Sambåndet

Søndag 24. mars 2019
RSS
annonse

– Gi barna verdier før mediene gjør det

Boken «När två blir ett» er nå oversatt til norsk og blir lansert i forbindelse med guttogjente.no sin fagdag i Oslo fredag.

Campingplasser kan slippe nytt avstandskrav

Allerede oppførte spikertelt kan bli stående med tre meters avstand dersom campingplassen kan vise til tillatelse fra kommunen.

Alexis Lundh skal lede guttogjente.no

Alexis Lundh er ikke redd for å fremme et klassisk verdisyn på seksualitet og samliv. Nå skal han gjøre det for guttogjente.no.

Inga respons frå kristen-leiarar på tur til Israel

Ein komité i samarbeid med Plussreiser organiserte undervisningstur til Israel med tilsette i tre kristne organisasjonar som målgruppe. Ingen melde seg på, og turen måtte kansellerast.

Går for skulestart i 2020

ImF set no som mål at drifta av ny folkehøgskule i Ørskog på Sunnmøre kan starta i august neste år.

Bibelskolen kler seg opp

Det er stor dugnadsinnsats på Bildøy Bibelskole for tiden. Peisestuen og hallen ved resepsjonen pusses opp.

Vil ha fire meters avstand fra 1. juli

Regjeringen overkjører sikkerhetsinnvending og sender nå forslag om fire meters avstand mellom campingenheter ut på høring.

Investor kjøper Hagavik bedehus

Hagavik Indremisjonsforening har solgt bedehuset sitt.

Ser abortdiskusjon i sammenheng med Darwin

Som lege henviste Fred Andersen aldri en kvinne til abort hvis ikke livet hennes var i fare.

Ny leiar i pTro radio

Anne Birgitte Lillebø Bøe (46) tok 1. mars over som dagleg leiar og ansvarleg redaktør i den kristne lokalradioen pTro i Hordaland, Rogaland og Agder.

Stipend for å fremme kristen tro i mediene

Tro & Medias mediestipend er i år utvidet med to nye kategorier.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2019