MEDVANDRER: En mentor er en person som vandrer med Jesus og som drar nytte av sin livserfaring for å utruste og veilede andre til å vandre med Jesus. FOTO: ILLUSTRASJONSBILDE

Et nettverk for mentorer

I ImF Rogaland jobber de aktivt for å rekruttere mentorer til de som ønsker det, og de arrangerer mentorfagdager for å følge opp mentorene.

Anne Berit Aarsland, som har vært leder for ImF-Ung Rogaland, startet 1. februar i en ny stilling i 60 prosent som sjelesorg- og retreatleder i ImF Rogaland. Der skal hun blant jobbe med kretsens mentornettverk.

– Nettverket er for mentorer som vi ønsker å utruste og følge opp. Men også for at det skal være lettere for de som ønsker seg en mentor, å finne en, sier Aarsland til sambåndet.no.

Mentor
Hun definerer en mentor som en person som vandrer med Jesus og som drar nytte av sin livserfaring for å utruste og veilede andre til å vandre med Jesus.

– En mentor er som en åndelig mor/far som lytter, stiller spørsmål, støtter og utfordrer, og relasjonen er basert på tillit og er målrettet. Det handler om hvor mentee (engelsk ord for en person som veiledes av en mentor, red.anm.) er her og nå, og hvor mentee vil. En mentor kan være en eldre venn, rådgiver og veileder, forklarer Aarsland.

MENTOR: Anne Berit Aarsland jobber blant annet med mentornettverket i ImF Rogaland.

Gå sammen
Hvorfor mentornettverk?

– Fordi vi så et behov og så at vi hadde et potensial til å finne mentorer på tvers av kommunegrenser, siden vi er en krets, og som ansatte i misjonen kjenner vi mye folk. Vi som er ansatt i ImF Rogaland, har hatt mentor i flere år, og vi har sett viktigheten av det.

Hva vil dere med mentornettverket?

– At unge og voksne, både enkeltmennesker og par, kan få seg en åndelig mor og/eller far som kan gå sammen med dem over tid, for å vokse i tro og kjennskap til Gud, sier Aarsland.

Fagdag
Per dags dato har kretsen 26 mentorer, 23 mentee og tre mentorpar som er tilknyttet nettverket.

Som en del av utrustingen og oppfølgingen av mentorene har ImF Rogaland siden 2020 arrangert mentorfagdag. 23. februar inviterer de til ny mentorfagdag.

– Det er ikke obligatorisk for mentorene å komme, men vi ønsker å gi dem input og inspirasjon i den rollen de står i. Fagdagen er åpen for alle som er interesserte i det temaet vi inviterer til.

Trosspråk
På mentorfagdagen i februar er det «Trosspråk» som er tema.

– Vi ansatte på kontoret har fått innføring i hva trosspråk er. Vi har vært på kurs og har tatt en trosspråk-test for å bli bevisst på hvilke ulike måter Gud taler til oss på, og bli kjent med hvilke språk vi helst tar inn selv. Så har vi blitt bevisst på hvor viktig det er å bruke alle trosspråk når vi selv skal formidle eller ha et arrangement, sier Aarsland og legger til:

– Dette ønsker vi å gjøre vårer mentorer bevisste på. Vi ønsker at de skal ha forståelse og kjennskap til dette i møte med deres mentee.

Behov
– Hva kan du si om behovet for mentorer?

– Det er et veldig stort behov, erfarer Aarsland.

Til å begynne med tenkte de at det mest var for ungdom og unge voksne. Aarsland viser til strategiplanen til ImF Ung der det står at en «vil at alle ansatte i ung-arbeidet … har en mentor».

– Men mange voksne har tatt kontakt og ønsker seg mentor, forteller Anne Berit Aarsland.

Artikkelen ble først publisert i Sambåndet nr. 01/23.

OPPBUD: Brøvigs Minde barnehage i Farsund er begjært konkurs av eieren, ImF Sør. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Kristen barnehage konkurs

OPPDATERES Styret i Brøvigs Minde barnehage AS i Farsund har begjært oppbud i den misjonseide barnehagen. Dermed blir det ikke noe av avtalen med kommunen om overtakelse.

Publisert 21.02.23 kl. 17.30. Oppdatert 23. februar kl. 11.36 (tingrettens kjennelse). Oppdatert 24. februar kl. 10.52 (formannskapsvedtak).

Det går fram av en pressemelding fra styreleder Ragnar Ringvoll datert 21. februar. Han er også kretsleder i ImF Sør, som eier barnehagen.

Beklager

– Det var opprinnelig inngått avtale med Farsund kommune om kjøp av barnehagen, men ukjente krav knyttet til pensjonsavtale gjør at vi ser oss nødt til å gå til dette skrittet. Vi beklager sterkt situasjonen som er oppstått, uttaler Ringvoll i pressemeldingen.

Oppbudsbegjæringen ble innlevert Agder tingrett tirsdag 21. februar. De 14 ansatte og de berørte foreldrene ble informert i egne møter tirsdag ettermiddag.

Styret for barnehagen ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Konkurs

I kjennelsen av 22. februar ble Brøvigs Minde barnehage AS slått konkurs og advokat Arild Karlsen oppnevnt som bostyrer.

– Av hensyn til foreldre og barn vil driften fortsette ut fredag 24. februar, opplyser Karlsen til sambåndet.no torsdag formiddag.

