Innlegg

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik, mener Bildøy bibelskole har vært med og sette vertskommunen på kartet. På bildet klipper han snoren under åpningen av Bruktbutikken i Straume Forum i 2016, assistert av Atle Våge. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Ordfører roser bibelskole-jubilant

Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) bor i nærheten av Bildøy bibelskole og opplever at skolen har levd godt sammen med lokalsamfunnet de siste 40 årene.

Ordføreren skal ha en hilsen på jubileumsfesten lørdag 3. juni.

På spørsmål fra sambåndet.no om hva slags betydning Bildøy bibelskole har hatt som arbeidsplass i Øygarden kommune, svarer Tom Georg Indrevik (H):

– Bibelskolen har vært med og sette kommunen på kartet ved å rekruttere lærere, og ungdommer fra hele landet velger å gå på skolen, og det er jo positivt.

Respekt

Hva tenker du om at konservativ kristendom blir holdt frem på en skole i din kommune?

– Jeg tenker at vi skal ha stor respekt for ulike tros- og livssyn. Jeg er åpen for skoler basert på ulike tros- og livssyn som del av et samfunn preget av mangfold, og jeg tror slike skoler kan bidra til respekt for mangfoldet, sier ordføreren og legger til:

– Jeg bor i samme skolekrets som Bibelskolen ligger i, og jeg opplever at den har levd godt med lokalsamfunnet gjennom disse årene den har vært her.

Stevne

Gjennom året vil det på ulike måter markeres at det er 40 år siden Bibelskolen flyttet fra Bergen til Bildøy.

– Vi kommer til å markere jubileet i forbindelse med utreisehelger og ImFs arrangementer, sier rektor Andreas Evensen til sambåndet.no.

Feiring
Selve feiringen blir helgen 2.–4. juni i forbindelse med det årlige studentstevnet, med jubileumsfest lørdag 3. juni. Årets studentstevne på Bildøy bibelskole blir altså litt spesielt.

– Vi har invitert alle tidligere ansatte og jubileumsstudenter, sier Evensen.

Jubileumsstudenter vil si de som avsluttet bibelskolen for 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 eller 70 år siden. Selv om jubileumsstudenter er spesielt invitert, er likevel «alle tidligere studenter velkommen», ifølge bibelskolens hjemmeside. Per i dag (30. mai) er det 140 påmeldte til festen.

Brenna kunne ikke
– Vi inviterte kunnskapsminister Tonje Brenna, men hun kunne ikke komme, forteller Evensen videre.

Blant dem som derimot kommer, er – i tillegg til ordføreren, KrF-leder Olaug Bollestad (KrF), som skal ha hilsen, ImF-leder Runar Landro, som skal tale, og Divisi, som vil synge.

I juni-nummeret av Sambåndet blir det mer om prosessen rundt flyttingen av Bibelskolen fra Bergen sentrum til Søre Bildøy.

NYE PÅ BILDØY: Øyvind Golten Pettersen, økonomi- og administrasjonsleder og Britt-Marie Landro Nordhaug, internatleder.. FOTO: PRIVAT

To nye ansikt ved Bildøy bibelskole

Øyvind Golten Pettersen (48) er ansatt som økonomi- og administrasjonsleder, og Britt-Marie Landro Nordhaug (44) blir ny internatleder. – Jeg ser fram til å få de med som en del av staben, sier rektor Andreas Evensen.

– Jeg har båret på en tanke om at jeg har lyst til å gjøre noe annet enn jeg gjør i dag, men jeg har ikke helt visst hva det skulle være, sier den nye internatlederen, Britt-Marie Landro Nordhaug.

I dag er hun avdelingsleder for hjemmesykepleien i Øygarden kommune. Hun har også en etterutdanning innen veiledning og ledelse, samt en rykende fersk eksamen i praktisk pedagogikk. Mulighetene skulle derfor være der for andre oppgaver enn sykepleie.

Ikke planlagt
Svaret på «noe annet å gjøre» kom litt overraskende en fredag i mars, midt under klargjøring av familie-tacoen.

– Det var noen som hadde delt annonsen på Facebook, og jeg tenkte at «den jobben har jeg lyst til å søke på», forteller Britt-Marie.

Dermed ble hun en av 26 søkere til stillingen.

– Vi hadde mange gode søkere til jobben, og flere av dem var svært aktuelle. Til slutt mente vi det var Britt-Marie som passet best, sier rektor Andreas Evensen.

Flere oppgaver
Stillingen som internatleder er tredelt og omfatter både internatdrift, utleieansvar og oppfølging av studenter. Britt-Marie innrømmer at det er den siste delen hun kjenner vibrerer mest i jobben hun starter i 1. august.

– Alle tre sidene ved stillingen er viktige, og jeg har en administrativ erfaring som gir kompetanse til både drift og utleie, men uten studentene hadde det ikke vært en bibelskole. Derfor blir det ekstra spennende å se hvordan det blir å følge dem opp i det daglige. Det blir en ny hverdag for meg, sier Britt-Marie L. Nordhaug, som også har lang erfaring seg som frivillig leder i barne- og ungdomsarbeid, nå sist i ImF Straume.

