sa Fyllingen og viste til 2.Kor.5,20 om at vi er «sendebud i Kristi sted».

Og ut fra Lukas 6,45 og 1. Peter 3,15 poengterte han at «det hjertet er fullt av, tvitrer du eller skriver du på nett».

– Og det er flere som lytter til din stemme på nettet enn du tror. Det du trykker «liker» på eller deler, har betydning. Og vi må ikke fokusere på å vinne diskusjoner, men å vinne mennesker, sa Kjetil Fyllingen.

Samsvar

I tillegg til mikrobloggtjenesten Twitter og nettsamfunnet Facebook trakk nettkonsulenten også fram blogging, som vil si å skrive en slags dagbok på nettet.

– Det å ha noe å dele om ham som du følger, er viktigere enn å være opptatt av å få mange følgere. Du kan også skrive om noe du er opptatt av, blomster for eksempel, og på den måten komme i dialog med folk, sa Fyllingen.

Nettkonsulenten påpekte at det bør være samsvar mellom den måten man framtrer på nettet, og slik man er i det virkelige liv. Han siterte bloggeren Liv Nesse på følgende: «Evangelisering er hverdag.Livet. Der vi er. Ikke opphøyde klisjeer».

 

 

 

Biskop på Preik.tv

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme er på nett med preik.

Prosjektleder for Preik.tv, nettkonsulent Kjetil Fyllingen i ImF-Ung, forteller at biskopen var invitert til Bildøy bibelskole i midten av januar i forbindelse med Ungdomsåret i Bjørgvin.

– Han var positiv til å bli filmet for Preik.tv, og Apagon gjorde opptaket i studioet på bibelskolen, sier Fyllingen.

På videoen forteller Halvor Nordhaug om mottoet for Ungdomsåret – «Venner for livet» – og om ikonet «Jesus og vennen hans».  Ikonet forestiller Jesus og en annen person, der nærheten mellom de to er uttrykt ved en hånd lagt rundt skulderen, og at de ser på hverandre med det ene øyet. Med det andre øyet ser de fram – på oss.

Ifølge Kjetil Fyllingen er det første gang en biskop er på Preik.tv. – Det nærmeste ellers må være Erik Furnes, sier prosjektlederen med et smil.

I løpet av året skal det legges ut 40 preiker. Ulike organisasjoner er invitert til å bidra, så det vil komme flere kjente navn etter hvert. Daglig leder Espen Andreas Hasle i Acta er ett eksempel.

 

 

Trenger du en andakts-idé?

Nå har ImF-UNG laget en nettressurs for deg som skal ha en kort andakt.

Allerede ligger det åtte og venter, snart kommer fire til. Og hver måned framover kommer det fire nye andaktstips på imfung.no.

– Dette er små andakter på en ca fem minutter, veldig greit til bruk i et barnekor, klubb eller andre sammenhenger der det skal være en liten andakt, sier Ingrid K. Steinshamn som har ansvar for å lage opplegget.

– Eller du kan bruke det på et område som jeg brenner veldig for, nemlig skolene våre. Mange steder begynner man dagen med en liten andakt og da kan dette være en god ressurs.

Må ferdigtygges
Andaktsopplegget er ikke en ferdig skrevet andaktsbok som kan leses høyt fra. Hvert opplegg har et definert mål om hva som skal læres de neste minuttene. Videre står det noe om hva slags ressurser man trenger, for eksempel om man har behov for å vise en video og dermed er avhengig av både skjerm og internett. Til slutt er det henvist til en bibeltekst og forslag til en del spørsmål og tanker som det kan reflekteres rundt i fellesskap, eller fra andaktsholderen.

– Så her må hver enkelt jobbe litt selv for å gjøre det helt ferdig og helt til sitt eget, sier Ingrid.

SE MER: Sjekk ut ressursen hos ImF-UNG

Etterspurt
Ung-leder Kenneth Foss er godt fornøyd med at denne nye ressursen nå er på plass.

– Vi må nok erkjenne at vi ikke har vært gode nok på å produsere denne typen materiell til bruk i lagene, sier han.

Derfor er det heller ingen overraskelse at responsen på bibeltimeopplegget som kom på plass for noen år siden, har vært god. Nå var tiden moden for å gjøre noe også på kort-andaktene.