Vurderer å kjøpe bygget

Fredag formiddag 24. februar skriver lokalavisen Lister 24 at formannskapet torsdag gjorde vedtak om å gi administrasjonen fullmakt til å forsøke å komme til enighet om kjøp av bygningsmassen til Brøvigs Minde barnehage. De forhandlingene vil nå foregå med bostyreren.

Kjøp av barnehagen etter en konkurs var også et av alternativene fra kommunedirektøren da formannskapet behandlet saken 24. november i fjor. «Dette er ikke en virksomhetsoverdragelse av driften med de forpliktelser det kan medføre», påpekte kommunedirektøren i saksutredningen.

Vedtok kjøp

Kommunestyret i Farsund vedtok 2. februar å kjøpe Brøvigs Minde barnehage av ImF Sør for 10,88 millioner kroner. 

Et av vilkårene i avtalen lyder slik: «Barnehagen må ikke gå konkurs (…) før overdragelsen gjennomføres.» Intensjonen var at Farsund kommune skulle overta barnehagen ved en virksomhetsoverdragelse innen 1. mars. Men det blir det altså nå ikke noe av.

Økonomiske vansker 

Torsdag 24. november i fjor gikk Farsund formannskap enstemmig inn for at kommunen skulle forhandle om kjøp av barnehagen. Kommunedirektøren hadde innstilt på å si nei. Det var ImF Sør som selv tok kontakt med kommunen etter at barnehagen i flere år har hatt økonomiske vansker.

For at et aksjeselskap skal anses å være konkurs, må aksjeselskapet være insolvent. Det betyr ifølge Altinn at aksjeselskapet ikke er i stand til å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser ved forfall, og at det heller ikke er eiendeler i virksomheten til å dekke gjelden. Tingretten åpner konkurs etter begjæring fra virksomheten selv, eller fra en kreditor. Styret plikter etter loven å begjære oppbud dersom de vurderer det slik at selskapet ikke lenger kan betale regninger ved forfall.

Gjeld

Ifølge sakspapirene til formannskapsmøtet 24. november har Brøvigs Minde barnehage AS en gjeld på ca. ni millioner kroner. I kjennelsen fra Agder tingrett av 22. februar blir det opplyst at gjelden er på mellom 14 og 15 millioner kroner, og at barnehageeiendom og inventar har en samlet anslått verdi på mellom 9 og 12 millioner kroner.

Skiftesamling er berammet til 19. april.

SAMTALE: Gunnar Ferstad til v. og Jan Rettedal har samtalegudstjeneste i ImF Straume. FOTO: Brit Rønningen

Gudstjeneste med «sam-tale»

Dialog om søskentroikaen Marta, Maria og Lasarus er dagens preken i ImF Straume, og utgangspunktet for dialogen er en bok og en programserie.

ØYGARDEN: Jan Rettedal ga ut boken «Som en av hans» i 2021. Fredag 17. februar skrev sambåndet.no om programserien som han og radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad har laget, der hvert kapittel i boken får sin egen episode. Nå er det søndag, og Ferstad og Rettedal er i ImF Straume for å ha dagens tale. Den tar form av en samtale om et kapittel i «Som en av hans». Underveis kan folk sende spørsmål på SMS.

– Liker du Troika, spør Ferstad og tar en plate av trelagssjokoladen opp av lommen.

– Ja, svarer Rettedal.

Reddet av Johannes
Dermed har de fortalt hvilket kapittel de skal snakke om, nemlig «Den gjestfrie søskentroikaen». Det handler om trekløveret Marta, Maria og Lasarus som bodde i Betania. Rettedal påpeker at søsknene ikke er nevnt i Matteus- og Markusevangeliet, og i Lukasevangeliet står det om Marta og Maria i fem vers, i Luk 10,38-42. Der kommer Jesus på besøk, og Marta er opptatt med å stelle i stand, mens Maria setter seg ved Jesu føtter.

– Det er Johannes som redder meg. Der er det en lengre episode der Lazarus er syk og dør, og Jesus vekker ham opp fra døden, sier Rettedal.

– Hva slags hjem var det de hadde, spør Ferstad.

– De fikk et storinnrykk av mannfolk, Jesus og disiplene, og antagelig var det flere der også. De kan ha hatt et herberge eller en plass for pilegrimer, svarer Rettedal.

Marta og Maria
Ferstads neste spørsmål er hva Rettedal kan si om søsknene. Rettedal begynner med Marta.

– For en dame! Hun var initiativrik, frempå, omsorgsfull, trygg, åpen og lite konfliktsky. Hun får kongelig besøk. Hun er modig og sier at hun har et problem, og at kongen er problemet. De er for få folk til å lage til fest for kongen, sier han.

TREKLØVER: Gunnar Ferstad (T.V.) gir Jan Rettedal en Troika-sjokolade for å illustrere at de skal samtale om søkentroikaen Marta, Maria og Lasarus. FOTO: Brit Rønningen

Når han går over til å fortelle om Maria, fremholder Rettedal at hun er den mest kjente. Hun salvet Jesus med en nardussalve tilsvarende en eller to årslønner.

– Judas protesterte. Pengene kunne vært gitt til de fattige. Men Jesus sier at der hvor evangeliet forkynnes, skal det hun gjorde, fortelles til minne om henne. Maria hadde evnen til å lytte, være stille og meditere. Hun tenker, spør og vil lære. Det er sjarmerende å se at søsken kan være så forskjellige.

Forskjeller
I det Rettedal har nevnt det med forskjeller, skyter Ferstad inn et spørsmål.

