OPPMØTE: Det var godt oppmøte på Verdidebatt på Bryne Mølle. FOTO: PRIVAT

Kristne på Bryne vil være en aktør i samfunnsdebatten

Bedehuskirken har sammen med andre menigheter på Bryne arrangert politisk debattmøte for å snakke om hvilke verdier de ønsker skal prege Time kommune.

Mandag 14. august arrangerte Bedehuskirken sammen med Misjonskirken Bryne og andre menigheter på Bryne, Verdidebatt på Bryne Mølle. Her debatterte ordførerkandidater for de ulike partiene som sitter i kommunestyret, ulike verdispørsmål knyttet til tema som frivillighet, ensomhet, skole, innvandring og miljø og forvalteransvar.

Svein Arne Fasseland fra Bedehuskirken var en av dem som var med på å organisere møtet.

– Det var en som utfordret og spurte meg om jeg vil være med og bidra til å arrangere et politisk debattmøte for å vise at menighetene på Bryne er samfunnsengasjerte. Jeg var med og ordnet det rent tekniske på møtet, sier Fasseland til sambåndet.no.

Oppmøte
Han forteller at det var stort oppmøte, med 110 deltakere på debatten, og sammenligner det med politikernes egen debatt i Jærdagen debatt, der de samlet svært få.

– Jeg synes det var en bra debatt. Da frivillighet ble diskutert, var de ganske uenige i de politiske blokkene i hva de tenker om hvor mye frivillige skal være med og gjøre og hvor mye det offentlige skal gjøre. Men det er vanlig blokktenkning med tanke på de ulike partiene, sier Fasseland.

Aktør
Hovedpastor Thomas Aas Pedersen i Misjonskirken Bryne forklarer hvorfor menigheten var med og tok initiativ til Verdidebatt.

– Vi arrangerte møtet fordi vi ønsket å delta i samfunnsdebatten som menighet og kirker. Vi ønsker å være en aktør i samfunnsdebatten, og så ønsket vi å sette ulike tema på kartet og hvilke verdier vi ønsker skal prege kommunen vår.

Viktige tema
– Hvorfor akkurat temaene skole, frivillighet, ensomhet, innvandring og miljø og forvalteransvar?

– Det er viktige temaer som vi ønsket å si noe om. Vi kunne sagt noe om andre ting også, men vi valgte å lande på de temaene. Så tror jeg at det er viktig å belyse dette med ensomhet, fordi det er mange mennesker som er ensomme. Det er også viktig å sette søkelys på innvandring og flyktninger som kommer, med tanke på verdenssituasjonen som er nå, sier Aas Pedersen.

VERDIDEBATT: Ordførerkandidatene i Time kommune debatterer frivillighet, ensomhet, skole, innvandring og miljø- og forvalteransvar. FOTO: Privat

Disiplinert
Kommentator og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, var debattleder på Verdidebatt.

– Det var ganske disiplinerte paneldeltakere. Det er jo et stort panel å lede med åtte debattanter når du bare har en time på deg, men det gikk på et vis. Så kan en si at en skulle ønske de var enda mer konkrete. Men dette er jo tema som de kanskje ikke er så vant med å debattere. Det må en akseptere, sier Hetland.

– Hvordan opplevde du debatten?

– Jeg er aldri helt fornøyd selv etter sånne debatter, men jeg tror i alle fall ut fra responsen etterpå at publikum syntes det var interessant. Det at en diskuterer ut fra en vinkel som ikke er så vanlig i valgdebatter, tror jeg mange setter pris på.

Engasjement
– Hvilket tema var det størst engasjement rundt?

– Der motsetningene kom tydeligst frem, var nok det siste temaet som gikk på miljø- og forvalteransvar. Det er nok fordi det har vært en del politiske saker i Time kommune i senere år som spesielt går på dette med jordvern, som har skapt sterk debatt. Det var nok der temperaturen og frontene var sterkest og hardest, sier Hetland og legger til:

– Jeg synes det er veldig spennende at en prøver å arrangere debatter med litt utradisjonelle vinklinger, og at kristenfolket på Bryne på den måten åpner seg mot samfunnet og inviterer politikerne til å diskutere spørsmål med slik vinkling. Det var derfor jeg sa ja til å lede det, for det var et interessant initiativ.

Spørsmål
Thomas Aas Pedersen i Misjonskirken Bryne forteller at det ikke ble åpnet for spørsmål fra salen.

– Det handlet om tid. Det var mye å prate om for politikerne, sier han.

– Ideelt sett synes jeg at det bør åpnes opp for spørsmål fra salen, men nå ble det nå sånn. Det er litt opp til arrangørene hvordan de ønsker å ha debatten, kommenterer Tom Hetland.

Svein Arne Fasseland håper at debattmøter som Verdidebatt kan bidra til at folk engasjerer seg.

– Det er kjempebra med samfunnsengasjement og at flere bidrar mer i samfunnet, fremholder Fasseland.

Samarbeid
Inntrykket Aas Pedersen sitter igjen med etter Verdidebatt, er at alle politikerne vil det beste for kommunen.

– Man vet jo at det er uenighet og at man vil gjøre ting på ulike måter, men alle vil det beste for kommunen. Et stikkord som på en måte oppsummerer det, er samarbeid. Man er flinke i Time kommune til å samarbeide, både bredt politisk samarbeid og med skole, kirke, idrettslag og politikere, sier Thomas Aas Pedersen.

FULLT HUS: Internatansvarlig Bjarne Kjetilstad, tilsynsvakt Sissel Nepstad (fra venstre), internatmedarbeider Maren Øydna og idrettslærer Beate Fjellstad var onsdag med på å ta imot 404 elever ved KVS Lyngdal. Internatene er fulle. FOTO: VILHELM VIKSØY

KVS Lyngdal og KVS Bygland med elevrekord

Skoleåret 2023/24 har KVS Lyngdal 404 elever og KVS Bygland 86 elever, som er rekord for begge skolene.

Oppdatert med tall for KVS Lyngdal 17. august kl. 12.47.

