Tag Archive for: Ole Christian Martinsen

TORVIKBUKT: Årsmøtet til Nordmøre og Romsdal Indremisjon foregikk i vakre omgivelser på Nordvestlandet folkehøgskole. FOTO: TOREHUM/WIKIMEDIA COMMONS

Puster lettere i Nordmøre og Romsdal

I løpet av årets første måneder er økonomien til Nordmøre og Romsdal Indremisjon noe forbedret, og mange forslag diskuteres i organisasjonsprosessen.

«Nødrop fra Nordmøre og Romsdal», lød overskriften på sambåndet.no 8. februar. Bakgrunnen var det ekstraordinære årsmøtet halvannen uke tidligere, der en utfordrende kretsøkonomi enda en gang var på dagsordenen.

Da utsendingene møtte fram lørdag 28. januar, var det med kunnskap om at kretsstyret hadde sett seg nødt til å nedbemanne med et halvt årsverk i Ung-leder-stillingen, slik Sambåndet meldte i januarnummeret.

Årsmøte

09.–11. juni var det ordinært kretsårsmøte, som denne gangen ble holdt på Nordvestlandet folkehøgskole i Torvikbukt. Kretsleder Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) kan fortelle at det ikke bare var været som innfridde forventningene.

– Årsmøtet samlet mye folk, og det ble en fantastisk helg på alle måter, sier Martinsen.

Lavere underskudd

Alvoret manglet likevel ikke. Regnskapet for 2022 viste at året ble avsluttet med millionunderskudd. Reduksjonen i Ung-leder-stillingen vil bli vurdert på nytt i oktober. Det har ikke vært ytterligere nedbemanning.

– I saken om årsregnskapet var det relevant å nevne at per 31. mai i år er underskuddet redusert til litt under 130.000 kroner, sier Martinsen til sambåndet.no.

Bedringen på nærmere 900.000 sammenlignet med samme tid i fjor, skyldes flere ting. Lønnsutgiftene er noe redusert som følge av sykmelding, og frivillige gaver med skattefradrag (FGS) og kollekter har økt noe.

Lønnsreduksjon er imidlertid ikke den største enkeltårsaken.

Utleie

– Økningen er størst på utleieinntekter. Vi har hatt en solid oppgang når det gjelder utleie. Frænabu og daglig leder Reidun Åndal har et godt ord på seg, framholder Martinsen.

Utleie var da også noe kretssekretæren påpekte overfor Sambåndet i januarnummeret at de ville satse mer på våren og sommeren 2023. Frænabu åpent eksempelvis for camping fra 1. juni.

– Situasjonen er bedre nå enn den har vært, så vi puster litt lettere. Men sammen med kretsstyret arbeider vi fortsatt med å få økt inntektene, og vi må være årvåkne med tanke på pengebruken. Vi må ikke glemme oppdraget vårt oppi alt annet, påpeker Martinsen.

OPPDRAGET: – Vi må ikke glemme oppdraget vårt oppi alt annet, påpeker kretsleder Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. FOTO: PRIVAT

God dynamikk

Kretsen har for tiden 2,3 årsverk, mens 1,6 årsverk er knyttet til Frænabu. Kretsens framtidige struktur, organisasjonsprosessen, var også en sentral sak på årsmøtet.

Kretslederen kan fortelle om god representasjon og en god dynamikk i kretsgruppa som jobber med organisasjonsstrukturen. Motivasjonen har økt etter at prosessen ble «restartet» i mars, slik Sambåndet skrev om i nr. 3/23.

– Vi må gjøre endringer, og vi vil intensivere arbeidet til høsten, sier Martinsen.

Kretsgruppa diskuterer flere konkrete ting: Leirstedene er én sak. Skal de skilles ut fra kretsen, eksempelvis som AS-er? Skal leirstedet Visthus, som drives av frivillige, selges? Det er mange spørsmål som ennå ikke er landet.