– Er forskjeller en trussel eller en berikelse i hjem, menighet, samfunn?

Rettedals svarer med et både og:

– Forskjellene kan være grusomt irriterende, men så berikende.

– Hva kan du si om Martas relasjon til Jesus, fortsetter Ferstad å spørre.

– Hun er like åndelig moden og bevisst som sin søster Maria. Hun har en praktisk måte å vise sin kjærlighet til Jesus på. Hun har alltid kommet i miskreditt, men det er feil. Hun er en «do-er» (en som gjør, red.anm.), ikke en «be-er» (en som er, red.anm.).

Lasarus kan ikke Jan Rettedal si så mye om, for det står lite om ham.

– Når han blir syk, står det noe vakkert: «Herre, han som du elsker, er syk.» Han var kanskje sykelig. Lasarus betyr «Herren hjelper» og Betania betyr «Stedet/huset der Herren svarer».

– Hvordan tok søsknene imot Jesus, lurer Ferstad på.

– Marta tok imot og viste kjærlighet gjennom tjeneste. Maria tok imot og viste kjærlighet gjennom nærhet, sier Rettedal.

LYTTET: Inge Ree synes samtalen om Marta, Maria og Lasarus var en fin måte å få frem budskapet på. FOTO: Brit Rønningen

Gjestfrihet
– Hvordan kan vi praktisere gjestfrihet, er Ferstads neste spørsmål.

– De første kristne brukte hjemmene til å samles. Bedehusvekkelsen har ikke en sjanse uten åpne hjem. For en predikant som reiser mye rundt, er det fantastisk å kjenne varmen fra et kristent hjem. Det er en ubrukt ressurs. Der ligger det mange muligheter til å bli kjent med nye. Vi kan godt åpne hjemmene mer.

Det vanskelige
Til slutt vil Gunner Ferstad inn på det som er vanskelig i historien om søskentroikaen – sykdom og død og hva vi kan lære av hvordan Marta og Maria håndterte det.

– De sørger på forskjellige måter. Marta er aktiv, og Maria tar imot kondolanser. Vi må gå til Jesus med én gang, før vi går til noen andre. Gå til Jesus med det språket du har. Så venter du på at Jesus svarer. Jesus kommer aldri for sent. Kom med akkurat det som du har på hjertet, råder Rettedal.

Spørsmål
Samtalen er ferdig, og det viser seg at bare ett spørsmål er sendt inn som tekstmelding: «Er samfunnet vi lever i preget av en «To do» holdning, selv om mange av oss lengter etter å være i en «To be» holdning. Kan vi trenger mer forkynnelse om dette, så de ulike «kjærlighetsspråkene» blir mer anerkjent mellom oss?»

– Jesus kritiserte aldri Marta for hennes aktivitet, men hennes prioriteringer. Det er viktig at det i menigheten er rom for alle de fem kjærlighetsspråkene, både anerkjennende ord, tid for hverandre, gaver, tjeneste og fysisk nærhet, og at vi også tar det opp i forkynnelsen, svarer Rettedal.

Når det hele er over, konstaterer forfatteren at han er fornøyd med samtalen.

– Det ga et sant bilde av programserien, og det var som å være i studio, sier Jan Rettedal til sambåndet.no.

Kommentarer
Ole Kristian Sindland er en av dem som har vært på gudstjenesten.

– Jeg liker konseptet med samtale, og når de har forberedt seg og har en plan for hva de skal gå igjennom, er det er lettere å følge med. Det er kanskje noe de burde gjøre mer av i menigheter og forsamlinger, synes Sindland.

Inge Ree har også lyttet til samtalen mellom Ferstad og Rettedal.

– Jeg synes det var en fin måte å få frem budskapet på, og det var en fin samtale. Den dialogen de hadde, gjorde av vi som lyttere hørte godt etter. Det var lett å forstå og var ikke som en tale, sier Ree.

SERIE: Gunnar Ferstad (t.v.) og Jan Rettedal synes boken "Som en av hans" inviterer til mange radioprogram. FOTO: Brit Rønningen

Bok er blitt programserie på P7

Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad i P7 ville ikke lage program som bare besto av enetale. Nå har han laget en serie med samtaler om Jan Rettedals bok «Som en av hans».

– Jeg var på jakt etter et annet konsept enn en pastors enetale. Ideen kom i mai i fjor i bilen på vei fra Bergen til Kvinesdal, sier radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad i P7 til sambåndet.no.

Han snakker om å lage en programserie med utgangspunkt i boken «Som en av han», som han ga ut på Sambåndet Forlag (del av Lunde Forlag) i 2021.

– Boken inviterer til mange program. Den forteller mange historier, og ikke bare én. Jeg var på jakt etter noe med varighet, ikke bare to prate-programmer, forklarer Ferstad.

Jan Rettedal trengte ikke lang tid på å si «ja» til å være med og lage en programserie med samtaler om boken. Han kaller serien en samtalevandring gjennom bokens historier.

Levende formidling
– Det å være i studio er en veldig god og levende måte å formidle på hvor man åpner for spørsmål og svar. Det er en god måte å komme inn i bibeltekstene på. Midtveis i serien, mens vi var i flytsonen, spør Gunnar meg om jeg har laget bonuskapitler, forteller Rettedal.