Onsdag 16. august var det skolestart for KVS Lyngdal, og torsdag formiddag har rektor Ståle Andersen rukket å telle at det kom 404 elever.

– Det er ny rekord, sier Andersen.

Ved skolestart i fjor møtte 388 elever opp, åtte flere enn høsten 2021.

Skolen har dermed fullt og venteliste på alle linjer. Den har 340 internatplasser, så det er også fullt på internatet.

– Det er flott at så mange vil gå hos oss, synes Andersen.

– Hva tror du er årsaken til det?

– Det er godt miljø og fornøyde elever som forteller om skolen til andre, sier Andersen.

Full kapasitet
KVS Bygland hadde skolestart allerede mandag 14. august. Som sambåndet.no kunne fortelle samme ettermiddag, møtte det opp 86 elever på skoletunet i Setesdal, og det vil si at det er full kapasitet på internatet. Til sammenligning hadde KVS Bygland 77 elever forrige skoleår.

– Det er rekord, konstaterer rektor Steffen Røykenes og fortsetter:

– Det er jo kjempeflott at det er elever som ønsker å gå hos oss. Økonomisk betyr det også veldig mye. Vi gleder oss.

– Vil du si at den negative trenden for KVS Bygland er snudd?

– Vi har de siste årene hatt gode søkertall. Jeg tror at trenden er snudd, sier Røykenes.

Søknad
14. november 2022 meldte sambåndet.no om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune vedtok å støtte KVS Byglands søknad om å få omdisponere 35 elevplasser fra idrettsfag til naturbruk og påbygg fra høsten 2023.

I desember samme år fattet Utdanningsdirektoratet (Udir) det endelige vedtaket i saken og godkjente skolens søknad. Det betyr at KVS Bygland dette skoleår har fått 15 ekstra elevplasser på naturbruk, slik at det totalt er 60 plasser på den linjen, og 20 elevplasser på påbygging på generell studiekompetanse.

SKOLESTART: Rektor Steffen Røykenes registrer rekord i antall elever ved årets skolestart. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Optimalisere
– Vi er glade for at det gikk gjennom i Udir som det gjorde. I hovedutvalget for utdanning og kompetanse var det tilslutning til det, og det gjorde til at det gikk så greit. Det gjør at vi kan optimalisere kreftene på naturbruk, sier Røykenes.

Udir hadde frist innen 1. februar 2023 til å ta den endelige avgjørelsen.

– At vi fikk godkjenning fra Udir i desember gjorde at vi fikk tid til å markedsføre de nye plassene frem til søknadsfristen i slutten av mars.

Bedre økonomi
Godkjenningen har gjort det mulig for KVS Bygland å ta inn flere elver på de linjene som den har operative.

– Tidligere har vi ikke fått fylt opp klassene sånn som vi ønsker på grunn av elevtallet. Sånn som vi har hatt det, har vi hatt begrenset mulighet til det. Nå får vi fylt opp, og får bedre økonomi fordi vi får fylt opp med elever i hver klasse, fremholder Røykenes.

Internatplasser
KVS Bygland har godkjenning for 60 elever på bygg, 60 på naturbruk og 20 på generell studiekompetanse.

– Vi kunne egentlig tatt inn flere elever hvis vi hadde hatt flere internatplasser. Vi landet på 86 elever, for det er det vi har internatplasser til, sier Steffen Røykenes.

Øvrige ImF-eide skoler starter i løpet av helgen 19.-20. august. Følg med på sambåndet.no

Også publisert 17. august: Gjør selvstendige valg, Bjørn Kristoffer Bore (kommentar om det misvisende begrepet «privatskole»)

UBERØRT: Leirstedet Visthus er ikke berørt av raset i Vistdalen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Visthus ikke rammet av uværet

Uværet i Vistdalen og Eidsvåg i Molde kommune har ikke berørt leirstedet Visthus.

Søndag 30. juli førte styrtregn til flere ras flere steder i Molde kommune, blant annet i Vistdalen og Eidsvåg.  Vistdalsvegen og veien mellom Eidsvåg og Ersfjord og de kommunale veiene mellom Eidsvåg og Meringdal, ble stengt, ifølge aftenposten.no. Ifølge Nettavisen 31. juli ble totalt ble 64 personer evakuert fra skredområdet, 23 fra Eidsvåg og 41 fra Vistdalen.

Ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl, forteller til NTB at det var en dramatisk situasjon, men påpeker samtidig at Molde kommune er vant til dette. Rundt 100-200 mennesker skal ha vært i aksjon for å hjelpe til.

Vistdalen
I Vistdalen ligger leirstedet Visthus, som eies av Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI). Daglig leder i NRI, Ole Christian Martinsen, forteller til sambåndet.no at Visthus ikke ble berørt av jordraset i Vistdal.

– Visthus ligger på andre siden av bygda, og leirstedet ligger sju–åtte meter oppover i høyden i forhold til veien. Det ligger 1 ½-2 km fra skredstedet, sier Martinsen og avdramatiserer:

– Vi har ikke hatt så mye regn som de har hatt på Østlandet. Det har regnet en del, men ikke mer enn vanlig.

Evakueringen i Vistdal ble opphevet tirsdag ettermiddag 01. august.

Eidsvåg
– Hva med bedehus og forsamlinger i området?

– I Visthus-området har vi ingen bedehus eller forsamlinger, avklarer Martinsen.

Søndag kveld 30. juli flommet en elv over sine bredder og fylte Eidsvåg fjordhotell med vann. Mandag kveld 31. juli besluttet Møre og Romsdal politidistrikt å oppheve evakueringen av beboere i Eidsvåg i Molde kommune. Disse fikk dermed reise hjem, ifølge NTB.

Per Magne Brakstad i Eidsvåg indremisjon skriver i en sms til sambåndet.no at Eidsvåg bedehus er uberørt av flommen.