– Ut i fra tilbakemeldinger vi har fått, så er det behov for en slik ressurs, enten til bruk på lagene eller rett og slett i hjemmet, sier han.

Ønsker respons
Det nye opplegget er såpass ferskt at responsen så langt har vært liten. Verken Ingrid eller Kenneth har hørt noe, men de vil gjerne ha tilbakemelding.

– Ja, både om det som er bra og det som kan bli bedre, sier Ingrid.

– Det er jo litt vanskelig å vite om man treffer slik man har tenkt. Derfor er det viktig at de som bruker opplegget gir respons. Det er greit å vite hva vi skal fortsette med og hva vi kan gjøre på andre måter, eller eventuelt slutte med, sier hun.

Også forslag til tema mottas med stor takk.

Via nett 
De åtte andaktsoppleggene som er laget til nå, ligger tilgjengelig på imfung.no. Der vil også de andre publiseres når de er klare.

– Vi bruker nettsidene våre så mye vi kan til denne typen ressurser. Det handler litt om at dette er en svært rimelig måte å distribuere stoff på, pluss at flere av ressursene også har tips om små videosnutter som kan brukes, sier Kenneth Foss.

Men han er likevel åpen for å gjøre dette på andre måter.

– Hvis folk ønsker på en annen måte tar vi gjerne imot tilbakemelding på det. Målet er jo at flest mulig skal få tatt i bruk disse nye ressursene.

Pit Stop-sesongen i gang

God stemning på Stord i helga. Fredag åpner dørene på Sunnmøre.

– For en fantastisk helg og for noen fantastiske folk!! Gud er stor!

Dette er en av tilbakemeldingene man kan lese på arrangementets Facebooksider når Stord-helga er vel i mål. Dermed er årets første Pit Stop vel i havn.

SE BILDER: Pit Stop Stord – Facebook

– Det vi ønsker med Pit Stop er at det skal være en slags «pit stop» i det kristne liv der en kan ta en liten stopp, få korrigert kursen og få litt påfyll, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

Kraftstasjon
Navnet Pit Stop er hentet fra Formel 1-sporten der bilene kjører inn i et pit stop et par ganger i løpet av rittet. Her får de påfyll av drivstoff og skifter dekk. Tanken og ønsket med arrangementet er å samle kristen ungdom til påfyll i sitt liv som kristne.

– Etter hvert har dette utviklet seg til å bli mer enn bare Bergen. Vi har hatt det på Sunnmøre i noen år, og Nærbø og Stord for første gang i fjor. Tre av disse blir nå i høst mens den i Bergen er flyttet til våren, opplyser Foss.

Fellesnevneren for de ulike Pit Stop-helgene er at det blir holdt ulike seminarer på dagtid, mens ungdomsmøtene finner sted på kveldstid.

– Men så er det også litt ulikt; på Stord legger vi for eksempel opp til litt aktiviteter i gymsalen. Og så er det ulikt fra krets til krets om det blir holdt konsert på lørdagskvelden.

Gode meldinger
– Har dere sett noe synlig resultat av ungdomsarrangementet?

– Vi får i alle fall utrolig mange gode tilbakemeldinger på disse Pit Stop-ene, om at konseptet og opplegget fungerer veldig godt, sier han og presiserer at det er vanskelig å måle om Pit Stop har noe å gjøre med oppstart av lokalt ungdomsarbeid.

– Men sett i lys av oppmøte og de tilbakemeldingene vi får, så er vi veldig trygge på at det er en riktig satsning, sier han.

– Hva ønsker dere å oppnå med Pit Stop?

– Det er først og fremst en helg der vi ønsker å utruste kristen ungdom, og i visjonen vår så handler det om å utruste dem til å drive kristent ungdomsarbeid lokalt. I tillegg til det, er det nok også en happening for ungdom, sier han.

Fire helger
Årets Pit Stop er spredd over fire ulike helger, alle med hvert sitt tema. Først ut var Stord 11.–13. oktober, med tema  «Elska» og talerne Tor Ingvald Lauvrak og Vegard Soltveit. Denne helgen er det Sunnmøre og Blindheim bedehus som er vertskap. Også her er tema «Elsket» og hovedtaler er Kristin Aamodt. Siste treff i høst blir på Nærbø 9.–11. november. Tema der er «Bibelen. Aktuell i dag?», med Vegard Soltveit og Bjørn Storm Johansen. Pit Stop i Bergen blir 15.–17. mars.