Boken har 16 ulike historier, og Jan har fem bonusfortellinger i tillegg. Resultatet er en programserie på 21 episoder der en samtaler om de ulike historiene, pluss en introepisode. Episodene er på 20-25 minutter hver. Serien blir også vist på Kanal 10 og Bedehuskanalen. Per 16. februar er det fem episoder som ligger ute.

I STUDIO: Gunnar Ferstad (t.v.) og Jan Rettedal har en samtalevandring gjennom de ulike historiene i boken «Som en av hans». FOTO: Brit Rønningen

En ressurs
– Hva vil dere med serien?

– Jeg vil at folk skal bli dratt inn i evangeliet. Jeg er opptatt av å skape bibelglede og bibeltrygghet, svarer Rettedal.

– Vi har laget en programserie som vi ønsker skal bli en ressurs for mindre grupper. Vi ønsker å invitere folk inn i Skriften og oppleve glede og begeistring, Jeg tenker at denne ressursen kan bli liggende i P7-arkivet i årevis, tilføyer Ferstad.

Allerede søndag 19. februar vil serien bli brukt som ressurs. Forsamlingen ImF Straume vil da oppleve Rettedal og Ferstad i en samtaleandakt rundt en av episodene i serien.

– Folk kan da sende spørsmål til oss på SMS, og så svarer vi på dem, forteller Ferstad.

En glede
– Hvordan har det vært å jobbe med serien?

– Det er har vært en glede. For meg er det med på å gjenskape atmosfæren fra skrivestua. Det er blitt levende og dynamisk, og Gunnar har knallgode spørsmål. Denne boken egner seg godt til en slik serie, sier Jan Rettedal.

– Det har vært en udelt glede. Jeg har gledet meg til å gå i studio med Jan. Vi samarbeider godt, synes Gunnar Ferstad.

Tilbakemeldinger
– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på programmene som ligger ute?

– Det har eksplodert, begynner Rettedal og legger til: – «skulle vi ønske».

Så blir han mer seriøs:

– Vi har fått fine tilbakemeldinger. Folk lytter, blir berørt, deler det med andre og gleder seg til neste episode.

– Har det å jobbe med boken på denne måten, fått deg til å se nye ting i den?

– Jeg trodde at personene allerede var levende for meg og at jeg kjente dem, men med dette prosjektet har de blitt enda mer levende. Jeg er kommet enda tetter på dem, og det håper og ber jeg om at også lytterne skal gjøre, sier Jan Rettedal.

ROGNE: En avdeling av tidligere Voss vidaregåande skule er aktuell som lokale for Danielsen ungdomsskole Voss. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Ny godkjenning for friskole på Voss: – Retorikk har skapt usikkerhet

OPPDATERT Egill Danielsen Stiftelse har nå nye tre år på seg til å få etablert en kristen friskole på Voss.

Som sambåndet.no skrev 21. mars i fjor, måtte Egill Danielsen Stiftelse (EDS) sende ny søknad om godkjenning av Danielsen ungdomsskole Voss (DUV). Grunnen var at de ikke fikk godkjent noe skolebygg innen oppstartsfristen på tre år, det vil si seinest høsten 2022.

I brev av 2. februar i år godkjenner Utdanningsdirektoratet (Udir) den fornyede søknaden. Ny treårsfrist for oppstart løper fra høsten 2023. Innen den tid må det aktuelle skoleanlegget være godkjent av Statsforvaltaren i Vestland.

Motstand

Godkjenningen fra Udir gjelder for inntil 90 elever på 8.-10. trinn. Det er i tråd med den opprinnelige godkjenningen, selv om EDS da søkte om inntil 180 elever.

Voss herad stilte seg begge gangene negativ til etablering av det som ville blitt den første friskolen i kommunen. Begrunnelsen andre gang var at også 90 elever i friskole kunne ha negativ innvirkning på økonomien og skolestrukturen på Voss.

– Skal kunne håndtere

Udir viser i sin vurdering til Voss herads egen uttalelse om at friskolen vil være et positivt supplement som kan gi nytenkning og et større pedagogisk mangfold i kommunen. Udir mener også at det er først dersom elevtallet ved friskolen overstiger 180 at det vil får store konsekvenser for den offentlige skolestrukturen.

– Så vidt direktoratet kan vurdere, vil potensielt 90 elever ved en privatskole (Sambåndet bruker fortsatt begrepet «friskole», red.anm.) være innenfor det en kommune på Voss herads størrelse skal kunne håndtere. Vi vurderer at de strukturmessige endringene kommunen må gjøre, ikke er så omfattende at det utgjør negative konsekvenser som tilsier at godkjenning ikke bør gis, konkluderer Udir.

Skolebygg

EDS opplyser at de helt siden 2017 har hatt kontakt med foreldregrupper som ønsker å få etablert en kristen friskole på Voss. Disse har nå organisert seg i en interessegruppe med representanter fra flere ulike forsamlinger på Voss. Det er nå 40 familier med barn i grunnskolealder som har gitt uttrykk for ønske om at barna skal gå på en kristen friskole på Voss.

Det er godkjenning av et skolebygg som nå gjenstår. Til nå har minst seks bygg vært vurdert. Til tross for at fire av disse har vært brukt av tidligere Voss vidaregåande skule, har det ikke vært mulig å komme til enighet med Voss herad. I den siste søknaden til Udir er det tidligere Voss vidaregåande skule avdeling Rogne som er trukket fram av EDS.