JUBILEUM: Daglig leder Jorunn Fylkesnes Johannessen på Helgatun inviterer til 50-årsmarkering for Helgatun. Bildet er fra 2020. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Helgatun fyller 50 år

Daglig leder på Helgatun, Jorunn Fylkesnes Johannessen, har tro på at 50-åringen Helgatun vil være en misjonsstasjon også i fremtiden.

Til helgen blir det jubileumsfeiring på Helgatun i Myrkdalen på Vossestrand. Det skal markeres at det er 50 år siden fjellpensjonatet ble åpnet. Daglig leder Jorunn Fylkesnes Johannessen melder om fullt hus med overnatting i forbindelse med jubileumsfeiringen.

– Men vi kan tilby leiligheter. Noen vil overnatte fra fredag, andre fra lørdag til søndag, og mange vil komme på dagsbesøk, sier Johannessen.

Program
Jubileumsmarkeringen starter klokken 14.00 på lørdag.

– Ingen er spesielt invitert, men alle er velkomne.

Når det gjelder program, forteller den daglige lederen at det blir tale av Svein Bjarne Aase og sang av Kjerstin Stokken, og at det er satt av tid til hilsninger fra eierne, Indremisjonsforbundet og folk som er veldig engasjert i Helgatun. Det blir også presentasjon av en bok om Helgatun som er laget i forbindelse med jubileet.

Etterpå blir det middag og marsipankake og kaffe. På kvelden blir det jubileumskonsert med Voss gospelkor der Tom Jarle Kristiansen skal ha appell og Knut Inge Røen skal være med. Søndag blir det gudstjeneste der Aksel Ingvard Johannessen skal ha andakt og et barnekor fra Vossestrand skal synge.

VOSS: Helgatun fjellpensjonat er eid av Indremisjonsskipnaden og ligger i Myrkdalen i Voss kommune. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Misjonsstasjon
Hva vil dere med jubileumsfeiringen?

– Vi vil bare markere at Helgatun har vært i drift i 50 år, og vi ser ikke bare tilbake, men vi ser også fremover. Når vi tenker på denne plassen og at det har vært en misjonsstasjon i 50 år, og vi ser hvor mange folk som kommer og hvor mange som vil bruke plassen, så har jeg stor tro på at det vil bli videreført i fremtiden. Det er flott at en sånn plass kan gå såpass bra at det går an å drifte.

Eldorado
Jorunn Fylkesnes Johannessen har jobbet fem år Helgatun, og før det har hun vært med på arrangement og leir der.

– Jeg gjør en jobb og er med og viderefører en bedrift og misjonsstasjon som har vært i drift i 45 år før jeg begynte. For de som var med da vi startet, er det stort å være med på et 50-årsjubileum, sier Johannessen og føyer til:

– Det som gjør at jeg synes det er en fin plass å være, er at det er stort og positivt å ha en sånn plass midt i et eldorado av hytter og folk, og at folk faktisk vil komme og være her og gå på arrangement som vi lager til.

LYNGDAL: Nytt servicebygg for Lyngdal bibelcamp sto klart i 2018. Dette bildet er fra "korona-sesongen" 2020. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Bibelcamp fra fire til tre uker? 

Vi er godt inne i fjerde uke av Lyngdal bibelcamp 2023. Neste år kan sesongen bli kuttet til tre uker.

Det er arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF som forteller dette til Sambåndet. 

– KVS Lyngdal har pågang fra andre organisasjoner som ønsker å legge sine sommerarrangementer og møter til skoleanlegget – og da samtidig med bibelcampen. På evalueringsmøtet etter årets sesong vil vi drøfte om vi skal kutte bibelcampen til tre uker, sier Foss. 

Han minner om at bibelcampen til å begynne med var én uke, før den ble utvidet og i en periode var oppe i fem–seks uker til den nå i mange år har vært fire uker.

Talere
Nytt på årets bibelcamp er at i stedet for at én taler tar ansvar for kveldsmøtene en hel uke, har to taler delt på oppgaven i tre av ukene. Denne fjerde uken er det Runar Landro og Aud Karin K. Ringvoll som deler på å ha både bibeltimer og kveldsmøter. 

– Vi opplever at det har vært vanskelig å få talere som kan ta en hel uke, men det kan være bra med variasjon. Det virker utfra respons vi har fått, at folk synes det er positivt. 

– Gjør dette det lettere å få talere til kveldsmøtene?
– Det gjør det lettere, bekrefter Kenneth Foss.

Oppgaver
Det er ikke bare talere den arrangements- og markedsansvarlige skal ha tak i. 

– Utfordringen til årets sesong har vært at det har vært vanskeligere å få folk til ulike oppgaver, som teknikere, lovsangsteam, Kidzcamp og ungdomscamp. 

– Hvorfor tror du er blitt vanskeligere å få tak i folk? 

– Selv om de som er med, får betalt, kan vi ikke konkurrere lønnsmessig med andre jobber de kan få, sier Kenneth Foss. 

Dette er en forkortet versjon av artikkelen som først ble publisert i Sambåndet nr. 5/23, som kom ut 21. juni.

Hva synes du om at sesongen eventuelt blir forkortet? Kom gjerne med ditt syn i kommentarfeltet under artikkelen.

Fra årets sesong kan du også lese disse sakene:

SOFAPRAT: – Hadde eg visst kva som kom, hadde eg styrt unna, sa Bjarte Ystebø fredag om Norge Idag-striden – i samtale med leirsjef Solveig Hosøy. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Ystebø: – Ei oppleving av Guds godheit

Han har lagt eit dramatisk halvanna år bak seg etter striden i Norge Idag. Fredag fortalde han som sofagjest på Lyngdal Bibelcamp om opp- og nedturane sine.

Publisert 22. juli 2023 kl. 12.05.

Bjarte Ystebø (44) er eit godt stykke inn i eit heilt nytt kapittel i livet. I 23 år var han journalist, redaktør og kronprins i vekeavisa Norge Idag, men då han trudde han skulle ta over som sjefredaktør, vart det i staden open strid om makta med avisgründar Finn Jarle Sæle.

