Sambåndet

Søndag 7. mars 2021
RSS
annonse

MF gleder seg med NLA

NLA Høgskolen håper godkjenningen av full presteutdanning gir flere studenter, mens MF vitenskapelig høyskole ikke tror økt konkurranse gir særlige konsekvenser for deres utdanning.

Karmel jobber med fellesskap

Bedehuset Karmel ønsker å gjøre alvor av visjonen om å være et inkluderende fellesskap. Til det har forsamlingen fått hjelp av kurset «Varmere kirkekaffe», med økonomisk støtte fra K-stud.

På Sjøholt vil de være med og stikke ut kursen videre

Per Gunnar Hamnøy har arbeidet som lærer i ungdomsskolen i 21 år. Nå skal han være med og bygge opp en ny folkehøgskole og jobber med å rekruttere i elever.

Må snakke om trusfridom – òg i Norge

Slik verda fungerer i dag, meiner Stefanusalliansen det òg er viktig å diskutera kåret til trusfridommen i Noreg, korleis politikarar ordlegg seg og kva signal vi sender.

Gudstjeneste på hjemmebesøk 

– Gud er oss nær også når vi ikke kan samles fysisk. Med det vi gjør nå, ønsker vi også å komme nærmere hverandre, sier John Torjus Eriksen i Sogndal Indremisjonsforsamling (SIM). 

Vil bygge forsvarslinje

Paulus forkynte evangeliet samtidig som han holdt fram borgerrettighetene sine. Det kan vi også gjøre, mener Jan Harsem i Verdialliansen.

Forbereder skolestart på Sjøholt

Sjøholt Folkehøgskole er begynt å ta opp elever og har fått de første ansatte på plass. Skolens programtilbud er også klart.

Åpner for 100 på bedehuset

OPPDATERT Generalsekretær og kretsledere i Indremisjonsforbundet oppmuntrer til å starte opp med samlinger på bedehusene igjen fra tirsdag 23. februar.

Vea bedehusforsamling ansetter to nye arbeidere

Vea bedehusforsamling har en pastor i 50 prosent stilling. Nå får forsamlingen i tillegg to forsamlingsarbeidere i 20 prosent stilling hver.

Ny million-støtte til NLA

Økonomifag ved NLA i Kristiansand har fått 4 millionar i støtte frå Sørlandets kompetansefond til oppstart av bachelorstudium frå førstkommande haust.

Kaller til bønn på bedehuset og i bilen

Kretsstyreleder Kurt Urhaug i ImF Midthordland har tatt initiativ til en bønnevandring i kretsen denne og neste uke.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2021