Kirkemann
Ny hverdag blir det også for Øyvind Golten Pettersen som allerede er i gang i sin nye jobb som økonomi- og administrasjonsleder. Han kommer fra stillingen som daglig leder ved Sotra Takstol.

«Den stillingen vil jeg søke på», tenkte også han da han så annonsen.

– Jeg er oppvokst på Glesvær litt lenger ute på Sotra og kjenner derfor til Bildøy bibelskole fra tidligere. Men jeg er ingen bedehusmann, tilhørigheten min er i den lokale kirken, sier han.

Ramme for livet
Øyvind er utdannet siviløkonom og har ikke bare jobbet med tak. Han har også vært ansatt i den lokale attføringsbedriften Trigger, så arbeid med mennesker er ikke ukjent.

– Jeg gleder meg til å være med og lage en god ramme for studentene og kunne gi dem en plattform for veien videre i livet. Bildøy gir meg en mulighet til å jobbe med mennesker og det jeg tror på, sier Øyvind Golten Pettersen.

Også hans stilling rommer flere oppgaver. En av dem er å nytte potensialet for inntektsskapende aktiviteter ut fra muligheter i bygg og fasiliteter.

– Jeg kommer utenfra og fra privat sektor og kan kanskje se mulighetene med litt andre øyne, sier Øyvind.

Søkere i kø
Også til stillingen som økonomi- og administrasjonsleder var det gode søkere, åtte i tallet.

– Det er gledelig å merke at Bildøy er en attraktiv arbeidsplass, sier rektor Andreas Evensen, som ledet arbeidet med rekrutteringen. Med seg i prosessen hadde han rekrutteringsbyrået Human til å kartlegge og teste kandidatene.

– Jeg er veldig fornøyd både med prosessen og med valgene vi har gjort, og jeg ser fram til å få de med som en del av staben, sier rektor Andreas Evensen.

BYTTER LEDERJOBB: Andreas Evensen går fra ImF-Ung til Bildøy bibelskole. Bildet er tatt på ImFs lederkonferanse i 2021. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Her er den nye Bildøy-rektoren

Andreas Evensen blir ny rektor for Bildøy bibelskole etter Gunnar Ferstad. Han starter i jobben seinest 1. august.

– Jeg skal få være med på å forvalte noe, men Bildøy bibelskole er ikke mitt prosjekt, men dypest sett Guds, sier Evensen til Sambåndet.

Andreas Evensen er daglig leder for ImF-Ung og assisterende generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF). Evensen informerte styre og ansatte i ImF-Ung onsdag, mens personalet på Bibelskolen ble orientert kl. 11 i dag, torsdag.

Flere søkere

I desember i fjor informerte Gunnar Ferstad de bibelskoleansatte om at han ønsket å avslutte sin periode som rektor sommeren 2022. Han hadde varslet bibelskolestyret om dette allerede før sommerferien 2021. Stillingen ble lyst ut i januar i år, blant annet i Sambåndet.

– Det var fire registrerte søkere innen fristen 6. februar. I tillegg har styret vært i dialog med flere andre kandidater, sier styreleder Edvard Thormodsæter.

Teologi

«Høyere utdanning innen teologi og/eller ledelse» var en av de ønskede kvalifikasjonene som var nevnt i stillingsutlysningen.

– Andreas har mastergrad i teologi. Det var en styrke ved hans søknad, både med tanke på at det er en bibelskole det handler om, og det rent faglige, sier Thormodsæter.

Styret har ellers hatt en tanke om at det ville være fordelaktig at den nye rektoren  er tett på indremisjonssammenhengen. Som sønn av mangeårig forkynner Roald Evensen er den påtroppende rektoren både oppvokst i og kjent med både indremisjonen og misjonslandskapet for øvrig.

– Teologisk kjenner Andreas strukturen og det læremessige i ImF svært godt. Han sitter blant annet i lære- og tilsynsrådet i ImF, framholder Thormodsæter.

Utfyller

Styrelederen viser videre til at Evensen siden 2017 har ledet ImF-Ung, som driver arbeid for barn og unge, og at det er en kompetanse han vil kunne dra nytte av også på Bibelskolen. Det Andreas Evensen derimot mangler, er skoleleder-kompetanse.

– Men har vi studieleder Laila Eidsheim Flaa, med mye skoleledererfaring, som vil utfylle Andreas på dette området og være en viktig brikke videre, påpeker Thormodsæter.

Lederskap

Styret har lagt vekt på at Andreas Evensen har «rettet blikket mot lederskap», som styrelederen uttrykker det: – Andreas sier selv at han ikke er en person som tenkte at han skulle bli leder. Han har nok vært leder fordi han har erfart at han har noe å komme med, og det er en flott vei inn i lederskap, sier Thormodsæter.

Styrelederen beskriver Bildøy bibelskole som «et drivhus av påvirkning» overfor unge mennesker.

– Et sunt lederskap på en slik arena fordrer en leder med karakter og som tenker at lederrollen er hans ansvar. Andreas er lærevillig og ydmyk, og vi vurderer at han har karakter til å gå inn i dette. I ImF-Ung har han lagt vekt på lederskap og lederskapsutvikling, og det får han fortsette med på Bildøy.