Eit år etter den dramatiske generalforsamlinga i avisa i juni i fjor stilte Ystebø fredag 21. juli som gjest i sofaen på bibelcampen i Lyngdal som Indremisjonsforbundet (ImF) står bak.

– Her kjenner eg meg heime, sa Ystebø.

Han har sjølv pinsebakgrunn, men fekk eit godt tilhøve til indremisjonsfolk og andre kristne gjennom tida si som elev på Danielsen videregående skole i Bergen. Dette hadde lært han å snakke «det kristne språket» flytande, sa han under kveldsmøtet fredag med fleire hundre  tilhøyrarar til stades.

– Ei stor oppleving

Kristelig Pressekontor snakka med Ystebø i forkant av sofavisitten. Han sa då at han ikkje heilt visste kva spørsmål han ville få.

– Men eg går ut ifrå at det vil dreia seg om arbeidet eg no driv i Kristen Media Norge og det eg har opplevd det siste halvanna året, sa Ystebø til KPK på telefon over Atlanteren frå USA der han oppheldt seg tidlegare i veka. I ein kort samtale snakka han ut om tida sidan han gjekk frå stillinga som redaktør i vekeavisa Norge Idag.

– Korleis har det siste året vore for deg?

– Det har vore ei stor oppleving av Guds godheit. Han var med meg og hjalp meg då eg hadde det vanskeleg på ein sånn måte at når eg ser attende på det, er eg glad for det eg har opplevd. Eg er blitt kjend med Gud på ein måte som eg ikkje var før.

Under sofapraten fredag la han til:

– Hadde eg visst kva som kom, hadde eg styrt unna, men det eg visste med hovudet om Guds godheit og truskap, har eg no røynd i livet mitt. Så eg er glad for det eg har opplevd.

Uvissa verst

Det tyngste, seier Ystebø, med perioden då det sto strid om kven som skulle ha hand om drifta i Norge Idag, var uvissa.

– Det verste var påkjenninga knytt til at det var ein berg og dal-bane av kjensler rundt utfallet av prosessen. Ville eg lukkast eller ikkje? Det var ein periode då eg kjende at eg hadde full kontroll, med store aksjonærar på mi side, og så var det periodar då eg trudde det kom til å glippa på generalforsamlinga. Undervegs låg alt i potten, og det var ei veldig påkjenning, for heile yrkeslivet mitt var knytt til Norge Idag. Der låg óg heile framtida mi, slik eg såg det. Men i den fasen fekk eg leggja alt i Guds hender, seier Ystebø.

Han legg til at det alltid er anstrengande når relasjonar vert sett på prøve. Også det var ei stor bør.

TV-PRODUKSJON: – Vi har ein stabel med idear om program vi vil lage. Det er berre ressursane som hindrar oss, sa Bjarte Ystebø om Kristen Media Norge sitt arbeid fredag. Til venstre Solveig Hosøy som intervjua Ystebø på podiet. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

– Kvifor stiller du no på Lyngdal bibelcamp og let deg intervjua om dette?

– Eg har snakka til eit stort publikum kvar veke på TV, og for meg er det heilt naturleg å fortelja om dei dyrebare røynslene eg har hatt. Dei deler eg veldig gjerne med andre som vil høyra vitnesbyrdet mitt.

– Har gått vidare

– Somme vil tenkja at det hadde vore tid for harde utfall frå di side, men det har vi vel ikkje sett noko særleg til etter at du slutta i Norge Idag?

– Eg har ikkje på noko tidspunkt hatt trong til å koma med slike utfall. Det har eg ikkje no heller. Eg har ikkje noko eg kjenner at eg treng å seia. Eg har gått vidare og konsentrerer meg om det arbeidet eg held på med no. Så kjem det kokre fråsegner som eg må svara på, men eg søkjer ingen debatt etter hendingane i 2022, seier Ystebø.

– Kjekkare enn avis

– Har du no funne di rette hylle?

– Eg trudde at eg var på rett hylle, og det var eg for den tida. Og no er arbeidet eg står i, det som er rett for meg. Eg stortrivst med å laga fjernsyn, og TV er mykje kjekkare enn avis. Eg ser ikkje vekk ifrå at eg kan koma til å stella litt med avisproduksjon att i framtida óg, men det vi gjer no, har mykje å seia for mange.

Ingen rike onkler

– Ut av splitten i Norge Idag er det kome to nye kristne medieaktørar, Kristen Media Norge og nettavisa Verdinytt. Er det plass til alle om ein ikkje har nokre rike onklar med seg?

– Eg har ingen rike onklar, men til å byrja med fekk vi litt hjelp frå nokre som kunne dra på litt ekstra. Elles er det vi held på med, finansiert av gjevarar. Eg trur på det arbeidet som vert dreve av Kristen Media Norge og av venene våre i Verdinytt, men mediebildet generelt er i endring. No har vi fire kristne TV-kanalar, men det har vi kanskje ikkje om fem år. Sektoren generelt er prega av endring, og papiravisa er langt på veg dau, men eg trur at Verdinytt, som vi har ein stoffutvekslingsavtale med, skal klara seg.

– Når de nye sjåarar og lesarar, eller er det berre fleire aktørar som kjempar om merksemda i det same segmentet slik at det vert vanskelegare for alle?

– I den grad det er konkurranse, så er det mellom TV-kanalane. Vi er berre innhaldsprodusentar, omtrent som TV Inter, som leverer program gratis til to kristne TV-kanalar, Kanal 10 og Bedehuskanalen. Eg trur det er betre at vi har denne verksemda enn om vi ikkje hadde halde på, seier Ystebø.

Han poengterte for den fullsette salen i Lyngdal at arbeidet han no driv, er heilt og fullt basert på gåveinntekter.

– Vi har ein stabel med idear om program vi vil laga. Det er berre ressursane som hindrar oss, sa han vidare.

– Ingen god situasjon

Ein bieffekt av striden i Norge Idag vart kampen om rettane til arrangementet Oslo Symposium der Ystebø har vore sentral i fleire år. Så langt har det enda med at det i 2023 er to samlingar som nyttar akkurat same namnet. Norge Idag si utgåve gjekk av stabelen i april, Ystebø sitt symposium vert halde i august.