Molde

– Vi tenker det er naturlig at kretsen kobler seg tettere på Molde Indremisjon – og omvendt. Spørsmålet er hvordan det skal se ut. Så vurderer vi om kretsen skal deles inn i områder med egne områdearbeidere, eksempelvis i Romsdal. Å bygge en tettere relasjon med skolene er også noe vi snakker om, eksemplifiserer Martinsen og understreker:

– Vi må fortsette å løfte denne saken frem for Gud og be om visdom og retning. Det er han som må være i førersetet her. Vi kan ikke bygge huset aleine. Da blir det kanskje et fint rammeverk, men ikke noe innhold.

Kretslederen legger til at gruppa har begynt å skissere på en modell for ny kretsstruktur.

– Vi håper å komme i land innen 2024, sier Ole Christian Martinsen.

KRISE: På egen Facebook-profil 6. februar gjorde Nordmøre og Romsdal Indremisjon kjent det kretsen selv omtaler som en kriseinnsamling. ILLUSTRASJON: SKJERMBILDE

Nødrop fra Nordmøre og Romsdal

Nordmøre og Romsdal Indremisjon ber lokale foreninger om å øke sine bidrag til kretsen og arbeide for å rekruttere flere faste givere.

Lørdag 28. januar var det ekstraordinært årsmøte i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) der kretsens økonomi var på dagsorden. 16. august i fjor skrev sambåndet.no om kretsens krevende økonomi. I januarnummeret av Sambåndet i år opplyste kretsleder Ole Christian Martinsen at kretsen hadde vedtatt å nedbemanne med et halvt årsverk, men at det ennå ikke var helt klart hvordan det ville bli ordnet.

Vedtak
Etter det ekstraordinære årsmøtet har kretsen lagt ut på hjemmesiden det som ble vedtatt på møtet. Følgende vedtak ble gjort:

  1. Det igangsettes umiddelbart en «kriseinnsamling» hvor både enkeltpersoner og foreningene blir bedt om å delta for å skaffe penger til lønn og løpende utgifter de neste månedene.
  2. NRI videreføres inntil videre som egen krets, og de lokale foreningene bes om å øke sine bidrag til kretsen gjennom både direkte innbetalinger og ved å arbeide for flere faste givere.
  3. Årsmøtet ber styret snarest gjennomføre tiltak for å redusere utgiftene slik at disse samsvarer med kretsens inntekter. Både «kretsen» og leirstedene må være med i denne prosessen.
  4. Hvis kretsøkonomien ikke viser en bedring frem mot sommeren, må kretsmøtet i juni 2023 ta stilling til andre alternativer for veien videre.

Nedbemanning
– Vi ber de lokale foreningene om større økonomiske bidrag, og om å være med på å rekruttere flere faste givere, oppsummerer Martinsen kort overfor sambåndet.no det viktigste som ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet.

Kretsleder Ole Christian Martinsen FOTO: Privat

Han sier videre at grunnet ulike momenter har de foreløpig frem til sommeren kuttet et halvt årsverk i Ungleder-stillingen.

– Kan det bli snakk om ytterligere nedbemanning?

– Jeg håper og tror at det ikke blir det og at økonomien bedrer seg frem til sommeren, sier Martinsen.

– Hva slags andre alternativer enn nedbemanning ser der for dere hvis ikke økonomien bedrer seg?

– Vi ser foreløpig ikke andre alternativer enn eventuelt ytterligere nedbemanning. Signalene fra årsmøtet er de ønsker at NRI skal drive videre.

Respons
– Hva betyr konkret det tredje punktet som ble vedtatt på årsmøtet?

– Det betyr at årsmøtet ber styret om å bruke minst mulig penger og ingen nye investeringer, for eksempel ikke begynne på nye oppgraderingsarbeider på leirstedene Visthus og Frænabu.

– Hvordan har responsen vært etter årsmøtet?

– Den har vært bra. Noen faste givere har økt sitt faste gavebeløp, og vi har fått noen ekstra gaveinntekter, sier Ole Christian Martinsen.

HUSTADVIKA: Kretskontoret holder til på leirstedet Frænabu. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Utfordrende økonomi i Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Sommergave og inntekter fra overnatting gjør at Nordmøre og Romsdal Indremisjon kan drive videre uten å måtte nedbemanne.

– Økonomien har vært litt ekstra trang i vår, innrømmer kretsleder Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) overfor sambåndet.no.

