Sambåndet

Mandag 17. juni 2019
RSS
annonse

Mener bibel-linje ikke er yrkesrettet nok

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for ny bibelkunnskapslinje på bibelskole eid av Normisjon. Bildøy bibelskole har søkt om å få starte en tilsvarende linje.

Guten frå Søgne og gåta om Jesu ansikt

Korleis såg eigentleg Jesus ut? Den pensjonerte læraren Jostein Andreassen meiner å vita kvar svaret kan vere å finne.

Innsamlingsaksjon over all forventning

En oppfordring til misjonsfolket i Nordhordland Indremisjon om å samle inn kr 2 millioner til kretsen i løpet av juni har resultert i kr 1 million etter en drøy uke.

Nordhordland vedtok utbygging

Kretsårsmøtet bestemte også at deler av summen for å realisere nye Raknestunet, skal hentes fra evangeliserings- og nybrottsfondet.

Lanserer felles dokument om konvertitter

ImF stiller seg bak et felleskristent dokument for hvordan konvertitter bør tas imot i forsamlingene.

– Ånden er troens pust

For Geir Otto Holmås er det å være karismatiker ikke for spesielt interesserte, men fundamentalt i det kristne livet.

– Pinsen er livsberørende

Styreleder i Oase gir prinsesse Märtha Louise og sjaman Verrett rett i én ting: Det finnes en åndelig virkelighet – og mennesker kan være i kontakt med denne virkeligheten.

Lærer av «Skam» for å nå unge med evangeliet

Med korte, profesjonelle videoar på sosiale medium vil Tro & Medier nå yngre målgrupper med evangeliet.

Mener offentlig skole må tåle kutt

At en offentlig skole nå kan måtte kutte i tilbudet på grunn av KVS-Lyngdal, var ikke en frykt Kunnskapsdepartementet tok hensyn til.

Unge vaksne meir opne for tru enn eldre

Ifølgje ein amerikansk studie er unge ikkje-kristne no meir interessert i kristendom enn eldre. Laget ser same tendens i Norge.

Ognatun i særklasse

Nå har leirstedet Ognatun fått hotellstandard og er klar til å ta imot flere gjester.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2019