  – To arrangement med same namnet, vert ikkje det litt rart i lengda?

– Eg skulle gjerne vore utan dette, men eg har freista å ikkje la meg distrahera av det, og vi er på god veg med vårt eige arrangement. Men det er ikkje nokon god situasjon om det held fram, og det veit vi ikkje om det gjer. Vi tek eit år om gongen. Det har vi alltid gjort når gjeld Oslo Symposium, seier Bjarte Ystebø. KPK

Artikkelen er skriven av Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

SOFAPRAT: Jostein Åsen i samtale med møteleder Torgeir Lauvås om bedehusfestivalen. FOTO: Brit Rønningen

Lager bedehusfestival for mer fellesskap

Finsland bedehus inviterer til festival for at nye mennesker skal få mulighet til å komme inn på bedehuset og finne sin plass der.

LYNGDAL: Ungdomsarbeider Jostein Åsen på Finsland bedehus i Kristiansand kommune (tidligere Songdalen) er sofagjest på kveldsmøtet 6. juli på Lyngdal Bibelcamp for å fortelle om bedehusfestivalen som Finsland bedehus skal arrangere 24.-27. august.

– Det er første gang vi arrangerer bedehusfestival, og det er kanskje første bedehusfestival i det hele tatt, sier Åsen til sambåndet.no etter kveldsmøtet.

Han understreker at det ikke er hans idé, men en felles tanke på bedehuset.

Mulighet
– Hvorfor bedehusfestival?

– Det er en mulighet for nye å komme inn på bedehuset. Vi gjør det for at folk skal få møte Jesus. Festivalen er også en måte å presentere arbeidet på bedehuset på.

Finsland bedehus har variert arbeid, som småbarnstreff, minisingers, søndagsskole, yngres, bibelgrupper for ungdom, samlinger for unge voksne og bibeltimer for voksne. Ifølge Åsen har Finsland bedehus rundt 100 medlemmer.

ØNSKE: Jostein Åsen ønsker at flere skal finne sin plass i fellesskapet på bedehuset. FOTO: Brit Rønningen

Engasjere seg
– Festivalen kan inspirere til å engasjere seg i kristent arbeid. Jeg møter folk som sier: «Det er ikke plass til meg. Jeg har ikke noe å bidra med.» Vi ønsker å vise at det er plass til deg i fellesskapet. Det er basert på dugnad, frivillig arbeid. Du kan bidra med det du kan, om det er snekring eller maling.

For å illustrere hvor viktig det er at folk opplever at det er plass til dem i fellesskapet, forteller Åsen om to ungdommer som ble kristne i bibelgruppa de gikk i.

– De kunne bidra med å være lydteknikere, og de synes det er stas å få være med. Nå føler de at de er en del av fellesskapet.

– Dere har kalt bedehusfestivalen «Hjertelys». Hvorfor det?

– Det viser til at Guds ord gir lys. Hjerte betyr kjærlighet. Vi er elsket så høyt at Jesus døde for oss.

Program
– Hva kan du si om programmet?

– Det blir møter med forkynnelse, seminarer, konserter og aktiviteter for barn og unge, som hoppeslott og volleyballturnering, forteller Åsen.

På bedehusets hjemmeside står det mer konkret at det blir møte med Rune Tobiassen som nylig har kommet ut med boken «17 grunner til at jeg er kristen», to seminarer med Leder i Heltfri.net, Alexis Lundh, seminar om kreativ formidling av Open Air Campaigners, seminar med Broken Chains MC-klubb og konsert med Justified og familien Børud og flere andre.

– Jeg vil takke bedehuset for at vi har mulighet til å arrangere noe som dette, sier Jostein Åsen.

BRO: Her jobbes det med rekkverket til broen mellom KVS Lyngdal og Solvang-eiendommen. FOTO: Brit Rønningen

KVS Lyngdal bygger bro fra øst til vest

Den planlagte broen mellom KVS Lyngdal og Solvang-eiendommen er ferdig. Nå jobbes det med å tilpasse veien på begge sider av broen.

LYNGDAL: Sambåndet.no meldte den 07.02.2022 om at den ImF-eide videregående skolen KVS Lyngdal, Statens vegvesen og Lyngdal kommune var blitt enige om de siste detaljene for å lage en bro mellom skolen og Solvang-eiendommen i vest, med fylkesvegen i midten.

Da sambåndet.no var der i starten av juli i år og tok bilde av broen, var den nesten ferdig, bare det siste arbeidet med å få ferdig rekkverket gjensto.

– Rekkverket er ferdig. Nå jobbes det med å tilpasse veien på begge sider av broen, sier rektor Ståle Andersen.

Åpning
– Når blir den helt ferdig?

– Vi tenker at det blir markert en åpning av broa en gang etter at skolen har startet opp i august.

I forbindelse med at KVS Lyngdal solgte 50 dekar til Anne-Cath Vestlys familiepark, som er under oppføring vest for skolen, kjøpte skolen en eiendom, Solvang, litt lenger sør, på samme side av fylkesvegen. Eiendommen brukes til skogbruk og beite, i tillegg til en hinderløype.

Tilgang
– Hva betyr denne broen for dere?

– Vi har fått tilgang på vestsiden på en helt annen måte enn før. Vi lager bro for å slippe å krysse veien, svarer Andersen.

I fjor var kostnadene med broen beregnet å være på 3,4 millioner kr.

– Prosjektet blir litt mer enn 3,4 millioner kr på, og på grunn av underskudd, økte strømpriser, renteøkning og redusert tilskudd har vi vært nødt til å ta opp lån, sier Ståle Andersen.

Andreas Kristiansen er redaktør i ImF-deleide Lunde Forlag.

Lunde Forlag med to stemmer av C.S. Lewis

Redaktør Andreas Kristiansen i Lunde Forlag hadde en drøm om å få gitt ut romtrilogi av C. S. Lewis på norsk. Nå er den første boken i trekløveret her.