Tidligere i sommer sendte kretsen ut en giro for sommergave der de skriver at økonomien er såpass utfordrende at NRI står i fare for å måtte redusere antall årsverk i kretsen og på leirstedet Frænabu.

Ikke nytt
– Situasjonen er noe endret siden det brevet ble sendt. Vi har fått inn penger i form av gaver, og vi har tjent ekstra på camping og overnatting, forteller Martinsen.

Det er ikke noe nytt med trang økonomi i NRI. Martinsens forgjenger, Arild Ove Halås, gikk både i 2012, 2014 og 2017 ut i blant annet Sambåndet med at den økonomiske situasjonen for kretsen var slik at det var fare for at en måtte redusere antall årsverk.

Underskudd
– Jeg håper vi er kommet over kneika. Vi satser på vanlig sesong i høst, sier Martinsen.

Rapporten som er utarbeidet pr. 31.05.2022, viser et underskudd på kr 920.146 (inkludert krets, Visthus og Frænabu). På samme tid i fjor var underskuddet på 305.274.

Tallene for gavene som er kommet inn etter at kretsen sendte ut giroen, er ikke helt klare, men ifølge Martinsen har det komme inn cirka 50 000 kr i sommergave.

Bemanning
– Så det er ingen planer om nedbemanning?

– Så langt har ikke styret drøftet nedbemanning. Vi har hatt en naturlig reduksjon i årsverk ved at et vikariat gikk ut, svarer Martinsen og påpeker at ansettelser er kretsstyrets ansvar.

Leder i kretsstyret, Oddvar Myrset, skriver i en e-post til Sambåndet at kretsstyret ikke har drøftet reduksjon av bemanningen så langt.

Inntekter
– Dette er selvfølgelig noe som må diskuteres, men vi vil unngå det om vi finner andre løsninger, skriver han i e-posten.

På spørsmål om hva den økonomiske situasjonen betyr for arbeidet i kretsen, svarer han at kretsstyret bør ta stilling til det på neste kretsstyremøte og tenke gjennom hvordan en kan bruke kreftene mest mulig effektivt og hva som kan gi NRI flere inntekter.

SAMME FYLKE: Hans Ivar Guddal og Ragnhild Fagerhol Lauvås slutter som Ung-ledere i henholdsvis Nordmøre og Romsdal Indremisjon og ImF Sunnmøre.

Nabokretser jakter Ung-ledere

Samtidig som ImF Sunnmøre søker etter Ung-leder og barne- og ungdomsarbeider, søker Nordmøre og Romsdal Indremisjon etter Ung-leder.

– Det er helt tilfeldig, sier kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre til sambåndet.no.

Samtidig som kretsen har lyst ut en fast stilling som leder av ImF-Ung Sunnmøre og et års-vikariat som barne- og ungdomsarbeider, har også nabokretsen, Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI), ute stillingsannonse der de søker etter Ung-leder i fast stilling.

– For vår del er det slik at Hans Ivar Guddal har jobbet som Ung-leder hos oss i seks år. Nå vil han ha nye utfordringer. Det er ren tilfeldighet at det skjer samtidig som det er ledige stillinger i ImF Sunnmøre, sier også kretsleder Ole Christian Martinsen i NRI.

Forandring
Guddal bekrefter overfor sambåndet.no at han trenger forandring i arbeidshverdagen sin. Han forteller at han ønsker mer regulær arbeidstid for å kunne være mer sammen med familien

– Jeg er så heldig at jeg har fått meg jobb i et byggefirma på Eide. Det blir kjekt å begynne i en jobb der jeg får bruke kroppen litt mer. Etter hvert håper jeg at jeg kan få tatt fagbrevet slik at jeg også kan få meg en utdanning, sier Guddal.

Givende
Hvordan har det vært å jobbe som Ung-leder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon?

– Først av alt vil jeg si at det har vært utrolig givende. Det å få lov til å følge barn og unge, som går veien i lag med Jesus, har vært fantastisk. Jeg har fått et veldig godt forhold til misjonsfolket, og det har virkelig gått opp for meg hva det har betydd for meg, svarer Guddal.

Utfordrende
I ImF Sunnmøre slutter Ragnhild Fagerhol Lauvås som leder av ImF-Ung Sunnmøre, mens Hilde-Sofie B. Østrem skal ut i fødselspermisjon.