Retorikk

Daglig leder Asle Ystebø i Egill Danielsen Stiftelse (EDS) påpeker at den nye godkjenningen er kommet etter samme lov som sist. Forslaget fra Støre-regjeringen om å gi lokale myndigheter en form for vetorett, er akkurat nå på høring og ikke behandlet i Stortinget.

– Retorikken fra kunnskapsministeren skaper likevel en usikkerhet på hele friskolefeltet, og derfor har vi ikke tatt noe for gitt. Vi er glade for den utvidelsen av godkjenningen som vi nå har fått, sier Ystebø til sambåndet.no.

På grunn av usikkerheten har EDS avventet ytterligere arbeid med skolebygg til godkjennelsen fra Udir nå er på plass.

– Rogne er et bygg vi må få avklart om er aktuelt, bekrefter Asle Ystebø.

Framtid for ImF?

LEIAR Dei næraste åra vil avklara kor sterk organisasjon misjonsfolket skal ha i ryggen i framtida, konstaterer Sambåndet på leiarplass.

Når Indremisjonsforbundet (ImF) no er gått inn i det 125. året i teneste for Guds rikes sak, er det med betydelege utfordringar, ikkje minst økonomisk. Sambåndet-lesarane kjenner godt til dei store satsingane dei siste åra på Awana og Sjøholt folkehøgskole (FHS). Begge har kosta sentraleininga ImF mykje til no, og dei vil fortsatt gjera det.  

Samstundes er nettopp Awana og Sjøholt FHS døme på satsingar som treff midt i kjerneområdet for kva ImF er til for. Tusenar av barn og unge får ei mobil og motstandsdyktig tru, og kristne skular er ein av dei viktigaste misjonsstasjonane i vår tid. Sjøholt FHS har òg eit diakonalt perspektiv med sin visjon om å motivera skuletrøytte ungdomar frå 16 år og oppover, for vidare utdanning og arbeidsliv. Satsingane er gode og rette. 

Det vil vera tildekkande å seia at heile indremisjonsfamilien har stilt seg bak.

Initiativet til Sjøholt FHS kom på eit rektormøte så tidleg som i 2010 og var altså forankra breiare enn sentraleininga åleine. Men særleg etter at skuleprosjektet begynte å røyna på økonomisk, vil det vera tildekkande å seia at heile indremisjonsfamilien har stilt seg bak. Sjøholt FHS tydeleggjer difor også utfordringa for ImF som ligg i at kvar eining i indremisjonsfamilien har eigen økonomi, leiing og strategi. Slik kan ImF bli ståande med eit tungt økonomisk ansvar som det ikkje er opplagt at tilslutta einingar kan eller vil vera med og aksla. Samstundes har ImF vore god å ha når verksemder i organisasjonen har hatt behov for økonomisk støtte.   

Då ImF vart til i 1898, var det først og fremst for å tena og støtta det lokale arbeidet som alt var i gong. Og det er avgjerande å halda fast på at det er lokalt det viktigaste arbeidet skjer.

Spørsmålet er kva for rolle ImF skal ha i det bildet vi no ser.

Misjonsfolket sitt engasjement er no i aukande grad retta mot å byggja opp lokale forsamlingar. Spørsmålet er kva for rolle ImF skal ha i det bildet vi no ser, og om misjonsfolket vil engasjera seg også i organisasjonen. Forsamlingsstrategien har ImF – utan «eigennytte» – både oppmoda til og sidan 2017 også utrusta til gjennom Leiarkonferansen, i den kyrkjesituasjonen ein såg utvikla seg.

Har ImF vist at det lokale arbeidet framleis er tent med ei sterk sentraleining? «Det er gruelig mykje ImF sentralt driv på med. Det er ting vi som organisasjon har ein dekning på. Det må vi vita når vi skal til å endra», sa kretsleiar Sondre Orrestad på generalforsamlinga i fjor. Dei næraste åra vil avklara kor sterk organisasjon misjonsfolket skal ha i ryggen i framtida.

KRISE: På egen Facebook-profil 6. februar gjorde Nordmøre og Romsdal Indremisjon kjent det kretsen selv omtaler som en kriseinnsamling. ILLUSTRASJON: SKJERMBILDE

Nødrop fra Nordmøre og Romsdal

Nordmøre og Romsdal Indremisjon ber lokale foreninger om å øke sine bidrag til kretsen og arbeide for å rekruttere flere faste givere.

Lørdag 28. januar var det ekstraordinært årsmøte i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) der kretsens økonomi var på dagsorden. 16. august i fjor skrev sambåndet.no om kretsens krevende økonomi. I januarnummeret av Sambåndet i år opplyste kretsleder Ole Christian Martinsen at kretsen hadde vedtatt å nedbemanne med et halvt årsverk, men at det ennå ikke var helt klart hvordan det ville bli ordnet.

Vedtak
Etter det ekstraordinære årsmøtet har kretsen lagt ut på hjemmesiden det som ble vedtatt på møtet. Følgende vedtak ble gjort:

  1. Det igangsettes umiddelbart en «kriseinnsamling» hvor både enkeltpersoner og foreningene blir bedt om å delta for å skaffe penger til lønn og løpende utgifter de neste månedene.
  2. NRI videreføres inntil videre som egen krets, og de lokale foreningene bes om å øke sine bidrag til kretsen gjennom både direkte innbetalinger og ved å arbeide for flere faste givere.
  3. Årsmøtet ber styret snarest gjennomføre tiltak for å redusere utgiftene slik at disse samsvarer med kretsens inntekter. Både «kretsen» og leirstedene må være med i denne prosessen.
  4. Hvis kretsøkonomien ikke viser en bedring frem mot sommeren, må kretsmøtet i juni 2023 ta stilling til andre alternativer for veien videre.