Det er flere grunner til at Lunde Forlag nettopp i år har en satsing på bøkene til den britiske litteraturprofessoren og forfatteren C. S. Lewis, som kanskje er mest kjent for Narniabøkene. Redaktør Andreas Kristiansen forklarer overfor sambåndet.no:

– Det er 125 år siden han ble født og 60 år siden han døde. Det er et slags dobbelt jubileum, og det skal markeres på Veritaskonferansen i slutten av oktober på Bibelskolen i Grimstad.

Veritaskonferansen er en trosforsvarskonferanse med mange seminarer og forelesninger, og hovedgjesten i år er Alister McGrath fra England som er universitetsprofessor og spesialist på C. S. Lewis.

Apologetikkserie
Lunde Forlag gir ut et opptrykk av Lewis’ apologetikkserie på ni titler, i tillegg til to nye bøker, «Om salmene», som Kristiansen har oversatt, og «Om bønn».

– På den måten styrker vi serien og fortsetter den, fordi vi mener at C.S. Lewis er en av de viktigste stemmene vi har innen trosforsvar. Han lærer oss at vi kan våge å tenke logisk og klart om kristendommen og våge å utforske vanskelige spørsmål, fortsetter Kristiansen.

Forlagsredaktøren kommer med en morsom historie om C. S. Lewis da han var ung.

– Læreren hans skrev til faren at det vare bare to ting sønnen kunne bli, forfatter eller universitetsprofessor. Så ble han begge deler. Han egnet seg ikke til så mye annet.

Romtrilogi
Det er ikke bare C.S. Lewis sin apologetikkserie det satses på. Den første i hans romtrilogi, «Malacandra», er nå kommet ut. Den andre boken i serien kommer i høst, og nummer tre kommer i 2024. Kristiansen tror det er ukjent for folk flest at C. S. Lewis også skrev fantasy eller science fiction for voksne, og redaktøren er spent på hvordan rom-serien blir mottatt.

– Jeg hadde en drøm om å få gi ut romtrilogien og få den frem, fordi der er det en annen stemme enn den tørre stemmen som er i trosforsvarsbøkene. Der har han et univers som sprudler av liv, en planet som ikke har falt i synd, som har helt andre skapninger og som kan fortelle menneskene sannheter. Han pakker inn veldig mange spennende tanker i denne fantasifortellingen sin, forteller Kristiansen og føyer til:

– Lewis har fornuft og logikk i sine apologetikkbøker, og så har han denne fantasien og gleden over myter som han viser frem i Narniabøkene og i denne romtrilogien. Så det er både fornuft og fantasi.

Oversettelse
– Hvordan er det å oversette C.S. Lewis?

– Han er litteraturprofessor og spesialist i middelalderlitteratur. Han har ofte en del vanskelige referanser til gamle diktverk. Da må jeg hele tiden vurdere om jeg skal forklare i fotnoter hva det er snakk om. Så er jo utfordringen å få det både klart og forståelig på norsk. Noen ganger har han veldig gode hverdagslige bilder, andre ganger blir han veldig filosofisk og dyp og ikke alltid like lett å forstå. Det er både en glede og en utfordring å oversette ham.

– Hva betyr det for Lunde Forlag at dere har denne satsingen?

– Det er en stor satsing, og det betyr mye for oss at folk som ikke har oppdaget ham, kan begynne å lese ham og at vi holder forfatterskapet hans varmt, fordi vi mener at det kanskje er det viktigste kristne forfatterskapet i forrige århundre. Vi mener han taler til alle kristne på tvers av kirkesamfunn.

Rettigheter
For å få rettighetene til å gi ut disse bøkene av C. S. Lewis på norsk, måtte Lunde Forlag gå gjennom C. S. Lewis Foundation.

– Det var en lang prosess, fordi de skal godkjenne alle manus og omslag. Det brukte vi tid på. Rettighetene til alle bøkene vi har, måtte fornyes, og det er ikke så lett å få til i Norge, der opplagene er ganske små.

– Hvordan klarte dere det?

– Det gjelder å forklare at vi har en god plan, at vi forteller hva vår visjon er og hvordan vi skal markedsføre og hvordan vi skal nå ut. Vi er bare opptatt av at bøkene blir forvaltet bra, at de når så mange som mulig, svarer Andreas Kristiansen.

HARARI: Espen Ottosen presenter historiker Yuval Hararis syn på moral. ALLE FOTO: Brit Rønningen

Moral med og uten Gud

Espen Ottosen har i mange år vært engasjert i det å begrunne etikk. Det har det blitt boken «Uten Gud er alt tillatt» av og seminar med utgangspunkt i boken.

LYNGDAL: På ettermiddagen den første onsdagen i juli på Lyngdal Bibelcamp i KVS-hallen står det på programmet seminar med informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen. Tittelen er «Uten Gud er alt tillatt», uten spørsmålstegn, basert på hans nye bok med samme tittel.

– Uten Gud er alt tillatt? Eller med Gud er alt forbudt, spør leirsjef Torgeir Lauvås som introduksjon til seminaret med Ottosen.

– Det skal handle om å begrunne etikk, og det er noe som har engasjert meg i mange år. Tittelen kommer fra Fjodor Dostojevski, en kristen forfatter, sin roman «Brødrene Karamasov», der en av brødrene sier akkurat: «Uten Gud er alt tillatt», innleder Ottosen.

Jeg påstår ikke at sekulære, humanister og ateister er umoralske og lever som om alt er tillatt.

Før han går videre, vil han komme med en presisering.

– Jeg påstår ikke at sekulære, humanister og ateister er umoralske og lever som om alt er tillatt.

LOVEN: Ottosen fremholder at Gud har gitt alle mennesker, enten de tror eller ikke, samvittighet og kjennskap til loven og til rett og galt, godt og ondt.

Loven
Han fortsetter med å spørre:

– Hvorfor gjør de fleste mye godt?