– Det er veldig kjekt å være barne- og familiearbeider i ImF Sunnmøre. Nå med korona har det vært litt utfordrende, siden de fleste leirer og lagsbesøk er blitt avlyst, men jeg har fått vært litt ute på besøk likevel og fikk gjennomført en dagsleir i vår. Når jeg kommer tilbake fra permisjon, gleder jeg meg veldig til å få møte alle sammen igjen og fortelle mer om Jesus, sier Østrem.

Samme marked
Når sambåndet.no spør kretslederne om de blir konkurrenter, siden de skal rekruttere til samme type stilling og kretsene grenser til hverandre, svarer de slik:

– Det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Hvis de finner noen, er det bra for dem. Det er ikke sikkert at de samme folkene er aktuelle for stillingene, sier Martinsen og legger til:

– Men folk til lederstillinger i misjonen vokser ikke på trær.

– Vi er inne i det samme markedet, og det er like stillinger – ledere til barne- og ungdomsarbeidet, i forskjellig geografisk område, men i samme fylke. Jeg håper folk kan spre informasjon om de ledige stillingene til aktuelle kandidater. Der er mange flotte folk som kan gjøre en god jobb, sier Johan Halsne.

LODD: Hjulemessa til ImF Rogaland hadde ulike typer lotterier og trekninger. Her prøver Geir Hetland lykken i lynlotteriet. FOTO: PETTER OLSEN

Alternativ julemesse ga økt inntekt

Når den tradisjonelle julemessa ikke kan arrangeres på grunn av kronaviruset, har flere kretser i Indremisjonsforbundet tenkt annerledes for å få inn penger

ImF Rogaland har nylig hatt hjulemesse som sambåndet.no publiserte en sak om søndag 6. desember. Det var en rullende julemesse som besøkte seks bedehus i kretsen. Administrasjonsleder Terje Slettebø i ImF Rogaland har regnet på det og anslår at det kom inn 250 000 kr brutto og 220 000 kr netto.

– Vi er veldig godt fornøyde med resultatet. Det er positivt at det gikk så bra. Det ble et enda bedre resultat enn vi hadde håpet på. Det som kom inn i år, er nesten på gjennomsnittet. Men det er 15 000-16 000 kr bedre enn i fjor, sier Slettebø.

Forberedt
I Nordmøre og Romsdal Indremisjon har de hatt julehandel på Torvikbukt og Eide som et alternativ til den vanlige julemessa på Nordvestlandet folkehøgskole (tidligere Høgtun folkehøgskole). Til sammen har kretsen fått inn totalt 160 000 kr på sine julemesser. I fjor fikk de inn 245 000 kr.

– Med tanke på situasjon vi er oppe i, er vi greit fornøyd. Vi var forberedt på at det ville komme inn mindre i år, siden vi måtte begrense opplegget. Vi er bare takknemlig for det vi har fått inn, sier kretsleder Ole Christian Martinsen.

Spontan
ImF Sør har hatt det kretsleder Ragnar Ringvoll kaller en spontan digital julemesse, og der fikk de inn 85 000 kr.

– Med tanke på de manglende mulighetene til å samle inn penger, er alle innkomne kroner kjærkomne. Vi merker at korona slår ut også på økonomien og fører til reduserte inntekter, sier Ringvoll.

Kretsen bruker å ha en julemesse på Audnastrand og en på Flekkefjord bedehus, og begge måtte avlyses. Vanligvis får de inn cirka 600 000 på disse to julemessene. I tillegg til den spontane digitale julemessa har de også hatt to lotteri. Ringvoll anslår at ImF Sør har tapt rundt 400 000 kr i inntekter på grunn av at de ikke kunne arrangere de vanlige julemessene.

Erfaringer
– Hvilke erfaringer har dere gjort dere med den digitale julemessa?

– Erfaringen er at det er noe som er vel verdt å prøve igjen, svarer Ringvoll.

Terje Slettebø nevner to positive erfaringer ImF Rogaland har gjort seg med hjulemessa.