Nedbemanning
– Vi ber de lokale foreningene om større økonomiske bidrag, og om å være med på å rekruttere flere faste givere, oppsummerer Martinsen kort overfor sambåndet.no det viktigste som ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet.

Kretsleder Ole Christian Martinsen FOTO: Privat

Han sier videre at grunnet ulike momenter har de foreløpig frem til sommeren kuttet et halvt årsverk i Ungleder-stillingen.

– Kan det bli snakk om ytterligere nedbemanning?

– Jeg håper og tror at det ikke blir det og at økonomien bedrer seg frem til sommeren, sier Martinsen.

– Hva slags andre alternativer enn nedbemanning ser der for dere hvis ikke økonomien bedrer seg?

– Vi ser foreløpig ikke andre alternativer enn eventuelt ytterligere nedbemanning. Signalene fra årsmøtet er de ønsker at NRI skal drive videre.

Respons
– Hva betyr konkret det tredje punktet som ble vedtatt på årsmøtet?

– Det betyr at årsmøtet ber styret om å bruke minst mulig penger og ingen nye investeringer, for eksempel ikke begynne på nye oppgraderingsarbeider på leirstedene Visthus og Frænabu.

– Hvordan har responsen vært etter årsmøtet?

– Den har vært bra. Noen faste givere har økt sitt faste gavebeløp, og vi har fått noen ekstra gaveinntekter, sier Ole Christian Martinsen.

NYBYGG: 20. februar starter innflyttingen i nybygget til Danielsen ungdomsskole Karmøy på Vea. FOTO: LEIF FRODE SVENDSEN

Oppstart for ny skole reddet

Elever og ansatte kan likevel ta i bruk nye Danielsen ungdomsskole Karmøy som planlagt etter en hastesak i formannskapet.

Publisert tirsdag 07. februar 2023 kl. 08.06.

Det er Egill Danielsen Stiftelse (EDS) som er utbygger av det nye skolebygget på Vea til 62 millioner kroner. Etter planen skulle de 180 elevene starte flyttingen i uka før vinterferien. Men fordi Karmøy kommune mente at skolen ikke hadde sikret seg rett til parkering for ansatte, risikerte skolen at innflyttingen måtte utsettes.

EDS har allerede betalt over 6 millioner kroner i forbindelse med såkalte rekkefølgetiltak langs den flere hundre meter lange Slettavegen, som forbinder det nye skolebygget og Storhall Karmøy med hovedveien. Det har dreid seg om utvidelse av fortau og skifte av kantstein, som igjen medførte reasfaltering av deler av kjørebanen. Videre skifte av gatelys til LED-armatur og arbeid med vannledninger.

Parkering

I tillegg var det i planbestemmelsene lagt inn krav om opparbeidelse av 16 parkeringsplasser i fase en og ytterligere åtte i fase to. Det skulle også dokumenteres en tinglyst avtale om bruk av parkeringsplasser i en avstand av maksimalt 300 meter fra skoletomta.

I henhold til reguleringsplanen opparbeidet EDS parkeringsplasser på nordsiden av Storhall Karmøy som også skal brukes av de som benytter hallen. Dette kostet 1,1 millioner kroner, og EDS hadde en forventning om at skolen da skulle få vederlagsfri og tinglyst parkering her for 16 biler.

Kommunen mente imidlertid at EDS måtte kjøpe parkeringsplassene for 67.000 per stykk, noe som ville koste ytterligere vel én million kroner.

Fradrag

Som Haugesunds Avis skrev, ble problemstillingen først behandlet i formannskapet 30. januar i år uten at det kom til en avklaring. Det ble imidlertid bestemt at det skulle legges fram en hastesak til neste formannskapsmøte, som var mandag 6. februar. I mellomtiden var det samtaler mellom kommunen og utbyggeren. Det resulterte i at kommunedirekten la fram en avtale som gikk ut på at utbyggerens utgifter med opparbeidelsen av området kunne gå til fradrag på kostnaden med frikjøp av parkeringsplassene.

– Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av formannskapet, opplyser en glad rektor ved Danielsen ungdomsskole Karmøy, Jostein Skartveit, til sambåndet.no mandag kveld.

Etter vinterferien

– Når starter innflyttingen i nybygget?

– Vi starter flyttingen 20. februar, altså uka før vinterferien, og har første ordinære skoledag i nybygget etter vinterferien, sier Skartveit.

TAKKNEMLIG: – Vi er utrolig takknemlig for resultatet. Jeg har vanskelig for å finne ord, sier en overveldet Arild Ove Halås, pastor i Emblem bedehusforsamling. FOTO: RANDI FAGERHOL LAUVÅS

Fikk mer enn de drømte om

Emblem bedehusforsamling har hatt en aksjon for å øke fast givertjeneste. Resultatet overskred pastorens forventninger.

– Vi er utrolig takknemlig for resultatet. Jeg har vanskelig for å finne ord, sier en overveldet Arild Ove Halås, pastor i Emblem bedehusforsamling, til sambåndet.no.

– Jeg drømte om 400 000 kr, men var usikker på om vi ville klare det, og så har vi fått inn 450 000 kr, fortsetter han.