ImF som eier

Et annet trekk styrelederen trekker fram, er Evensens erfaring fra sentraladministrasjonen i ImF. I egenskap av daglig leder i ImF-Ung er han medlem av ledergruppa i ImF sentralt.

– Det er mer å gå på i forholdet mellom Bibelskolen og ImF som eier, så som at skolen i enda større grad skal bidra til å utruste personer som kan komme tilbake til ImF-sammenhengen. Det vil Andreas utforske videre, sier Thormodsæter.

Utvikling

Bildøy bibelskole kan gå mot er rekordstort antall studenter til høsten og er i en god tilstand.

– Men det betyr ikke at det ikke trengs å jobbe med utvikling også i fortsettelsen, så som struktur og planmessig strategi. Det handler om å løfte på hver stein for å se på hvordan skolen kan bli best mulig, sier Thormodsæter.

Styrelederen er også tydelig på at de nå får en småbarnsfar som rektor. – Det setter noen premisser for arbeidet. Som styre tenker vi langsiktig og på at Andreas skal kunne leve et godt liv både som far til fire gutter og som arbeidstaker.

Dialog

Rent praktisk betyr dette at Evensen, i den første fasen, ikke kommer til å reise så mye som Gunnar Ferstad har gjort. For øvrig er det klart at Ferstad ikke skal ha noe ansettelsesforhold til Bibelskolen det kommende skoleåret.

– Dette er i overenstemmelse med Gunnars eget ønske. Så ønsker styret å gå i dialog med Gunnar om eventuelle bidrag fra høsten 2023, sier Edvard Thormodsæter.

Edvard Thormodsæter er styreleder for Bildøy bibelskole og har ledet arbeidet med å rekruttere ny rektor. FOTO: APPEX

Ønsket

Andreas Evensen opplyser til Sambåndet at han ble oppfordret av bibelskolestyret til å søke jobben, og at han har vært i samtaler med styret.

– De hadde et ønske om meg som rektor, og det er godt å oppleve seg ønsket, sier Evensen.

Den påtroppende rektoren ser på jobben som en mulighet til å være på å bidra positivt inn i unge menneskers liv. – Bibelskolen er en viktig arena som får betydning for studentene for resten av livet.

Lederskap

Evensen har opplevd det slik at styret har sett etter en leder for skolen, mer enn en ren skolefaglig person. – Jeg har etter hvert en del erfaring med å lede ansatte og strategisk arbeid, og det vil jeg ta med meg inn i jobben som rektor.

Han viser til Rom 12,8, hvor det står at «den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver».

– Jeg kan bidra på den læremessige biten og undervise litt selv, slik rektor alltid har gjort, men først og fremst skal jeg legge til rette for at andre kan gjøre jobben sin. Jeg har tro på et utrustende lederskap.

Evensen erkjenner at han en gang hadde en drøm om å bli bibellærer, men at det med lederskap etter hvert har vokst fram i ham.

– Det handler om nådegaveutrustning og altså «gjør det med iver». Så tror jeg også at den virkelige lederen for skolen dypest sett er Gud og ikke meg.

Ærefrykt

Evensen erkjenner likevel at det er med en viss ærefrykt han har sagt ja til stillingen. – Ikke på grunn av bildene på veggen av markante forgjengere, men overfor Gud. Jeg kan se tilbake på folk som har vært i stillingen, og jeg tror jeg kan lære mye av både dem og andre, men samtidig må jeg få være meg selv og stake ut en kurs for skolen sammen med medarbeiderne.

Evensen kan ikke si så mye om hvordan de ansatte vil merke forskjell på ham og Gunnar Ferstad.

– Men én ting er at vi er i ulike livssituasjoner. Jeg er småbarnsfar, og det vil ha noe å si for hvordan jeg fyller rollen. Prioriteringen er Gud, kona, barna og jobben – i den rekkefølgen, og gudsforholdet er ikke lik jobben. Kallet er å følge Jesus, understreker Andreas Evensen.

Organisasjon

Det er ikke avklart når han begynner i rektorstillingen. – Det kan bli aktuelt med en overgangsordning i juni, sier den påtroppende rektoren.

I tillegg til å slutte i jobben som daglig leder i ImF-Ung, vil han også gå ut av delstillingen som assisterende generalsekretær i ImF. En hovedoppgave i sistnevnte jobb har vært å være leder for den organisasjonsprosessen som ImF er inne i. Det er ikke avklart hva som nå skjer med ledelsen av dette arbeidet fram mot ekstraordinær generalforsamling i 2023.

STRØM: Når skifte av tak likevel sto for tur, fant Bildøy Bibelskole det også regningssvarende å legge solcellepanel på deler av taket. FOTO: PETTER OLSEN

Grønt skifte for Bildøy Bibelskole

Bildøy Bibelskole skal få solcellepanel. Skolen regner med å redusere strømutgiftene med opptil 2,4 millioner kroner de neste 30 årene.

‒ Det at vi var i gang med å legge nytt tak, gjorde at vi vurderte muligheten for å gå over til solcellepanel. Vi kontaktet leverandører for å hente inn økonomisk overslag for et slikt prosjekt, sier økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved Bildøy Bibelskole til sambåndet.no.