– For det første har vi opplevd at Vipps er et fantastisk fint middel til å samle inn penger med. – For det andre opplevde vi at folk setter pris på at vi kommer rundt i kretsen, sier Slettebø.

– Vår erfaring er at vi gjorde klokt i være på store bedehus, og at det går an å være på forskjellige steder og dele det opp. På den måten når vi ut til en del av folket som vi ellers ikke når ut til. Så har vi vært nødt til å tenke mer på smittevern og planlegge en del, sier Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

JULEHANDEL: Fra julehandelen på Eide. FOTO: Privat

Inviterer til julehandel uten mingling

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

Til vanlig har Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) sin årlige julemesse på Nordvestlandet folkehøgskole (tidligere Høgtun folkehøgskole).

– Det ble klart at vi ikke kunne være der på grunn av koronapandemien, og vi måtte tenke kreativt. Vi fant ut at vi ville skalere det ned til flere mindre julemesser forskjellige steder i kretsen. Da de nye restriksjonene kom for et par uker siden, måtte vi tilpasse enda mer, selv om smittetallene her i området er lavere enn andre steder i landet, sier kretsleder Ole Christian Martinsen.

JULEGAVER: Hjemmelagde julegaver å få kjøpt på julehandel på Torvikkbukt bedehus. FOTO: PRivat

Omdøpt
NRI har omdøpt julemessa til julehandel. Lørdag 21. november var det julehandel på Eide og Torvikbukt. Der var det salg av håndarbeid, treverk og julebakst. Det var også loddsalg for kretslotteriet og salg av lodd som ble trukket på kvelden. Noe av arrangementet ble også sendt direkte på Facebook. Neste lørdag blir det julehandel på Nesjestranda bedehus i Molde kommune.

Mingling

– Hvordan gikk det?

– Det gikk veldig bra, og det ble avholdt på en trygg og god måte med tanke på smittevern. Vi hadde en øvre grense på 15 personer som kunne være inne og handle samtidig, og en separat inngang og utgang. Det var ikke salg av kaffe eller mat. Vi måtte unngå mingling. Så folk måtte kjøpe det de skulle ha og så dra hjem igjen, sier Martinsen og legger til:

– Slik situasjonen er, må vi dessverre avstå fra den sosiale biten. Men vi er glad for at vi kunne arrangere julehandel.

Viktig
Martinsen forteller at det var et forferdelig vær, men en opptelling viser at likevel var 50 personer innom julehandel på Eide og 26 personer på Torvikbukt, og det kom inn 47 000 kr på til sammen fire timer.

– Vi må si takk til alle som kom og som ønsker å støtte oss.

– Hvor viktig er julemessa for NRI?

– Det er en viktig inntektskilde, sier Ole Christian Martinsen og viser til at de pleier å få inn 100 000-130 000 kr på den store julemessa og 50 000 kr på julemessa på Averøya. I tillegg får de inn 100 000-150 000 kr på julemarked.

MOLDE: Leirstedet Visthus i nye Molde kommune driftes helt på frivillig basis. FOTO: ImF Media arkiv

Frivillige driver leirsted

Leirstedet Visthus har ingen ansatte, men et driftsstyre som sørger for den daglige driften.

Da vi hadde ansatte, gikk bestillingene via den ansatte. Nå har vi alt ansvaret. Vi er et driftsstyre på fem-seks stykker pluss ektefeller. Det er en engasjert gjeng. Jeg ble spurt om å være med i driftsstyret på 1990-tallet og har vært med siden, sier leder Ole Harald Sekkeseter i driftsstyret for Visthus.

Leirstedet ligger i tidligere Nesset kommune i Romsdalen, nå slått sammen med Molde kommune.

Oppussing
Siden 2018 har leirstedet vært uten ansatte, og driftsstyret har hatt hele ansvaret for driften. Leirstedet er åpent april-november, og i tillegg til leirarbeid drives det også med utleie til blant annet dåp og konfirmasjon. Internatet på Visthus er nylig blitt pusset opp med helt nye senger og har nå hotellsengstandard. Alt ble gjort på dugnad.