Et svar finner han i Rom 2,14-15: «For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem.» Også i Matt 7,9-11 finner han noe av det samme: «Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!»

Som kristne skal vi ikke være overrasket over at de som ikke tror på Gud, kan gjøre godt og vil gjøre godt.

– Gud har lagt ned i oss samvittigheten og kjennskap til loven og til rett og galt, godt og ondt. Som kristne skal vi ikke være overrasket over at de som ikke tror på Gud, kan gjøre godt og vil gjøre godt. Gud har skapt oss med samvittighet og følelser og empati. I mange tilfeller lønner det seg å være et skikkelig menneske, konstaterer Ottosen.

For ham blir spørsmål om moral sentralt når det ikke lønner seg å være god.

– Det er da etikk blir utfordrende – når vi har lyst til å gjøre det som ikke er bra.

Metaetikk
Hovedspørsmålet til Ottosen er om det finnes en objektiv moral.

– Gjør det det, eller handler moral om å smak og behag og mine følelser? Vi lever i en verden der mennesker blir krenket og bedratt. Det er da problemet oppstår. Er moral noe vi konstruerer, finner opp?

Vi lever i en verden der mennesker blir krenket og bedratt. Det er da problemet oppstår.

Med de spørsmålene påpeker Ottosen at temaet ikke bli rett og galt som sådan, men om etikk kan forankres og begrunnes som sådan, det vil si det som kalles metaetikk, spørsmålet som kommer opp før vi snakker om hva som er moralsk rett og galt.

Nietzsche
Filosofene Friedrich Nietzsche og Alex Rosenberg, historiker Yuval Noah Harari og evolusjonspsykologen Chris Paley er fire intellektuelle som har sagt noe om objektiv moral, og Ottosen går nærmere inn på hver av de fire.

– Nietzsche hevdet at uten Gud må mennesket selv konstruere sin moral. Han beskriver de moralske normene som kristendommen representerer, som det å vise godhet og barmhjertighet og tilgivelse og nåde, som slavemoral. Det er noe som svake mennesker er opptatt av.

MÅLESTOKKEN: Hva er målestokken når en skal en bruke når skal begrunne objektiv moral uten Gud, spør Ottosen

Rosenberg
Om Rosenberg sier Ottosen: – Han mente at nihilisme er løsningen.

På en Power Point blir det forklart hvordan Rosenberg definerer nihilisme. Ifølge ham avviser nihilisme skillet mellom handlinger som moralsk tillatte, moralsk forbudte og moralsk påkrevde. Nihilisme forteller oss ikke bare at vi ikke kan vite hvilken moralsk dom som er riktig, men at alle dommer er feil, fordi de alle er basert på falske, grunnløse forutsetninger. Nihilismen sier at hele ideen om «moralsk tillatt» er uholdbar nonsens. Også det å hevde at «alt er moralsk tillatt» blir uholdbar nonsens ifølge nihilismen.

Harari
– Nihilismen sier at jeg kan velge hva som er rett og galt. Hvis jeg er sterk – hvorfor skal jeg bry meg om den svake? Og tortur – hvorfor er det galt, spør Ottosen og går over Harari.

Harari fremholder at det ikke finnes «universelle og uforanderlige» moralske prinsipper med «objektiv gyldighet». Ottosen viser til Hararis bestselger «Sapiens», der han skriver at: «Det eneste stedet hvor slike universelle prinsipper finnes, er i den fruktbare fantasien til Sapiens, og i mytene de finner opp og forteller til hverandre», og at «Den liberale troen på hvert enkelt menneskes frie og hellige natur er en direkte arv etter den tradisjonelle kristne troen på frie og evige menneskelige sjeler. Men vil vi ikke henvise til evige sjeler og en skapergud, blir det pinlig vanskelig å forklare hva som er så spesielt med Sapiens».

Tar du bort Gud, må du ta bort menneskeverdet.

– Det er som å høre et ekko fra Nietzsche. Tar du bort Gud, må du ta bort menneskeverdet, slår Ottosen fast.

Paley
Også evolusjonspsykologen Chris Paley avviser at det finnes objektiv moral. I boken «Beyond Bad» skriver han at man blir mer suksessfull hvis man forkaster all moral. Samtidig spør han hva med Hitler, overgrep, mord og voldtekt, og Paley konkluderer med at implikasjonene av å vrake rett og galt synes for store.

– Til disse store implikasjonene svarer Paley: «Dette ligner litt på moren som, etter å ha fått vite at datteren har forlatt sin tro, spør: «Betyr dette at du ikke tror at bestemor er i himmelen?» Ja, det finnes konsekvenser. Men å ønske at bestemor skal være i himmelen, tryller ikke frem et paradis.»

Nürnbergprosessen
Å tro på objektiv moral uten Gud er annet svar på spørsmålet om det finnes objektiv moral.

– Det er kjempebra at mennesker som ikke tror på Gud, vil tro på objektiv moral. Folk har samvittighet, og jeg tror det gjør noe om en avviser objektiv moral, sier Ottosen.

Som et skrekkeksempel på hva som kan bli konsekvensen av å avvise objektiv moral, trekker han frem Nürnbergprosessen i 1945.

– Der forsvarte ledende nazister seg med at de hadde fulgt landets lover, og at statens lover står over etikken. De sa at det er ikke opp til den enkelte hva som er rett og galt, for da blir moral relativ og det kan være en unnskyldning for å gjøre dårlige ting. Dommerne i Nürnbergprosessen sa «nei, det finnes noen moralske prinsipper som står over landets lover». Kristen tenkning sto sterkt blant dommerne, konstaterer Ottosen.

Målestokk
Hans spørsmål til alle som vil tro på objektiv moral, er hvilken målestokk de bruker.

Evolusjonen sier at vi er skeptiske til de som ser annerledes ut enn oss selv.