Kostnader
Skolens tak er fra 1980-tallet, og det har over tid vært flere lekkasjer. 11. mai begynte rivning av gammelt tak som skal skiftes ut helt ned til isolasjonen. Til sammen er det 1850 kvadratmeter tak som skal skiftes ut, og cirka 750 av disse skal dekkes av solcellepanel. Solcellene koster 1,3 millioner, og takprosjektet kommer totalt på 4,3 millioner kroner.

Ifølge Myksvoll har solcellene en levetid på over 30 år, og det er estimert at det er en inntjeningstid på 15 år. Etter inntjeningstiden regner skolen med å få samlet reduserte strømutgifter, som er opptil 80 000 kroner pr år, stipulert til cirka 1,2 million kroner de påfølgende 15 årene.

Grønt skifte
‒ Totalt sett kan du si at vi har halvert kostnadene for takprosjektet i løpet av 30 år, anslår Myksvoll.

Firmaet Solbakk bygg står for tømrerarbeidet, mens firmaet Function Energy v/Fagerheim bygg leverer og installerer solcellepanelene.

‒ Du kan si at vi med dette har tatt et steg inn i det grønne skiftet. Ungdom er opptatt av klima og miljø, og det vil være et positivt signal at vi ha solcellepanel, sier Arve Myksvoll.

RØDT LYS: Bildøy Bibelskole må følge smittervernregler på rødt nivå. FOTO: ImF Media arkiv

Fra gult til rødt nivå over natten for ImF-skoler

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Søndag 3. januar, kvelden før oppstart etter juleferien, ble det klart at bibelskoler, ungdomsskoler og videregående skoler skal følge smittevernråd rødt etter trafikklysmodellen. Konkret betyr det inndeling i mindre kohorter både i undervisning og under måltid og annen sosial kontakt, samt skjerpede rengjøringsrutiner. sambåndet.no har snakket med ledelsen ved to av ImF-skolene.

– Vi må opprettholde en meters avstand mellom studenter i samme kohort og minimum to meters avstand til andre kohorter. Vi kombinerer undervisning med fysisk tilstedeværelse med noe digital undervisning. De av ansatte som kan, har hjemmekontor når dette lar seg gjøre for å få gjennomført skolehverdagen. Ellers er det strenge avstandsregler med minimum to meters avstand mellom ansatte og mellom ansatte og studentene, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

Oppstart
– Hvordan har oppstarten vært?

– Det er egentlig gått veldig greit. Vi har vært på rødt nivå tidligere og kunne relativt raskt omstille oss fra slik det var før jul. Det skapte noe usikkerhet hos enkelte studenter om de skulle returnere til skolen eller ikke, men dette ble avklart i løpet av søndagskvelden.

For rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal og administrasjonen på skolen har det vært en pangstart på vårsemesteret.

– Det kom ganske uventet på oss at det ble rødt nivå på videregående opplæring. Men nå er vi i godt i gang, sier Andersen.

Tiltak
Gjennom hele skoleåret har KVS Lyngdal som andre videregående internatskoler, hatt koronaavstand i matsal, utdeling av mat og stadige påminnelser til elevene om å holde avstand og god hygiene.

– Hvilke nye koronatiltak har dere?

– Vi har på rødt nivå forsterket renhold på berøringsflater, og så har vi økt avstand i klasserommet. Det vil si at nesten halve skolen er på hjemmeundervisning, mens de andre er her. Neste uke bytter disse.

Utfordringer
– Hva betyr disse tiltakene for dere?

Det er ekstra utfordringer, men vi er med på å gjøre dugnaden for å begrense smitten i samfunnet.

– Har dere felles tiltak med andre videregående internatskoler?

Vi har hatt flere digitale samlinger der vi har utvekslet erfaringer, sier Ståle Andersen.

Studentene
Gunnar Ferstad forteller at Bibelskolen har en nær dialog med smittevernoverlegen i Øygarden kommune, og at han er godt fornøyd med hvordan skolen håndterer smitteverntiltakene.

– Hvordan er det for studentene å forholde seg til de nye tiltakene?

De er vant til disse tiltakene, men det er selvsagt en utfordring på en internatskole å skulle holde så streng sosial avstand. Samtidig prøver vi å motivere studentene med at en skikkelig innsats nå, kan gjøre det slik at vi kan slippe opp litt mer etter hvert. Vi legger strenge begrensninger på aktivitet utenom skoleområdet, og det er selvsagt ikke mulig å komme på besøk inn på skoleområdet for venner utenfra. Dette gjør selvsagt situasjonen noen hakk vanskeligere for en del, men stort sett takler studentene situasjonen på en god måte, sier Ferstad.

Ståle Andersen synes elevene tar det veldig fint å leve med de strenge koronatiltakene.

De er høflige og greie. Så har det stadig vært behov for påminnelser om å holde avstand.

VELKOMMEN: Ane Almås (i midten) og studenter ønsker velkommen til Bildøy Bibelskole. FOTO: Eline Gilje

Promoterer Bildøy med musikkvideo

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

‒ Jeg hadde tenkt lenge på at jeg skulle lage en sang om å gå på Bildøy, for å promotere det gode tilbudet, forteller bibellærer og markedsleder Kristoffer Norbye ved Bildøy Bibelskole til sambåndet.no.