Kretsleder Ole Christian Martinsen FOTO: Privat

Frivillige
Hadde vi ikke hatt de frivillige, ville det ikke gått. Vi har fantastiske frivillige som brenner for at det skal gå. All ære til dem. De fortjener honnør for innsatsen, sier kretsleder Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Han er med i driftsstyret, og på den måten blir det kontakt og samarbeid mellom leirstedet og kretsen.

Det utfordrende er at de frivillige har sine jobber, og at vi er avhengig av at de har lyst til å bruke tid på dette. Vi kan ikke ha en fulltidsansatt blant annet på grunn av økonomi, fortsetter Martinsen.

Brenner
Sekkeseter brenner for Visthus. Han har selv vært mye på leir som barn, og hans egne barn har også hatt stor glede av å delta på leir både som deltakere og som ledere.
Hvordan klarer dere å ha full drift april-november?

Bestillingene kommer til meg, og på driftsstyremøtene tar vi det opp og fordeler ansvar. Så har vi en gjeng frivillige/pensjonister som tar seg av vedlikehold. Eneste lønnsutgift er renholder på timebasis. Vi klarer å ha full drift så lenge vi har frivillige med et brennende engasjement, og som er villige til å bruke mye fritid på Visthus, sier Sekkestad og legger til:

Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for det vi har fått til så langt og håper på gode løsninger for driften på Visthus framover. Det er ønskelig med en deltidsansatt, og om noen kjenner på kallet, så ta gjerne kontakt for en prat.

Repparfjord
Leirstedet Repparfjord camping og misjonssenter som eies av Finnmark Indremisjon, drives også på frivillig basis av et driftsstyre. Det er åpent i sommersesongen.

Vi har en intensjon om å ansette noen slik at vi kan utvikle stedet. Men vi har klart å gjennomføre det vi skal, takket være frivillig innsats, sier kretsleder Paul Tore Garvo i Finnmark Indremisjon.

RASPEBALL: Det kom inn ca. 40 bestillinger til første forsøk med take away på Frænabu. FOTO: Nordmøre og Romsdal Indremisjon

En kjekk ball-dag på Frænabu

(Korona) Kreativitet må til for å få inntekter når korona stenger leirsteder. Frænabu har forsøkt seg på takeaway med godt resultat.

Det var veldig artig og vellykket, sier kretsleder Ole Christian Martinsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon til sambåndet.no.

Torsdag 23. april var det balldag på leirstedet Frænabu i nye Hustadvika kommune, det vil si takeaway på bestilling, og på menyen var raspeballer med bacon, pinnekjøtt og kålrabi.

 Kjekt
– En litt annerledes dag på jobb, men dette var artig. Kjekt å stå sammen med resten av de ansatte på kjøkkenet en hel dag. Reidun Åndal som er daglig leder på Frænabu, hadde god kontroll på oss og på maten.

Martinsen er fornøyd med resultatet. Det ble laget cirka 200 raspeballer, og det var ca. 40 bestillinger.

Blant de som bestilte, var det mange som ikke vi visste hvem var. En fin anledning til en liten prat. Flesteparten hadde sett plakaten på Facebook. Ellers har Frænabu godt ord på seg i området og er kjent for å være god på service og mat.

Tenke nytt
– Hvorfor gjør dere dette?

– Ettersom det ikke er noe som skjer for tiden, og for å få i gang inntjeningen på Frænabu igjen, var det kreative hoder som kom på ideen om takeaway.

– Så dette er noe dere vil fortsette med?

Dette var såpass vellykket at vi vil fortsette med det. Om det blir neste uke eller uken etter, får vi se. Mest sannsynlig med en annen meny, sier Ole Christian Martinsen. 

Ole Christian Martinsen er ny toppleder i Nordhordland Indremisjon. Foto: Privat

Martinsens nye utfordringer

Nordmøre og Romsdal Indremisjons tidligere barne- og ungdomskonsulent har nå overtatt som kretsens toppleder.

Da Arild Ove Halås i fjor ga beskjed om at han ønsket å gi seg etter tolv år som kretsleder i NRI, ble Ole Christian Martinsen spurt om han kunne tenke seg å overta stillingen.

‒ Etter å ha bedt over dette en tid, samt snakket med dem hjemme, bestemte jeg meg for å si ja til denne utfordringen. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver sammen med staben på kretskontoret og kretsstyret, sier Martinsen til Sambåndet.