Ung-tur til Israel

– Dette er en unik mulighet til å oppleve dette fantasiske landet, sier Kenneth Foss.

22. februar til 3. mars er tiden. Stedet er Israel. Reisefølge blir blant annet Kenneth Foss og Erik Furnes.

– Da vi var på personaltur til Israel i 2009 var vi flere som pratet om hvor bra det ville vært med en egen tur til Israel for ImF-UNG. Nå blir det endelig alvor, sier Kenneth Foss.

 Messianske jøder
ImF-UNG-turen vil være en blanding mellom en tradisjonell bibelreise og en tur preget av ung-impulser.

– Vi vil selvsagt besøke de mest kjente bibelske stedene. Det er noe av poenget med en slik tur, å kunne oppleve det som Bibelen forteller om. Men i tillegg vil vi at våre ungdommer skal få møte ungdommer som lever i Israel i dag, sier Kenneth og forteller mer.

– Vi kommer til å få flere muligheter til å treffe unge, messianske jøder. Det blir både spennende og viktig å møte kristne brødre og søsken som lever i Israel i dag og få et innblikk i deres situasjon, sier han.

Sterke opplevelser
Nå håper Kenneth at turen til det lovede land skal bli fulltegnet, gjerne med førstegangsreisende.

– Det er jo på mange måter en basic-tur, så dette er turen for de som ikke har det store kjennskapet til landet fra før.

Selv har han vært der en gang, og gleder seg stort til å reise tilbake.

– Min sterkeste opplevelse den gang var båtturen på Genesaretsjøen. Så personlig jeg gleder meg til å møte igjen noen av de bibelske stedene, sier han.

– I tillegg gleder jeg meg veldig til å treffe lokale kristne ungdommer og få et innblikk i hvordan de har det.

For alle
Teknisk arrangør for turen er Si-REISER, som har 30 års erfaring med turer til Israel. I tillegg har ImF-UNG brukt Return to sender, Israelmisjonens ungdomsavdeling, som konsulenter. Selv om ImF-UNG står som arrangør, vil turen være åpen for alle som ønsker å delta.

– Hvis folk vil se de bibelske stedene og oppleve dem på nært hold i et ungdommelig fellesskap, så har de nå en utrolig flott mulighet til dette, sier Kenneth Foss.

Nytt Salomoansikt

Men Salomokonkurransen skal fortsatt inspirere til bibellesing for barn og unge.

– Jeg syntes det var på tide med en liten oppdatering av logoen, for den gamle har jo tross alt vært der noen år, sier salomokonsulent Linn Sirevåg.

Snart frist
Nå gleder hun seg til å gå i gang med årets utgave av bibelkonkurransen for barn og unge.

– Jeg håper jo at den nye logoen skal føre til at noen flere oppdager konkurransen eller oppdager den på nytt, sier hun.

1. oktober går påmeldingsfristen ut. Da får hun svaret på hvor mange lag som dette året fant vegen til påmeldingsskjemaene.

For alle
Alle lag og skoler i ImF og NLM får som tidligere år egen invitasjon til å bli med, men man trenger ikke vente på denne for
å melde seg på. Man trenger ikke være en del av en forening engang. Det holder å være tre unge, pluss en voksen.

– Det er åpent for hvem som helst til å melde seg på. Det er fullt mulig at for eksempel en besteforelder tar ansvar for et lag, sier hun.

Tillitsprinsipp
For salomokonkurransen gjennomføres etter tillitsprinsippet. Voksenpersonen tilknyttet hvert lag får tilsendt oppgavene og har ansvaret for å gjennomføre hver runde innenfor fristen. Etter tre innledende runder strykes den dårligste runden, og de tre beste lagene møtes i finalen på Raknestunet 27. april.

Oppgavene til hver runde er todelt. Den ene halvparten er generelle oppgaver fra hele Bibelen, den andre er hentet fra et definert avsnitt og vil være mer krevende.

Meld på
Oppfordringen fra salomosjefen er dermed klar: meld på lag, både fra skoler, foreninger og frie lag.

