Sambåndet

Tirsdag 19. mars 2019
RSS
annonse

Bibelskolen kler seg opp

Det er stor dugnadsinnsats på Bildøy Bibelskole for tiden. Peisestuen og hallen ved resepsjonen pusses opp.

Vil ha fire meters avstand fra 1. juli

Regjeringen overkjører sikkerhetsinnvending og sender nå forslag om fire meters avstand mellom campingenheter ut på høring.

Investor kjøper Hagavik bedehus

Hagavik Indremisjonsforening har solgt bedehuset sitt.

Ser abortdiskusjon i sammenheng med Darwin

Som lege henviste Fred Andersen aldri en kvinne til abort hvis ikke livet hennes var i fare.

Ny leiar i pTro radio

Anne Birgitte Lillebø Bøe (46) tok 1. mars over som dagleg leiar og ansvarleg redaktør i den kristne lokalradioen pTro i Hordaland, Rogaland og Agder.

Stipend for å fremme kristen tro i mediene

Tro & Medias mediestipend er i år utvidet med to nye kategorier.

Den eldste søndagsskulen i landet jubilerer

For 175 år sidan vart den første søndagsskulen i Noreg formelt stifta i Stavanger. I dag tyr ein til kreative løysingar når fleire kyrkjelydar i byen legg ned søndagsskulane sine.

– Kvinnekamp utan menn kan skada relasjonar

For misjonær og samfunnsvitar Marit Breen i NMS er det 8. mars heile året. Erfaringar frå Etiopia har lært henne at menn må inkluderast i arbeidet med å styrkja posisjonen til kvinner.

Bedehus i brann

Stavik bedehus har stått tomt lenge. Nå er det brent ned på initiativ fra Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

– Bibelen omformer samfunn

Generalsekretæren for det etiopiske bibelselskapet ønsker å bidra til at bibelske verdier får sette mer preg på samfunnet.

Den gudfryktige Job og forfulgte kristne

Den egentlige drivkraften bak forfølgelse av Guds folk er Guds motstander, djevelen, skriver Stig Magne Heitmann i Åpne Dører.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2019