Sambåndet

Onsdag 16. august 2017
RSS
annonse

Tror de har funnet Peters hjemby

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

– Vi må tore å diskutere abort

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Hva styrer kristne ungdommers valg?

Hele 75 prosent av alle elevene som gikk på folkehøgskole i 2016/17, sier de er sikre på at de skal stemme ved høstens valg. Spørsmålet er hvilke saker som vil bli avgjørende for kristne ungdommers stemmegivning.

Slik fikk de flere gutter til bibelskolen

Bibelskolen Gå ut-senteret jubler over den høyeste andelen gutter på minst 20 år.

– «Terror» er riktig benevnelse

I motsetning til NRK og NTB mener terrorforsker Magnus Ranstorp ved Forsvarshøgskolen i Sverige at voldshandlingene mot israelere i juli skal beskrives som terror.

– Viktig å vere Guds påminnarar

Via ein ukjent mann i Øvre Årdal fekk studenten Wenche Lunde i 1974 ei påminning frå Gud som gjorde at ho valde å bli misjonær.

– Bibelen forandrar liv

Bibelselskapa i mellom anna Iran, dei sjølvstyrte palestinske områda og Bangladesh kan melda om sterk auke i distribusjonen av biblar og bibeldelar frå 2015 til -16. I Norge var det inga auke.

Kristne briter føler seg holdt utenfor

SERIE: Hele 93 prosent av britiske kristne føler at deres tro er marginalisert, ifølge en ny undersøkelse.

– Likestilling begrenser religionsfriheten

SERIE: Religionsutøvelsen begrenses blant annet av hensynet til likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Samde om kristne skulelag

SERIE: Det er brei semje blant ungdomsorganisasjonar om at ungdomar framleis bør få lov til å engasjera seg i kristne lag på skulane.

Vokste opp med å hate jøder

SERIE: Tidligere muslim forteller om å ha blitt indoktrinert med jødehat.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2017