Arild Ove
Siden 2015 har han jobbet som barne- og ungdomskonsulent i NRI. Den 1. juni begynte han som kretsleder i samme krets. Martinsen er gift og har tre barn. Av utdanning har han gått på Bildøy Bibelskole og studert teologi på NLA.

‒ Jeg må og legge til at jeg er takknemlig og glad for at Arild Ove blir med oss videre. Han er en jeg er blitt glad i og setter veldig stor pris på, fortsetter Martinsen.

Relasjoner
‒ Hva kan du bidra med i stillingen?

‒ Jeg tror jeg kan bidra med nytenking omkring arbeidet vi driver. Men her er det ikke bare snakk om hva jeg kan bidra med. Her er det snakk om hva totaliteten kan bidra med og støtte opp om. Det er ikke et «Oneman’s show». I tillegg tror jeg at jeg kan være med å bidra til å bygge tettere relasjoner mellom krets, leirsted og foreninger. Det er noe vi har potensiale til å bli bedre på.

‒ Hva vil du som kretsleder?

‒ Vi driver misjonsarbeid av en enkel grunn, og det er at vi har fått et oppdrag fra Jesus: Vi skal være med å disippelgjøre mennesker.

Økonomi
‒ Hva er utfordringene og mulighetene for NRI?

‒ Økonomien har vært og er fortsatt en av våre største utfordringer. Sånn kommer det til å være i fremtiden også. Det er en klar tendens at gaveinntektene er på vei nedover. Det er nok flere grunner til det, som jeg ikke skal komme inn på nå. Vi må tenke fremover og kanskje litt nytt. Det har vi fått en fin mulighet til nå, ettersom det har kommet nye inn i kretsstyret og vi har fått en ny sammensetning av gode folk som «vil noe» på kretskontoret, svarer Martinsen.

Sammenslåing
I 2014 var det kritisk for økonomien i NRI. Det ble innkalt til ekstraordinært kretsmøte hvor et av punktene på møtet var mulig sammenslåing med Sunnmøre Indremisjon. For Martinsen ligger en eventuell fusjon mellom NRI og Sunnmøre Indremisjon litt frem i tid.

‒ En fusjon mellom NRI og Sunnmøre Indremisjon tror jeg det er for tidlig å lansere pr dags dato. Men i fremtiden tror jeg dette spørsmålet vil bli mer aktuelt for oss. Tanken om fusjon med sunnmøringene må nok få modnes en stund hos en del mennesker i NRI og på Sunnmøre, sier han.

UNG
‒ Hvordan er det å slutte som UNG-leder i NRI for å bli kretsleder i NRI?

‒ Det har vært tre utrolig gode og fine år som ungleder. Jeg har fått blir kjent med mange flotte barn og ungdommer gjennom leirene våre, ledertrening, lokallagsbesøk samt andre arrangement som vi har vært med på. Å ha fått være med å bidra til at barn og unge har fått bli kjent med eller enda bedre kjent med Jesus, er godt å tenke på. Samtidig er jeg trygg på at vår nye Ungleder Hans Ivar Guddal kommer til å gjøre en strålende jobb med Ung-avdelingen, sier Ole Christian Martinsen.

Martinsen blir kretsleder i Nordmøre og Romsdal

Han overtar lederstolen etter Arild Ove Halås som gir seg sommeren 2018.

Ansettelsen ble vedtatt av kretsstyret i Nordmøre og Romsdal indremisjon (NRI) mandag kveld, og nyheten ble meldt på kretsens egne hjemmesider onsdag. Ole Christian Martinsen har vært barne- og ungdomskonsulent i kretsen siden sommeren 2015.

Fryktet leder-fella
Kretsstyret har arbeidet med ansettelsen en tid etter at dagens kretsleder, Arild Ove Halås, i vinter gav beskjed om at han ønsket å gi seg neste sommer. Da vil han ha sittet 12 år som kretsleder.

– Det har vært viktig å unngå å komme i samme situasjon som mange andre kretser i ImF hvor man blir stående uten kretsleder. Samtidig har kretsstyret startet et arbeid for å se på de samlede arbeidsoppgaver i kretsen og den totale kabalen av ansatte, oppgaver, økonomi m.m. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal gå igjennom dette, skriver kretsen på hjemmesiden.