Aksjon
Den 8. januar startet forsamlingen en aksjon for å øke fast givertjeneste (frivillige gaver med skattefradrag, FGS). Etter tre uker viser resultatet at forsamlingen har klart å øke årlig FGS med 450 000 kr. Halås forteller at bakgrunnen for aksjonen er at de ønsker å øke barne- og familiepastorstillingen fra 25 % til 50 % og øke satsingen på forsamlingens barnearbeid.

– Vi har et stort barnearbeid og mange barnefamilier som går i forsamlingen, forteller Halås.

Fantastisk
– Hva gjorde dere konkret?

– Styret laget en liten film om fast givertjeneste. Vi fokuserte på fast givertjeneste på fire gudstjenester, og vi tok også opp dette med tiende. Flere ganger har vi også brukt det som Anne Lene Otterøen har sagt, at hvis barn og unge skal stå opp for Jesus om 15 år, så må vi stå opp for dem i dag.

– Hva synes du om resultatet med tanke på at folks utgifter har økt på flere områder de siste månedene?

– Det er fantastisk. Med tanke på det er det ikke det taktisk rette tidspunkt å ha en slik aksjon. Det som også er fint, er at vi har fått faste givere både blant unge og eldre.

PASTOR: – Det er veldig kjekt at forsamlingen samstemt har reist seg for den neste generasjonen, sier Arild Ove Halås. FOTO: RANDI FAGERHOL LAUVÅS

Velsignelse
Halås tror også det spilte en rolle at de hadde en god plan for hva den økte faste givertjenesten skal gå til.

– Det er lettere å få folk til å gi til konkrete formål. Forsamlingen har respondert sterkt på behovet for å øke inntektene og særlig på det at det skal gå til satsing på barn og unge i forsamlingen, og mange gjør dette for barna. Det er veldig kjekt at forsamlingen samstemt har reist seg for den neste generasjonen, sier Halås og legger til:
– Vi opplever det som en velsignelse fra Gud. Det skjer mange fine ting i forsamlingen og flere nye kommer til.

Bedehuskirken
De siste månedene av fjoråret jobbet også Bedehuskirken på Bryne for å øke den faste givertjenesten. I en mail til alle faste givere datert 3. november 2022 opplyste Håvard Braut og Håkon Oma i styret at de i planleggingen av 2023 så at de trengte trenger en økning i fast givertjeneste på 40 000–45000 kr pr måned.

I en medlemsmail datert 19. desember kom det fram at 25 personer hadde respondert med å øke sin givertjeneste, og 20 personer har blitt med som nye givere til kirken. Det betyr en månedlig økning i faste gaver på 34 500 kr. Menigheten har i tillegg mottatt fire større enkeltgaver på til sammen 105 000 kr.

BOKSLIPP: Jarle Haugland blir intervjuet av Ingunn Olsson Mercer om den nye andaktsboken "Drikk - andakter i en tid full av skjermer". FOTO: Jenny Ofrim Bruvik

Andakt i en digital mediehverdag

Med sin første andaktsbok ønsker daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier å vekke tørsten etter Gud i en hverdag full av skjermer.

I kantina på NLA Høgskolen, Gimlekollen i Kristiansand, har Tro & Medier invitert til bokslipp. Daglig leder Jarle Haugland har gitt ut sin første bok, andaktsboken «Drikk – andakter i en hverdag full av skjermer».

– Motivasjonen min for å skrive denne boken, er å vekke tørsten etter Gud, forklarer Haugland i samtale med kommunikasjonsleder Ingunn Olsson Mercer i Tro & Medier.

Mange stemmer
– Vi lever i en hverdag som har altfor mange stemmer og der det er mye som krever vår oppmerksomhet, fordi vår oppmerksomhet kan omdannes til profitt for mediene. Jeg tror ikke Gud blander seg inn i det koret, men at han venter til vi er stille nok til at vi kan høre hans stemme og drikke av hans rike kilder. Drømmen min er at boken setter ord på noe som gir mennesker mersmak av Jesus, utdyper Haugland.

Han tror at det som skiller hans andaktsbok fra andre, er at han tar utgangspunkt i medieverdenen.

– Samtidig kan boken leses av de som ikke bruker skjermer i det hele tatt. Det er ikke sånn førtidagers påfyll for å få hjelp til sin skjermbruk. Men den prøver nok å ta mer utgangspunkt i vår mediebruk.

Blikkontakt
Som eksempel på hvordan boken har det utgangspunktet, nevner forfatteren at blikkontakt er et av temaene.

– Bibelen sier mye om blikk, altså Guds blikk til oss og vårt blikk til ham, utdyper Haugland.

Han fremhever at blikkontakt er noe av det viktigste også relasjonelt mellom mennesker.

– Det å se hverandre er et enormt viktig verktøy for å bygge relasjoner og forstå hverandre, og det mister vi når skjermene stjeler oppmerksomheten vår, bokstavelig og billedlig. Jeg er redd for at det gjør noe med vår blikkontakt med Gud.

Haugland er også opptatt av hva en hverdag full av skjermen gjør med den kristne troen.

– Jeg tror vi trenger å stoppe opp, spørre og reflektere over hvordan den enorme endringen i medievirkeligheten preger vår gudstilbedelse og vår etterfølgelse av Jesus.

Illustrasjoner
Den nye andaktsboken er illustrert av Jenny Ofrim Bruvik som er fundraiser i Tro & Medier. Da Haugland så noen av tegningene hennes som ble publisert på Tro & Mediers Facebook-side til påske og jul, ville han at hun skulle illustrere boken.

