Sambåndet

Fredag 23. august 2019
RSS
annonse

Fjellhopping på Osterøy

Dei 27 deltakarane på Nordhordland Indremisjon sin fjellvandringsleir på Raknestunet fekk mange flotte opplevingar på Osterøy førre veke, fortel ein av deltakarane, Leikny Strømme Flathus, i denne luftige reportasjen.

Feirar ny bibel tre dagar til ende

Ny nordsamisk omsetjing av Bibelen får ringverknadar for alle delar av den samiske kulturen.

Sprengfulle ImF-skoler

KVS-Lyngdal og Bildøy Bibelskole må «ut på bygda» for å få plass til alle elevene, og KVS-Bygland passerte 60 elever – med erfaringsbasert håp om flere.

Når Ordet får dømme

KOMMENTAR Biskop Atle Sommerfeldt må lære seg forskjellen på å bli støtt og å bli utstøtt.

Muslimar ivrar meir for leiarverv enn kristne

Muslimske og kristne minoritetsungdommar godtar at leiinga i religiøs samanheng er mannsdominert, sjølv om dei forventar likestilling heime og i offentlegheita elles.

Når unådde med «Guds jordbruk»

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjelpte ei thailandsk kyrkje å satsa på berekraftig jordbruk. Det skaper ei interesse som gjer det lettare å nå inn òg med evangeliet.

Skaper Bibelen terrorister?

KOMMENTAR 21-åringen fra Bærum som er siktet for terror og drap, begynte å lese i Bibelen, meldes det. Skulle det gi grunn til bekymring?

Giro gir fortsatt mye

Vipps og Facebook bidrar til å hanke inn stadig større pengebeløp til frivilligheten, men den som trodde giroblanketten var døden nær, må tenke om igjen.

En Helgatun-venn

Hvis du begynner å snakke med Birgitte Sveen om Helgatun fjellpensjonat, begynner hun å reklamere for stedet.

Fremdeles et spørsmål om liv og lære

KOMMENTAR To kristne lederes involvering i alkoholservering tydeliggjør hvor problematisk det er å opptre privat på en måte som oppfattes å være i strid med det man står for som følge av yrkes- eller tillitsverv.

Spleiselag for sommerleir

ImF Rogaland bruker spleis.no for å få inn penger til sin flerkulturelle sommerleir for barnefamilier.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2019