Førstevalg
Arbeidsgruppen fant raskt ut at de allerede hadde en person ansatt med den utristning de var på jakt etter, og et samlet kretsstyre valgte å kall Ole Christian Martinsen som leder for kretsen fra neste sommer. Det første året blir et prøveår med permisjon fra dagens stilling som leder i ImF-Ung Nordmøre og Romsdal.

– Vi er glad for at vi kan planlegge dette skiftet i god tid, og at vi allerede nå har tingene på plass. Nå kan både kretsstyret og administrasjonen få god tid til å legge til rette og planlegge skiftet, sier kretsledelsen.

Halås fortsetter
Også dagens kretsleder uttrykker glede over at Ole Christian Martinsen har sagt ja til kallet om å bli hans etterfølger:

– Han er den personen vi trenger for å lede indremisjonsarbeidet vårt inn i fremtiden og er både åndelig og menneskelig utrustet til denne oppgaven. NRI trenger nye og yngre krefter inn i ledelsen av arbeidet, så dette var det beste som kunne skje kretsen vår.

Selv skal Halås fortsette i kretsen i en delstilling som forkynner med noen adminstrative oppgaver.

Ole Christian Martinsen kommer opprinnelig fra Bergen, er gift med Kristin og har tre jenter (Ingunn, Ellen og Tilla) fra 1-7 år. Familien er bosatt i Torvikbukt.

Fra to til en leir

I år slår Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) sammen Venner på Hest-leir og Fotball-leir.

– Barne- og Ungdomsrådet (BUR) i NRI har vedtatt å slå sammen de to leirene, for å spare ressurser som ledere og talere. Det er økonomiske og praktiske grunner for det. Og i stedet for om lag tjue stykker på hver leir, blir det nå et større fellesskap, sier leder i leder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon-Ung (NRI-Ung), Ole Christian Martinsen, til sambåndet.no.

Påmeldinger
Leiren er for barn fra 4. til 7. klasse. Når man melder seg på leiren, velger man hest eller fotball. Leiren er fra 1. til 3. april, og så langt er det cirka 25 barn som her meldt seg på.

– De er ikke så raske med å melde seg på her i Nordmøre og Romsdal. De er raskere i Midthordland, er Martinsens erfaring.

Han forventer det kommer en del påmeldinger etter hvert som leiren nærmer seg.

Kjent med Jesus
Frænabu vil være basen for leiren. NRI-Ung har leid Bryn-hallen, hvor den ene gruppen vil spille fotball. Den andre gruppen reiser til Erik-lia for å ri og stelle hester. I tillegg til hest og fotball blir det quiz og bibelundervisning.

– Hva vil dere med leiren?

– Hovedpoenget er at barn og unge skal bli bedre kjent med Jesus, og at de opplever et godt fellesskap. Kristne barn blir oppfordret til å ta med ikke-kristne venner, sier Martinsen.

Winter Games

Allerede denne helgen er det leir på Frænabu, og den bærer navnet Winter Games.

– Vi har hatt den leiren en del år. Den er en tradisjon, sier Martinsen.

Winter Games er en leir for barn fra 1. til 4. klasse.

– Det er som en vanlig leir, bare at vi har en del uteaktiviteter. Deltagerne blir delt i lag, og det blir lagt ut forskjellige poster med konkurranser og oppgaver. Og så er det bibelundervisning, og det blir leirfest. Der har vi fått besøk av Karianne Hatlevik fra Bergen, forteller Martinsen.

Værvarselet for Farstad i Fræna kommune (se kart) byr på snøbyger fredag formiddag og søndag ettermiddag, ellers delvis skyet og temperaturer fra null til minus fem grader.

På  NRIs hjemmeside opplyses det at det så langt er 43 påmeldte, men det er ennå plass til noen flere. Det er deltagere fra mange forskjellige steder i Nordmøre og Romsdal. Ifølge Martinsen er antallet deltagere sånn som det bruker å være på Winter Games.

Ungdomsteamet, som består av tre T2-studenter fra Bildøy Bibelskole, vil være med som ledere.