Da han skulle hjem til Nord Norge på juleferie, fikk han inspirasjon på flyet.

En historie
‒ På flyet kan du ikke gjøre så mye, så du har mulighet til å være kreativ. Teksten til Velkommen til Bildøy kom til meg. Den forteller historien om en person som hører om Bildøy Bibelskole og som så søker på skolen og går der et år, sier Norbye.

Nærmere bestemt handler det om en jente som drømmer om et friår hvor hun kan treffe nye folk og få nye venner og bli bedre kjent med Jesus. Så oppdager hun Bildøy Bibelskole og søker og blir student der. Det ender med at hun får mange nye venner.

Se videoen her (åpnes i egen lenke):

https://www.facebook.com/Bibelskole/posts/3340612859390182

Prosessen
Norbye viste sangen til Sofie Arnesen som er PR-arbeider i ImF-Ung og driver Sofie Arnesen Media, og Ane Almås. Etter planen skulle Almås spille inn sangen i studio i Oslo den 12. mars, dagen da Norge ble stengt på grunn av koronaviruset, og alt ble derfor lagt på vent frem til nå. Sangen ble spilt inn den 18. september med Almås og Norbye som vokalister. Etter innspilling reiste de til Bildøy for å filme.

‒ Vi brukte en uke på innspillingen, og vi har også med klipp fra studieturer, fjellturer og undervisning på skolen, sier Sofie Arnesen.

DANS: Studenter og Kristoffer Norbye og Ane Almås danser for å promoterer Bildøy Bibelskole i musikkvideoen «Velkommen til Bildøy». DRONEBILDE: Peter Elias Hoddevik

Dans
Hvem har koreografert dansen i videoen?

‒ Ane og jeg laget dansen og koreografien og la den ut på nett så folk kunne øve på den. Vi prøvde å lage den så enkel at de fleste studentene på Bildøy kunne klare den, og vi ville også at den skulle være kul, slik at danserne kunne se så kule ut som mulig. Så øvde vi en dag sammen og spilte inn dagen etterpå.

Hva har vært viktig for deg når du har laget denne musikkvideoen?

‒ Det var viktig for oss å lage en video som treffer ungdom og som viser hvor fantastisk det er på Bildøy. Det er en promotering av Bildøy Bibelskole.

Respons
Hvordan har responsen vært?

‒ Jeg er overveldet over den gode responsen vi har fått på videoen. Jeg håper at flere får lyst til å gå på Bildøy Bibelskole etter å ha sett den, sier Sofie Arnesen og føyer til:

‒ Jeg føler meg veldig privilegert som har fått være med på å lage denne videoen. Det har vært mye jobb, men også veldig gøy, og det har vært en velsignelse. Vi har aldri laget en så stor videoproduksjon på Bildøy.

Kristoffer Norbye liker også det endelige resultatet av det som var hans idé.

‒ Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Det er så godt som man kan drømme om, og jeg har fått jobbe med et fantastisk team, sier Kristoffer Norbye.

BILDØY: Lørdag er det oppstart etter sommeren for Bildøy Bibelskole. 86 studenter er ventet til tunet. FOTO: ImF Media arkiv

Spennende oppstart for Bildøy Bibelskole

OPPDATERT Bildøy Bibelskole og de andre bibelskolene begynner et nytt skoleår hvor de må leve med koronarestriksjoner og usikkerhet når det gjelder utenlandsreisene deres.

Lørdag 22. august hadde Bildøy Bibelskole åpning av et nytt skoleår. Rektor Gunnar Ferstad opplyser til sambåndet.no at skolen har 86 studenter i år. I fjor hadde de 93 studenter ved oppstart.

‒ Fjoråret var ekstra høyt, så vi er godt fornøyde med årets kull. Det blir en spennende oppstart der vi må leve med visse restriksjoner. Jeg ser fram til å ta imot et nytt kull og tror det skal bli et flott år, sier Ferstad.

Fjellhaug
Nærmere 80 elever skal begynne på Fjellheim Bibelskole. Til dagen.no den 5. august uttaler rektor Jon Georg Fiske at de, som alle bibelskoler er pålagt, har beredskap på gult nivå på grunn av smittesituasjonen med korona. Det betyr at ingen syke skal komme på skolen, god hygiene og forsterket renhold. I tillegg skal elevene deles inn i kohorter – grupper – som skal holde fysisk avstand.

Bildøy
På Bildøy Bibelskole vil førsteårsstudentene deles i to kohorter, men fra 4. september vil de regnes som én kohort. Åpningsfesten vil gjennomføres med 1 meters avstand mellom studentene, og hver student har bare anledning til å ha med seg én følgeperson for å være innenfor rammen av totalt 200 personer på samme arrangement. Alle skolens utenlandsreiser er flyttet til våren 2021.

‒ Her vil vi følge nøye med på hvilke muligheter vi vil ha til gjennomføring og vurdere alternativ turmål dersom det viser seg at turen ikke kan gå som planlagt. Uansett vil vi gi studentene et fullverdig bibelskoleår, og gjøre det som er mulig for å levere også det som har med reisedelen av skoleåret å gjøre, sier Ferstad.