– Jeg tenkte at «de vil jeg ha med, for de er så stilrene, rolige og fredelige», og jeg opplever at illustrasjonene på en veldig god måte setter tankene i en retning jeg vil.

For Bruvik er det første gang hun har jobbet med et slikt prosjekt.

– Det har vært en utfordring å prøve å lese Jarles tanker, klare å tolke det og lage et produkt som han liker og som jeg også er fornøyd med. Så har det vært interessant å prøve å finne den roen som Jarle beskriver, og som han har lyst til at du skal se i illustrasjonen. Du skal føle deg rolig, og så skal du kanskje til og med tenke litt selv. Du kan forstå hva det er, samtidig, hvis du legger litt ekstra tid og sekunder i det, så kan du kanskje se enda mer. Jeg har veldig tro på Gud også er i det kreative, og jeg håper at det kan illustreres i disse illustrasjonene, sier Jenny Ofrim Bruvik.

Kilden
Når han skal gi en smakebit fra boken, velger Jarle Haugland å lese andakten som begynner med Jes 55,1-2: «Kom, alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling! Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter.»

Andakten slutter slik: «Tror vi at vannet er alle andre steder? I mellomtiden dør vi av tørst. Invitasjon går til alle. Kom alle tørste. Kom til vannet. Det finnes ingen annen kilde. Der vil du møte den hellige, nådige, kjærlige Gud. Du vil dø, eller rettere sagt, du vil dø fra deg selv, men gjennom døden får du livet.»

HEDRET: Marit Sigrun Vegge fikk 7. januar overrakt medalje og diplom for mer enn 40 års tjeneste på Audnastrand. Kretsformann Halvard Nessa sto for overrekkelsen. FOTO: RAGNAR RINGVOLL  

Har mettet 40.000 på Audnastrand

I 40 av levde 62 år har Marit Sigrun Vegge arbeidet som husmor på Audnastrand. Nå er hun hedret med medaljen fra Norges Vel for lang og tro tjeneste.

Utdelingen skjedde på nyttårsfesten til ImF Sør på leirstedet Audnastrand i Lindesnes kommune 7. januar. Kretsleder Ragnar Ringvoll forteller til Sambåndet at ca. 180 misjonsvenner var til stede på det som ble en fin og verdig kveld. Hedersgjesten selv hadde med seg ektefelle og tre voksne barn. 

Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet i 1888 og er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver. 

Det var kretsformann Halvard Nessa som stod for den høytidelige overrekkelsen. Han fortalte at Kvås-jenta Marit Sigrun kom til Audnastrand 12. juli 1982. Det var daværende kretssekretær Toralv Villanger som fikk henne engasjert på leirstedet. Hun skulle være 50 % på kjøkkenet, og 50 % som kasserer. 

Husmor

– Hun ble «kastet» rett inn i oppgavene og startet sin første arbeidsuke som kokk på en sommerleir, sa Nessa. 

Arbeidsoppgavene ble nokså fort endret til at hun i stadig større grad ble engasjert på kjøkkenet, og hun ble ansatt som husmor på heltid. 

I forbindelse med at Audnastrand markerte 50-årsjubileum i 2019, ble det gjort en opptelling av antall leirer, leirdeltakere, besøkende osv. Det har vært arrangert utallige fester, selskaper, julemesser, loppemarkeder og mye mer. 

– I tiden Marit Sigrun har vært på Audnastrand, har 35.000–40.000 leirdeltakere og -ledere vært innom, kunne Nessa opplyse. 

Omsorg

Mange som besøker Audnastrand, vet ikke hvem Marit Sigrun er, men alle vet hvem «ho på kjøkkenet er», påpekte kretsformannen. 

– Hun har sørget for at munner er blitt mettet og reine rom og senger til de som har overnattet. Den enorme kjærligheten og omsorgen hun i hverdagen viser for sine egne barn, har smittet over på mang en leirdeltaker som trengte et mildt sinn og en snill dame å søke trøst hos, sa Nessa og fortsatte: 

– Marit Sigrun hører til de stille i landet. Hun roper aldri høyt, men man lytter når hun snakker. Hun står på for leirstedet og er en kjær kollega og medarbeider som nyter stor og velfortjent respekt blant misjonsfolket. Hun har en nød for at barna og de unge må få høre om Jesus. Derfor er leirarbeidet henne store hjertesak. 

Uvurderlig 

Ektemann Kjell og barna Inger Fredrikke, Martha Kristine og Nils Gunnar har mange ganger måttet vente på Marit Sigrun mens hun «bare» skulle gjøre litt til før hun dro hjem.  

– Takk også til dere for at Marit Sigrun fikk gå. På vegne av ImF sør vil jeg få takke deg varmt for en innsats som har vært uvurderlig for leirarbeidet på Audnastrand. Det er med stolthet og glede jeg overrekker deg Norges Vel sin medalje og diplom for lang og tro tjeneste for ImF Sør. Du er den vel unt, og det er særdeles fortjent, avsluttet kretsformann Halvard Nessa. 

Tillitsmann Edvard Foss hilste på vegne av de ansatte i kretsen. På møtedelen av festen talte Torgeir Skrunes, og Konsmokameratene sang. 

Først publisert i Sambåndets papirutgave, som kom ut 18. januar.

Mer nytt fra ImF Sør publisert 2. februar: Farsund kommune kjøper misjonsbarnehage.