– Oppgaven med å være lagleder er ganske enkel. Kast deg rundt og samle noen barn og unge og gi dem hjelp til å lese i Bibelen på en spennende måte, sier Linn Sirevåg

Trenger 500 frivillige til UL

– Vi trenger om lag 60 forbedere, 90 smågruppeledere, 120 i vaktkomiteen og 120 i matkomiteen – i tillegg til frivillige i komiteer for aktiviteter, kontanthåndtering, teknisk, info og transport på Ung Landsmøte (UL).

Det er prosjektleder Gjermund Nordhus ved NLM Ung-kontoret som forteller dette. UL arrangeres fra 31. juli til 4. august i Kongeparken på Ålgård i Rogaland.

– UL er blitt arrangert på Ålgård i flere år på rad, er det fortsatt like lett å få folk til å hjelpe til?

– Jeg er dypt takknemlig for de som år etter år legger ned tid og energi på UL. Noen har vært funksjonær i flere år og kjenner kanskje på at det er greit med et hvileår eller to. Det har vi selvsagt respekt for, og det er lov å si nei. Andre igjen gir uttrykk for at det er svært meningsfylt og gøy å bidra, og flere voksne mellom 40-60 år har meldt i fra om at de er skuffet over at de ikke er blitt spurt om å få gjøre noe. Vi håper og tror det gir mer enn det tar å engasjere seg i UL.

Lokalt og nasjonalt
I følge Nordhus har det ikke vært vanskeligere å få frivillige i år enn tidligere, men fortsatt står mange poster ubemannet.

– Utfordringen er å få til et system som funker. Vi ønsker å rekruttere ledere og funksjonærer fra nye miljøer både i NLM og ImF i Rogaland. Samtidig vil vi sterkt oppfordre både unge og voksne til å reise fra andre landsdeler for å være funksjonærer på UL. Slik kan det blir en mindre belastning på de samme i Region sørvest. Vi vil være behjelpelige med å tilrettelegge for overnatting for disse i nærheten av Ålgård, forteller Nordhus.

Gruppeledere
Den oppfordringen støttes av Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

– Som medarrangør ønsker vi sterkt å bidra til rekruttering av frivillige. Det er viktig at deltakerne får et så bra tilbud som mulig både åndelig og praktisk, sier Kenneth og nevner praktiske oppgaver, forbønn, ledelse av smågrupper som aktuelle områder å bidra.

– Vi trenger særlig smågruppeledere og forbedere. Dette året er jeg selv med i komiteen for smågruppeleder og Torgeir Lauvås som er kretsleder i ImF Rogaland, skal være med i forbønns- og veiledningskomiteen. Vi skal rekruttere mange og vi trenger enda flere ImF-ere i til disse oppgavene.

Alle aldre
For å være med som forbeder eller veileder må man være 23 år. I de andre komiteene 22. Ellers er det få begrensninger.

– Det aller viktigste er at den som vil stille som leder er motivert, og har lyst å bruke en uke av sommeren på å være sammen med ungdom. Utover det trengs det mennesker i ulik alder og med ulik erfaring, sier Kenneth som ser fram til sitt fjerde UL.
– I tillegg til å være med å bidra kjenner jeg på stor glede over alt jeg får gjennom møter, bibeltimer, seminar. Jeg kjenner meg veldig oppbygd når jeg reiser fra UL, sier han og oppfordrer folk til å hive seg med.

De som tar oppfordringen eller vil vite mer kan kontakte ULs bemanningskoordinater, Håkon Espeland, på mobil: 46976525 eller på epost ul@nlm.no.

 

 

Nedgang både for NLM og ImF-UNG

Lagsarbeidet er på retur.

Antall barne- og ungdomslag i NLM har sunket fra 1730 til 780 de siste 30 årene. Det er noe av svaret fra forskningsprosjektet «10-25» som Medie-høgskolen Gimlekollen la fram i midten av februar. Det siste året har de på oppdrag fra NLM Ung forsøkt å finne tallmateriale som sier noe om utviklingen i barne- og ungdomsarbeidet i Norge.

– Det lille som fantes av statistikk fra før viste en nedgang. I tillegg så vi at antall lag i medlemslistene våre hadde gått kraftig tilbake. Dette var en utfordring for oss i arbeidet vårt, forteller Hans Kristian Skaar, daglig leder i NLM Ung. Han tok tallene med til ledelsen i NLM. De ønsket seg flere tall å sammenligne med før de konkluderte med krise.