Nedgang
Leder for Informasjonskontoret for bibelskolene, Thomas Vårlid, kan ikke komme med konkrete studenttall for alle bibelskolene, siden rapport fra skolene først vil komme i oktober, men han har likevel et inntrykk av tallene.

‒ Generelt er inntrykket at det er noe nedgang i studenttallet i år. Søkertallene har vært gode, men flere har valgt høyere utdanning. Men nedgangen er ikke veldig dramatisk, uttaler Vårlid.

Han ser det som positivt at bibelskolene ligger under samme lovverk som de videregående skolene.

Utenlandsreiser

‒ Det vi er spente på, er hvordan det blir med utenlandsreisene. De fleste bibelskolene vil nok utsette reisene til våren som en plan A, i tillegg til at de har en plan B, sier Vårlid.

En trend han ser, er at de fleste som søker på bibelskole, velger de rene bibellinjene eller tjenestelinjene.

Bibelfokuser
‒ Vi opplever at de unge i dag ønsker å fokusere på Bibelen og en inspirerende bibelundervisning. Derfor er det flere som velger et år på bibelskole i stedet for et år på en kristen folkehøgskole.

Hvordan forklarer du den trenden?

De unge i dag er opptatt av å bety noe for andre og ta ansvar for miljø og den kloden vi lever på og ta ansvar for hverandre og verden, svarer Vårlid.

Godt grunnlag
Han tror en ting som betyr noe for utviklingen av søkertallene til bibelskolene, er at ungdomsledere i menigheter og bedehus ønsker å sende sine unge på bibelskole.

Et år på bibelskole kan skape engasjement for frivillig arbeid i menighet og bedehus. Det er en god disippelgjøring, en inspirerende bibelundervisning i et trygt miljø og en dannelsesreise som kan danne et godt grunnlag for resten av livet. Vi ønsker jo at troen skal vare livet ut, sier Thomas Vårlid.

Mer om årets skolestart for kristne skoler: En uvanlig skolestart (videregående skoler) Kristne skoler står støtt (kommentar)

Statue av Billy Graham får plass i nasjonal samling

Den avdøde evangelisten blir etter planen innlemma i National Statuary Hall i hovudstaden Washington DC neste år og erstattar då ein som blir oppfatta som forkjempar for kvit overherredømme.

Ein statue i reell storleik av pastor Billy Graham vil bli installert i den nasjonale skulptur-samlinga ein gong neste år. Den skal erstatta statuen av Charles Aycock, som både staten North Carolina og den folkevalde nasjonalforsamlinga Kongressen ønskjer fjerna. Dette melder Baptist Press.

Førre veke godkjente eit lovutval i North Carolina ein modell av statuen som skildrar den berømte evangelisten som døydde i 2018.

Bilethoggaren Chas Fagan vil no byrja å jobba med ein modell i reell storleik som må godkjennast av eit kongressutval. Fagan har tidlegare laga fleire statuar av religiøse skikkelsar, inkludert St. John Paul II for Washingtons St. John Paul II National Shrine i Washington , og dessutan Mor Teresa for Washingtons National Cathedral.

Erstattar kvit supremacist

National Statuary Hall-samlinga består av 100 statuar av menneske som har merka seg ut – to frå kvar stat og donert av statane sjølv opp gjennom åra. Graham, som vart fødd på ein mjølkegard i Charlotte, North Carolina, vil ta plassen til Charles Aycock (1859-1912). Han er ein tidlegare guvernør som i dag blir sett på som forkjempar for kvitt overherredømme òg kalla kvit supremacist. Det handlar altså om ei rasistisk tru på at kvite menneske er overlegne menneske med ein annan hudfarge. Bronse-statuen av Aycock vart plassert i samlinga i 1932.

Aycock var ein av hovudmennene bak eit raseopprør og kupp i Wilmington, North Carolina i 1898, der eit lokalt styrande råd beståande av svarte amerikanarar vart styrta og erstatta av kvite embetsmenn. North Carolina sin andre statue er av Zebulon Vance (1830-1894), ein tidlegare guvernør og amerikansk senator som òg var ein offiser i sørstatshæren.

Lang prosess

BLIR FJERNA: Slik ser statuen av Charles Aycock ut. KILDE: The Architect of the Capitol/Wikimedia Commons (bildet er en dummy)

Etter opptøyane og diskusjonane i kjølvatnet av drapet på George Floyd har mange tatt til orde for å fjerna statuar av slaveeigarar og kjente folk som blir oppfatta som rasistar.

Det kan derfor verka svært timeleg for North Carolina å ta dette valet no, men installasjon av ein statue av Graham i den amerikanske hovudstaden hadde faktisk brei støtte lenge før den siste merksemda rundt rasismen i USA.

Den tidlegare North Carolina-senatoren Dan Soucek pressa på for den nye statuen i 2015 medan Graham framleis levde. Rett etter Grahams død gjekk prosessen inn i høgare gir.

– Frå eit kristent synspunkt er Billy Graham eit uomtvisteleg verdsomspennande ikon, sa Soucek den gong.

