Oppføringer av

Nordmøre og Romsdal

– Noen ror seg i land bra. Vi har rodd oss i land litt mindre bra. Ikke alle kretser har det like dårlig som oss, men jevnt over står det dårlig til, sier Arild Ove Halås (45), kretsleder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI).

Nordhordland Indremisjon

– Det er ikke mange år vi driver kretsen med overskudd, men testamentariske gaver fra tid til annen gjør at vi klarer oss, sier Glenn Nord-Varhaug, kretsleder i Nordhordland Indremisjon.