– Da måtte vi rett og slett skaffe tallene selv, sier Skaar om bakgrunnen for undersøkelsen som nå er gjennomført.

– De fleste tallene var om forventet. Det i seg selv er en nyttig tilbakemelding om at våre egne tall stemmer godt. Det er likevel bra å ha konkrete tall, ikke bare tall basert på synsing, sier Skaar.

Noe av nedgangen kan tilskrives sammenslåing av lag, gjerne i forbindelse med forsamlingsarbeid. Noe skyldes også en generell nedgang for barne- og ungdomsarbeid på generelt grunnlag. Det er heller ikke slik at all nedlegging trenger å være usunn. Men Skaar har likevel ingen behov for å bortforklare tallene.

– Vi hadde 1750 lag, nå har vi tusen mindre. Det utfordrer oss. For vår del er vi midt i arbeidet med en 10-årsplan som skal legges fram for generalforsamlingen til sommeren. Denne undersøkelsen blir en viktig del av dette arbeidet; hvordan kan vi nå de områdene som i dag har lite arbeid?

Også ImF-UNG registrerer lagsnedgang i sine lister selv om den ikke er like stor. Kenneth Foss er derfor ikke overrasket over hovedtallene i undersøkelsen og tror at det som blir avdekket også kan stemme for ImF. En av tingene som blir påpekt i den kvalitative delen som går mer i dybdene på noen få lag, er mangelen på helhet i arbeidet.

– Mye av arbeidet som drives er preget av tilfeldigheter, uten at det behøver å bety at det er dårlig. Men mange lokale ledere er blitt valgt inn i et styre eller fått tildelt oppgaver uten at det er en helhetlig plan og apparat for oppfølging bak.

Tallene avslører også at det er store forskjeller i de ulike delene av landet med langt høyere lagstetthet på Sørlandet enn langs svenskegrensen.
– Det finnes fylker i dag som har så få lag at det er nødt å være mange kommuner i Norge uten et eneste kristent barne- og ungdomslag. Det utfordrer.

Han tror løsningen på disse stedene vil være å stå tettere sammen med andre organisasjoner.
– Uten å tenke sammenslåing så kan vi stå tett sammen, sier han og kommer også med en utfordring til dagens unge.

– Vi ser i dag en opphoping av kristne ungdommer i byforsamlingene våre. Disse må bli mer utfordret til å reise til steder i Norge uten et kristent arbeid for å etablere seg der, på samme måte som de utfordres til ytremisjon. Det kan ikke være meningen at alle kristne skal ha et kall om å bo i byen.

Nye nettsider for ungdommen

De nye nettsidene til ImF-UNG er nå lansert. Enklere og mer brukervennlige enn noen gang.

– Vi har jobbet en del med de nye sidene, og jeg tror vi har kommet frem til en velfungerende og enkel løsning for brukerne våre, sier nettkonsulent i Imf-UNG, Kjetil Fyllingen.

Renere design og lysere farger kjennetegner de nye nettsidene. Fyllingen mener det var på tide med en oppdatering.
– Det er en del år siden de gamle sidene ble laget, og både utseendet og publiseringssystemet som ble brukt var gammelt og utdatert, utdyper han.

Brukervennlighet har vært et stikkord i arbeidet, og med tydeligere menyer er det nå enklere å lete på sidene enn tidligere. Veien er nå kort om du trenger hjelp til bibeltimer, vil søke om støtte, eller vil høre på podcasts.

Enklere å finne
– Tanken ved de nye sidene er å gjøre ting litt enklere å finne, derfor har vi sett litt på hva folk har søkt på når de har besøkt sidene våre tidligere. Derfor har vi også gjort menyene tydeligere, og latt den mest etterspurte informasjonen ligge lett tilgjengelig på forsiden, forklarer nettkonsulenten.

I forrige uke nettsidene lansert, og Fyllingen forteller om flere treff og mye besøk, med godt over tre ganger vanlig trafikk første dag etter lansering, og stabilt gode tall videre.
– Vi håper folk er fornøyde og liker de nye sidene. Dersom noen har kommentarer eller tilbakemeldinger så håper jeg at de tar kontakt med oss, avslutter han.