Han siterte mellom anna dei seks tiåra Graham hadde ei plassering blant topp ti på Gallups liste over dei mest beundra menneska.

Ville gi Gud æra

Billy Graham Evangelistic Association, i partnarskap med staten North Carolina, skaffar pengar til statuen og installasjonen – som blir anslått å kosta 650 000 dollar.

Franklin Graham seier at statuen, som framstiller faren hans Billy Graham slik han såg ut på 60-talet, ikkje er noko faren hans ville ha pressa på for.

– Faren min ville vera veldig fornøgd med at folk tenkte på han på denne måten, men han ville at folk skal gi Gud æra og ikkje han sjølv, seier Franklin Graham. KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen.

FLERE: Her er kullet som startet på Bildøy Bibelskole høsten 2016. For neste skoleår ligger det an til enda flere studenter. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Gode søkertall for Bildøy Bibelskole

Bildøy Bibelskole er inne i et år med høyt studenttall, og til neste skole år ser det også ut til å bli mange studenter ved skolen.

Rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole er godt fornøyd med søkertallene til skolen. Tallene viser en 20 prosent økning sammenlignet med samme tid i fjor. For skoleåret 2020/21 har 43 sagt ja til plass på Krik (Kristen idrettskontakt), 10 har sagt ja til plass på musikk, og 10 har sagt ja til plass på Disippel.

− Nå er vi inne i en prosess med T2. Der varierer det. Dette året er det 26, men det har vært helt nede i 11 studenter for noen få år siden. Vi jobber nå med å rekruttere stipendiater og til Bildøy-teamet, sier Ferstad.

Økning
Skoleåret 2018/19 var antall studenter på Bildøy Bibelskole nede på 60-tallet. I år har skolen 93 studenter.

Det har vært en markant økning i år, og studenttallet i år har vært stabilt. Det er ingen som har sluttet, og det er spesielt. Men vi kan ikke lene oss tilbake. Vi må fortsatt jobbe med rekruttering, sier Ferstad.

Grep
− Hvorfor tror du dere har en så god økning?

Det er vanskelig å si. Vi har gjort en del grep. Blant annet har vi vært veldig synlige på PR og markedsføring og brukt store ressurser på å være på ulike ungdomsfestivaler. Vi har fått ny nettside, og vi er med på bibelskolene.no. Jeg tror også det har å gjøre med at vi sender fra oss studenter som driver god PR og som er fornøyde, og da årets studenter søkte, ble de fulgt opp kjappere ved at vi sendte ut materiell om skolen.

Mange
− Hva betyr dette for Bildøy Bibelskole?

Vi er mange. Det er flott å være med på å påvirke og gi undervisning til mange studenter. Det betyr at det er mange som kan fortelle videre om skolen. Så har det også en økonomisk side. Flere studenter betyr bedre økonomi, sier Gunnar Ferstad.

GODKJENNING: Bibelskolerektor Gunnar Ferstad gleder seg over at læreplaner for tre nye linjer på Bibelskolen nå er godkjent av Utdanningsdirektoratet. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Ja til nye bibelskole-linjer

Bildøy bibelskole har fått godkjent søknad om tre nye linjer og endringer i læreplaner for eksisterende linjer.

Brevet fra Utdanningsdirektoratet (Udir) var helt uten merknader og ble mottatt med stor glede av Bibelskolen rett før jul.

– Vi hadde forventet at det kunne komme noen spørsmål om ting vi måtte justere, slik det skjedde i forrige runde for to år siden. Desto mer gledelig er det at det ikke kom noen merknader. Det tyder på at det er gjort en god jobb med søknaden fra vår side. Så har vi da også ganske fersk erfaring, sier rektor Gunnar Ferstad til Sambåndet.

Nye linjer

Dagens Disippellinje skal legges ned, og skolen oppretter de nye tilbudene Bibellinje, Vekstlinje og Internasjonal linje, hver med 15 elever. Bibelskolen har også fått godkjent endringer, hovedsakelig språklige, i læreplanene for Krik (Kristen idrettskontakt) og Musikk. Dagens Krik-linje skifter navn til Idrettslinje og er godkjent for 30 studenter. Musikklinjen skal ha inntil 20 studenter.

Skolen fortsetter ellers med Bibel og praktisk tjeneste (T2), som er et tilbud om år nummer to. Denne linjen er godkjent for inntil 25 studenter.

Krik

Rektor bekrefter at Krik-navnet altså forsvinner fra den nye læreplanen og erstattes av Idrettslinje.

– Det er bevisst, og det er ikke det eneste eksempelet. Vi har lagt vekt på å «vaske» de nye læreplanene fra ulike ting som binder oss, som for eksempel hvilke land vi skal reise til. Dermed slipper vi å søke ny godkjenning selv om vi endrer på det, sier Ferstad.

Ferstad påpeker at fjerningen av Krik-navnet ikke er direkte knyttet til spørsmålet om hvorvidt skolen skal bryte samarbeidet med Krik med bakgrunn i ekteskapsvedtaket til Krik. Beslutningen i den saken er ennå ikke tatt. 

– Navneendringen på idrettslinja ble likevel aktualisert av denne saken, sier Ferstad.