– Det vanlige svaret er vitenskapen og evolusjonen. Evolusjonen sier at vi er skeptiske til de som ser annerledes ut enn oss selv. Hvordan begrunne rasjonelt at vi bør bry oss om de fremmede og ikke bare våre nærmeste og de som er som oss? Mennesket vil reprodusere seg og bringe slekten videre for å overleve. Hvis alt er evolusjon, hvordan finne ut hvilke gener og instinkter jeg bør avvise? Hvordan begrunne at alle er like mye verdt?

Konklusjon
For Ottosen blir summen av disse vanskelige spørsmålene at Gud er den beste konklusjonen, og at vi her sitter med et moralsk gudsargument, vel og merke hvis en har som premiss at verden er utstyrt med objektiv moral. Men Gud som konklusjon reiser også noen spørsmål:

– Lager Gud flere problemer enn han løser, spør Ottosen, og han tenker da på faren med blind lydighet, at en er lydig fordi Gud har sagt det, og det rette er å være lydige mot Guds befalinger.

Det er ikke noe ideal å skru av fornuften, empati og erfaring.

– Det er ikke noe ideal å skru av fornuften, empati og erfaring. Det er naturlig å lete etter andre svar enn «Gud sier det», men lydighet mot Gud er et ideal, avslutter Espen Ottosen seminaret.

MØTE: Vegard Hetlebakke (til h.) og Ruben Lie Monsen møtes for at Hetlebakke skal få fortelle hva en tale Lie Monsen holdt på en Ungdomscamp, betydde for troen hans. FOTO: Brit Rønningen.

Betydningen av en tale

Noen ord som Ruben Lie Monsen skrev ned på internatet på Bildøy Bibelskole, hjalp Vegard Hetlebakke til å forstå hva evangeliet handler om.

LYNGDAL: Kretsleder i Nordhordland Indremisjon, Vegard Hetlebakke, har noe han ønsker å si til assisterende rektor på Sjøholt Folkehøgskole, Ruben Lie Monsen. Sambåndet.no bringer dem sammen i løpet av den første uken på Lyngdal Bibelcamp (LBC) for at Hetlebakke skal få mulighet til å si det og Lie Monsen mulighet til å gi respons. De setter seg på en benk ute, og Hetlebakke starter.

Leir
– Jeg er vokst opp i et kristent hjem og har gått på søndagsskole, men jeg gikk på en skole der det ikke var så mange kristne. Derfor sluttet jeg å dra på bedehuset, leir og andre kristne sammenhenger da jeg gikk på ungdomsskolen, siden de andre ungdommene på skolen ikke gjorde det, forteller Hetlebakke.

Men da han skulle begynne på videregående skole, meldte moren hans ham på leir.

– Jeg syntes ikke det var noe gøy å skulle reise på leir og var nok ikke veldig positivt innstilt. For meg var det fotball som var det store, og dette med Jesus opplevdes irrelevant og fjernt.

TRO: Vegard Hetlebakke og Ruben Lie Monsen har tro på Lyngdal Bibelcamp og Guds ord. FOTO: Brit Rønningen

Men han fikk en overraskelse på leiren. En av lederne spilte både fotball og var kristen.

– Han betydde mye for meg og min tro og var kanskje den første som viste at å være interessert i fotball og Jesus samtidig, var mulig. I tillegg var han enormt god og begynte å spille på favorittlaget Åsane, og han ble på den måten et stort forbilde for meg. Denne leiren ble en ny start for min del, og jeg ble en del av et fint ungdomsmiljø i Nordhordland.

Skittentøykorgen
Så kommer Vegard Hetlebakke til saken. En sommer på bibelcampen da han gikk på videregående, var Ruben Lie Monsen taler på Ungdomscampen.

– Du snakket om at vi alle har med oss en skittentøykorg i livet, og at det som er i den skittentøykurven, er synden. Den kan du ikke vaske ren hos mamma. Det var et enkelt bilde – men det åpnet likevel mine øyne for at evangeliet gjelder også meg. Jeg trenger Jesus for å vaske rent det som er i min «skittentøykorg», og for første gang forstod jeg at jeg trenger det Jesus har gjort, forteller Hetlebakke og tilføyer:

– Det er selvsagt ikke det eneste som har betydd noe for troen min. Det har vært en prosess over lang tid, men det du talte om på ungdomscampen den uken, har fått stor betydning for meg og min tro.

Han avslutter fortellingen med:

– Jeg har tenkt at jeg skulle ha sagt det til deg, så det var fint å få muligheten her.

Oppfordring
Ruben Lie Monsen lar det synke inn før han gir respons på det Vegard forteller.

– Det er veldig fint at noe en har knotet ned på internatet på Bildøy Bibelskole, kan bety noe. Og det er jo nettopp det som er poenget med Lyngdal Bibelcamp, at det som blir forkynt, kan bety noe, smått eller stort, sier Lie Monsen.

I samme slengen kommer han med en oppfordring til foreldre til å komme med ungdommene på Lyngdal Bibelcamp.

– Bare det å sitte her og høre forkynnelse er enormt viktig for livet sammen med Jesus, begrunner han.

Hetlebakke er enig.

– Jeg har stor tro på Lyngdal Bibelcamp, og vi tror Guds ord er levende, virkekraftig og skaper tro. Her har man en unik mulighet til å få påfyll på sommeren, i det som kan oppleves som en tørketid for troen, sier han.

Lie Monsen har fulgt sin egen oppfordring og har med ungene sine på bibelcampen.

– De har det helt topp. Her får de treffe gamle venner, og de får nye venner, de får høre om Jesus, og de får leke.

Kraftstasjon
– Vi vil gjerne oppfordre alle til å bruke en uke på bibelcampen, samstemmer Hetlebakke.

– Gjerne to uker, og ta med ungene, ungdommene, ektefellen, kommer det spontant fra Lie Monsen.

Han innrømmer at en på en måte går i en boble når en er på bibelcampen, og at det kan være bra.

– Guds ord gir kraft. Lyngdal Bibelcamp kan være en kraftstasjon. Her får en se flere stå sammen, og det er inspirerende, enten en kommer fra et sted der det er mange eller få kristne, fremholder Ruben Lie Monsen.