Bibellinje

Rektor bekrefter at det var knyttet størst spenning til den nye Bibellinjen. Bakgrunnen er at Normisjons bibelskole i Trondheim, Gå ut-senteret (GUS), først fikk avslag på søknad om godkjenning av en lignende linje – Bare bibel. Udir mente at linjen ikke var yrkesrettet nok. Også GUS fikk imidlertid gode nyheter før jul i form av at Kunnskapsdepartementet tok skolens klage til følge.

– Men det innledende avslaget til GUS påvirket egentlig ikke vår søknad, sier Ferstad.

Yrkesrettet

I brevet til Bildøy bibelskole viser Udir til at «skolens tilbud skal i tråd med voksenopplæringslovens formålsparagraf være yrkesrettet og egnet til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv». Udir trekker fram at Bibellinjen og Vekstlinjen har fellesfaget «Tro og tjeneste» (150 timer) med ti timers utplassering. I læreplanen heter det at «studentene fokuserer på forkynnelse, gjennomføring av kristne møter, samhandling i kristen tjeneste av ulike slag og deltakelse i diakonalt arbeid».

I tillegg har begge linjene et eget praksisrettet fag. Bibellinjen har faget «Bibelen og den kristne troen (55 timer inkludert 10 timer utplassering), der studentene skal lege gruppestudier og formidle bibeltekster. Vekstlinjen har faget «Kristen vekst» (130 timer inkludert ti timers utplassering). Også her skal studentene lede gruppestudier og holde andakt.

Internasjonal linje har hele 235 timer utplassering inkludert ti timer i fellesfaget «Tro og tjeneste». Utplasseringen er lagt til utlandet i en periode på 14 uker med diakonalt arbeid og trosformidling. Udir bekrefter at «det gir yrkesrettet kompetanse i tverrkulturell kristen tjeneste».

– Både de nye og de eksisterende linjene oppfyller kravene i lov og forskrift. Skolens verdigrunnlag kommer fram i læreplanene, og opplæringen fremmer den enkeltes utvikling og er tilstrekkelig yrkesrettet og egnet til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv, oppsummerer Udir.

Fra 2021

Rektor Gunnar Ferstad opplyser at Bildøy bibelskole nå har tre å på seg til å sette i gang de nye linjene.

– Det vil ikke skje før høsten 2021. 120 stk. har søkt til skoleåret 2020/21 med grunnlag i de eksisterende læreplanene, og vi må nå bruke tiden fram til august/september for å være klar med markedsføring av de nye linjene for søkere til skoleåret 2021/22, sier Gunnar Ferstad.

Les også (publisert 15.01.20): Norge og Vesten må legge press på Pakistan (om forfølgelse av kristne)

Dette bildet er ikke fra julemessen, men fra årets høstmesse i ImF Midthordland som har erstattet kretsens julemesse. Foto: Privat

Legger ned julemessen

Bildøy Bibelskole og ImF Midthordland erstatter julemessen med et annet arrangement på en annen tid på året.

Økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved Bildøy Bibelskole har ikke fått mange reaksjoner fra folk på at det i år ikke blir noe av den tradisjonsrike julemessen på skolen.

‒ Det er antagelig ikke så mange som har fått det med seg, og vi har ikke gått ut for å opplyse om at det ikke blir noen julemesse i år, sier Myksvoll til sambåndet.no.

Nedadgående
‒ Hvorfor legger dere ned julemessen?

‒ Det var nedadgående oppslutning om den. Når vi tenker på alle dugnadstimene som blir lagt ned, står det ikke i forhold til hva vi sitter igjen med, svarer Myksvoll.

I stedet vil Bildøy Bibelskole ha en basar utpå vårparten.

‒ Basaren vil være mindre arbeidskrevende og et mindre arrangement. Julemessa krever mer over lengre tid.

Flyttet
ImF Midthordaland har også lagt ned sin julemesse. Den er erstattet med høstmesse i forbindelse med høstmøtet i oktober.

‒ Høstmessen er samme konseptet som julemessen, bare at det er flyttet fra november til oktober, sier kretsleder Ole Andreas Wastvedt.

‒ Hvorfor har dere gått fra julemesse til høstmesse?

‒ Det handler om at det er mange julemesser og nedgang i inntekter fra julemessen. Og før har høstmøtet og julemessen lagt beslag på to helger for kretsen. Med å ha en høstmesse i forbindelse med høstmøtet, frigjør vi en helg på Fjell-ly. I år var det konfirmantleir i stedet, og det ga inntekter til leirstedet.

Fornøyd
‒ Hvordan var høstmessen?

‒ Høstmessen var godt besøkt, og vi var godt fornøyd med resultatet. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss. Vi har allerede planlagt høstmesse til neste år.

Som Wastvedt tror også Myksvoll at noe av forklaringen på nedgangen i oppslutning om julemessen har å gjøre med at der er mange julemesser, og at mange lokale menigheter har sine opplegg.

‒ Hva har julemessen betydd for Bildøy Bibelskole?

‒ Julemessa har vært et møtepunkt for bibelskolens venner og for kretsen. Med basaren kan vi fortsatt ha et slikt møtepunkt, sier Arve Myksvoll.